Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.725 . Τιμή 0,60 ΕΤετάρτη 25 Μαρτίου 2020
Tpageia: 0. TZaßENa 11- IQANNINA 453 33 • Tn). Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ξεκίνησε η λειτουργία Κέντρου Αναφοράς στο Πανεπ. Νοσοκομείο
TIA KOPANOIO KAI
ΤΙΑ ΓΑΝΝΗΙΑ
Οθαε τηρτίταναλευτικ ιφρύρατα Ηπτρου και Ιονων Μίοων
ειδοτας αυδιμερό ατοιλέεματα Σταθρά α ούμπτα στην Δύσκολα τα μέτρα, αλλά απολύτως
περογήμας Ενοχυοη ΤΕΠ και ΜΕΘμπρωυπικό ζητάαι ο ΣΥΡΓΙΑ
Οπως τόνισε οΚhτσστάκης, χθες στη συνεδρίαση του Υπ Συμβουλίου
αναγκαία για τη Δημόσια Υγεία
. Ελεγχος δεηγμάτων για κορωνοό θα γίνεται στο εξής και
στα Γιάννενα, με Τα αποπλέσμαο
τα να εκδίδονται αυθημερόν ,
πράγμα που σημαίνει όι rόσο Τα
Νοσοκομεία Της Ηπείρου όσο κ
Πρωτοφανής η κατόστοση πρωτοφαrής και η αντίδροση της Ελληνικής Κυβέρνησης..
Επβeβaυοθηκαν άλα 4 χούματα * Καμάα έκτωση στην αταγύμευνη της κινλοφομίας
. Με κορυφαίους Ελληνες και
ξένους επιστήμονες να επικροΤούν την στάση Της Ελληνικής Κυ.
βέρνησης και να Την ανοφέρουν
ως παράδεγμα στο ζήτημα Της . .
γκαιρης λήψης μέτρων για την αποτροπή Της ραγδαίας pετάδοσης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
εxείνα Των Επτανήσων θα μπορούν στο εξής να διαχερίζονταr
καλύτερα τα κρούσματα που, εμφανίζονται στην περιοχή μας!
Το καλό νέο ανακονθικε από
το Πανεπιστημιακό Νοοοκομείο kuανίνων που έκανε γνωστό χθες ότι
ξεκνάει η λειτουργία του Κέντρου
Aναφοράς για τη νόσο, το οποίο tνα μόλις το τέταρτο στη χρα μας
όπως ανέφερε ο Περφερεiάpχης
Αλέκος Καχριμάνης
PENOPTAZ
Η Δεήγατα α' dλα τα Νοσοκομεία της Ηπείρου και των Επτανή
σων θα αναλύει το Κέντpο Αναφοράς που άρχισε να λτοοργεί
Oro flavemormpranÓ voooKopcio.
Η λειτουργία ου Εργαστηρου
είναι Το ένα καλό νέο για την Ηπε
po. Το άλλο είναι πως 11η σελ
Του κορωνοiοu, ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσ.
νή συνεδρίσση του Υπουργικού
Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκε .
ψης Τόνισε πως η άμεση αντίδρα
ση είναι έμπρακτη απόδειξη όπ Το
Opouç Récen EE un ARpavin
VIA K EVÉ danpayceice mmzlIKÓ Kpáros umápyu Kan AeοΚ ΜηΤοΟτάκης στη χθεσινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπ. Συμβουλίου, τόνισε πως ήταν αναγκαία
τα δύσκολα μέτρα που λήφθησαν.
--------- -------------------------Ικανοποιημένη η Περιφέρεια για την προσέλευση
Οι Γιαννιτες έσπευσαν
να προσφέρουν αίμα!
: Τoupγεί σποτελεσμαπκά προς φελος mων πολτν.
Η Είληική Κυβέρνηση-τόνισε
ο Πρωθυπουργός - ίχε Το θόρρος να
πάρει μέτρα πολύ γρηγορότερα από
πολλές άλλες ευpumiές χρες
Mérpa ra omrola jrav dúoKoka Ka of gappakcia Tuv luavvívuv
γουρα είχν έναν ουσαστικό αντ
κυπο στην οκονομική δροστηριότη
Anó aupio (8.30 nu. - 4.30 p.u.)
ΚΩΣΤΗΣΤΑΣΟΥΑΣ:
: Χρειάζεται περισσότερη αυτοσυγκρότηση
για να μην υπάρξουν αυστηρότερ μέτρα
Συνεχόμενο υράριο στα
ν ρήσιμη ενμίρωση από τους καθηγητές Χ. Μιλινη-Κ Κοστίκα
• Iõrairepa
ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα
της προσφοράς
αίματος σποδε .
κνύουν πως εί .
var or Tiavviaτες αν κρίνει κα νείς από την σθρόα προσέλευ
ση κόσμου στην
εθελονηική αιμο Sooia wou sivar or efiiin aó
την προηγούμενη Παρασκευή .
μπροστά από Το Διοικητήριο Της
Περpέρειoς Ηπήpου.
• Iuveyóurvo Ba zivai amó
σύριο , Πέμπτη, Το ωράρo mwv
pappakeiov (8.30 m.p. tus 4.30
P), óraç ÉxavE YVOOTÓ, JE aνακοίνωσή Τοu , ro Δ.Σ Τou φαppακευτικού Συλλόγου Ιωαννίνων
Τα εφημερεύοντα φαρμακεία Βα
καλύπουν πς υπόλουπες ρες
: νOlaonς Πύς ης Βουλής,ο όι άνετράττα εμουχαμιάς.
Του μήνυμα προς
Τους πολίτες έστειλε ο Γανντης
Πρόεδρος Της Βουλής Κστας
Τασουλας για να εφαρμόσουν
στο ακέραο rα μέτρα που ανακο.
νωσε η Κυβέρνηση για Τον περιο: ρισμό ης μετάδοσης rοu κορω.
Ευχαρίστησε κάλους τους Ελληνες για τη συμμόρφωσή τους με α
πραληπικά περιορoστικά μέτρα για
την προσοσία της δημόσιας υγε α, προσθέτοντας πως εία μα
mpurogavis Karáara- -11n ock
Ο κορωνοϊός επέβαλλε Το νόμοΤου .
<Κατ' οίκονν και ο εορτασμός
σήμερα της Εθνικής Επετείου
Ματιθικαν Δοξολογίές Καταθέτεις στράνυν , πρελάσεις
Σήμερα, που δίνουν μάχες σε πολλά μέτωπα .
Και οι αστυνομικοί έχουν
ανάγκη από προστασία!
νοού, μιλντας στο ραδιοφωνικό
σταθμό ΘΕMA 104,6
Εμαιλήο αυστηρότερος α' όn
α υπόλοπο θα ήθλα ακόμη πε- 11n o
BOAEE
VΠ αναφέραι ο Πρδρος Ένωσης Αστίκων Επαλλήλων Ν. Ιωαννίνων ρισσότερη αυτοσυγκράηση και aυ
Τεσσάρυν μηνν
ωρίμανσης.
• Kar' oikov Ba Eορτάσουν σήμερα ο
Έλληνες τη δεπλή ε .
opri, rou Euayyzl
σμού της θεοτόκου
: Εθνικής Επε .
Τοπτρορισμό , στε να -11η σελ ,
. Καίρος εk
ναι ορόλος και η
προσφορά τwν
αστυνομικν σε
όλα τα ανοχτά
utruma TOu tχι σήμεραη πaΤρίδα μας είτε
αυτά βρίσκονται
στον Έβρο όπου
δίνουν καθημε
ρινά μάχη αποτροπής εσόδου
S0S: Πέντε Ηπειρτες
εγκλωβισμένοι στο Περού : iou mς 25ης Μαρ
ou. H yia mpúm popá
paraíwan Tuv Emionμων εκδηλσεων , ο .
φείλεται στην πανδηpia rou Kopuvolou mou coapúVEID τα πάντα στο διάβα της και
αλλάζειριζικά τη ζωή πολιτν και
KOVWVNIV.
Ως προς τον Βρησκευκό μέρος
η θεία λετουργία κι τη Δοξολογα
>Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ*
• Auró KI av tivar rúxn AuTi
τη μεγάλη φιλία και συνεχή εm κοινωνία , μεταξύ rου μάρμπα
Μήτσου και Του μπάρμπα
ου, δεν στοθηκε ικανός να η διο
κόψε, ούrε ο Κορωνοίος!
Μποpεί να έκλεισε το -2ησελ στην Ελλάδα με εκσ - 11η σελ
. Τριάντα Ελληνες μεταξύ
Των οποίων και πέντε Ηπειρ!
| Τες από την Πάργα , είναι εδ|
και μέρες εγκλωβισμένο στη
Λμα Του Περού, όταν ο Πρωθ
πουργός της χ
Εδικό Αφιέραμα οu A
στην Εθνική Επέτειο
- 11g oeh.
Σε ειδιαή διαδικτυακί πλατφόρμα οι αιτήσεις . .
> EEAIAEI 6-7
ΕΠΙΣΗ ΜΑΝΣΕΙΣ
Πς θα καταβληθεί
το επίδομα των 800 ευρ
ETTI YAAIAE2
Ποιος τη θέλει
αυτή την κορνα;
ούμνος της 25ης Μαρτίου..
Προηγείται υπεύθυνη δήλωση σπό τους εργοδότες
. Μα σειρά από βήματα
θα πpέπει να ακολουθήσουν
εργοδότες και εργαζόμενο
προκεμένου να καταβληθεί
στους δικαιούχους η αποζη .
piωση ειδικού σκοπού ύ
youç 800 supi.
Το πρτο στάδιο περλαμβάνει την υπαβολή των ειδ .
κν ψηφιακν υπεύθυνων
δηλσεων από τους
ες στο σύστημα Εpγάνη: έως και.
ης 31 Μαρτίου και το δεύτερο ην υ
> ράφει η ΤΕΤΑ ΔΟΥΜΑ- ΣΑΡΡΑ, φιλόλογος
>άφuι οΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
Στην αρχή , αυτός ο γνωστός , όγνωστος ός εμφανστηκε μακριά μας , iσως σαν μια απελή που δεν παραδεχόμασταν ότι μας
αφορά. Στη συνέχεια αποδείχθηκε πως είναι μέγας ταξίδευτής που
δεν εππpέπει άλλους ταξιδευτές και πως θέλει να επισκεφθεί όλον
τον πλανήτη. Ένας πλάνητας με πολλά ειστήρια στις αποσκευς
του και πολλές απλειες στους προορισμούς του . Παρότι η εργαστηριακή του εικόνα μοιάζει με κορνα, εκείνος δε δείχνει να συμπεριφέρεται ελιτίστικα. Διαφοροποιεί τη στάση του απέναντ στα
παιδιά και αρέσκεται στους ενήλικες και στις ευπαθείς ομάδες Στο
πέρασμά του αφολογείης Μονάδες Υγείας Των χωρν φη σελ
. Μέχρι πρίν από αρκετές δεκαετίες , προτού
ο πατριωτισμός πάρει από κάποιους τον χαρακτηρισμό ου εθνικισμού , κάθε 25 Μαρτίου, αντλαλούσε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χρας
μας ο υπέροχος συτός ύμνος . Ολοι οι Εληνες
αmo μικρά nαδιά μέχρι εκατόχρονοι γέροντες
αισθάνονταν την ίδία λ
τον ύμνο ης αγίος αυτής ημέρας
Σήμερα σχεδόν ξεχάστηε ο υπέροχος εκείνος ύμνος, που δονούσε ης ψυχές Των απανταχού Της γης Ελλήνων
αλαχτρα να τραγουδήσουν
ποβολή αίτησης από τους tpγα .
μενους , για να δουν
12n oul.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα