Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τns Hπεiρου-ιopuns Ευe Τaλλαs-Ετos 980-Αp. Φύλλου 24772-Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020-0,60 ε
XOYAN MONTEZ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
OIKONOMIA
ΚΣτην Αργεντινή είμαστε
μέσα 15 μέρες)
Αναβλήθηκαν
για το 2021
Λιγότερες
συναλλαγές στα γκισέ
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 7
Έπεσαν τα πρα
Πρόστιμα
Δείγματα από τα νοσοκομεία της Ηπείρου , ης Κέρκυρας και της Λευκάδας θα εξετάζονται στο Κέντρο
Αναφοράς για τον κορωνοίό , Ποu τέθηκε σε λεπουργία στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΠΝ
Έντεκα ηρόστμα των 150 ευρ γα
nopαβίαoη των όρων μετακίσης
επιβλήθηκαν σε nολίτες της Ηπel
ρου αnό τις 6 το πρωί της Δευτέ pος έως χθες στις 3 το μεσημέρι
σύμφωνα με τα στοιχεία nou έδωσε
στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.
ME ENA ENINAEON
ΟΠΛΟ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Κατέληξαν
στο κάμπινγκ
Συνολικά 23 ότομα anό διάφορε
χρες της Ευuρπης φιλοξενουντοι στο camping του Δρεπάνου , εν
αναμονή του επαvanaτρισμού του .
Πρόκειπαι για τα δδεκα μέλη ενός
τοίρκου , nου Περιόδευε στη χρα .
και τους έντεκα επιβάτες οκτ αυ τοκινούμενων τροχόσηπων.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αθρόα
η προσέλευση
Περισσότερες αnό 250 μονάδες a ματος ουγκεντρθηκαν μέχρι και
το μεσημέρι της Τρίτης, με την nρo σέλευση των εθελοντν αιμοδοτν
της Πόλης των Ιωαννίνων να έχει
ξεπερόσει κάθε Προσδοκία.
ΣΕΛΙΔΑ 4.
Δυνατότητα Περισσότερων ελέγχων και αυθημερόν απαντήσεων δίνει n ανάπτυξη του
εργαστηρίου , εν η ενίσχυση της στελέχωσης με επιστημονικό Προσωπικό θα επιτρέψει
τη λειτουργία του σε δύο βάρδιες καθς και το Σαββατοκύριακ .
ΣΕΛΙΔΑ 6
KOPONOÏOE
ΑΜΕΣΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΟΥΛΩ0ΟΥΝ
οι ΠΛΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ
Μέριμνα
για τα αδέσποτα
Κανένα νέο,
καλά νέα
Σοβαρές ζημιές στο Κάστρο της Κιάφας
Πρωτοβουλες για τα αδέσnoτα ανέλαβεο δήμος Ιωανντν , με
σκοπό αυτές να στηροχθούν αnό
εθελοντές , κατοίκους της περιοχής
και φιλοζuκές οργανσεις Συνερ γεία του δήμου τonoθέτηoov nεριο οότερες από 30 ταίστρες και noτ
στρες σε oημεία της Πόλης αλλά κα.
των δημοτικν ενοτήτων .
Σοβαράτστες ζημές στο Κάστρο της Κιόpος, στον αρχαιολογικό χρο του Σουίου, ΠΡοκάλεοε η σχυρή σειομκή δόνηση , μεγέβους 5,6 Pίτερ, nou σnμειθηκε το ξημερματα του Σαββάτου με επίκεντpο στην πεpοχή του Καναλακίου Με επολή της
unouργού Πολτομού Λνος Μενδνn , κλιμόκο anό την Εφορεία Αρχαιστήτων θ00nρωτίως επιoκέφτηκε αμέσως τον χρο και
κατέγραμε τικ ζημές nou uπέστη το κάστρο Η εικόνα των πολύ σοβαρν βλαβν στο μνημείο κοθιστά εξαρετικά neaνn τη ου
έχση των φθορων και ενδεομένως την κατάρρευση των τοοnοuν , σε πρίπτωση μεταοσεισμν ή ακόμη και κατορροκτδους βροκόπτωoης Η unoυργός έκρινε ότι ηλήψη όμεσων οωστικν μέτρων είναι αναγκαία , εnοννησε αμέοως με τον nερφεpεoρχη Hπtipou, npoκεμένου τεχνκό κλμόκιο της nεριpέpειος να συνδράμει αμέοως την Εφορείa Αρχαιοτήτων θασnρωτας
ΣΕΛΙΔΑ 5
Σχεδόν αμετάβλητη, οε σχέση με τη
Δευτέρα , κάτι nou αναpφίβολα είναι
θετικό , εναι η εικόνα αnό το μέτωηo
του κορωνοίού στηνΗnειρο , ούμηωνο με την εnionμn ενημέρωση από την
Περιφέρεια Ηπείροu.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΣΗΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Προτιμούν
να ζυμνουν
από το να πάνε
στον φούρνο
Υμνντας
την Ελευθερία
Εθνικοί μύθοι γύρω από
την Επανάσταση του 1821
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΕΙ 0-9
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα