Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

24 κρούσματα
στην Καστοριά
- 11 εργαζόμενοι
του Νοσοκομείου
- 11 νοσηλεύονται

σελ ~ 3

Άδειοι οι δρόμοι
της Κοζάνης,
συστάσεις από
την αστυνομία

11 εργαζόμενοι του
Μαμάτσειου σε καραντίνα - 2
κρούσματα από περιοχές της
Κοζάνης - 10 νοσηλευόμενοι

σελ ~ 9

Τι θα ισχύσει με τις λαϊκές αγορές του
Δήμου Κοζάνης - Μείωση εκθετών,
αποστάσεις στους πάγκους
σελ ~ 3

7196

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 7

Λίγη υπομονή με
τους εργαζόμενους
των λογιστικών
γραφείων της
Κοζάνης

σελ ~ 3

Νεκρός βρέθηκε
ο αγνοούμενος
ηλικιωμένος από την
Αγία Παρασκευή
- Αγνοούνταν από
τις 13 Ιανουαρίου

σελ ~ 5

Τα δημοτικά της Κοζάνης
εισέρχονται στον κόσμο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
- Ο εκπαιδευτικός μπορεί να
κρατήσει ζωντανή την τάξη
Θωμάς Σαραφίδης:
«Είναι κατάντια να
παρακαλάμε τον
κόσμο να κάνει
στην άκρη για
να περάσουν τα
ασθενοφόρα
του ΕΚΑΒ» «Να συνετιστεί
ο κόσμος, θα
έχουμε «θύματα
χωρίς νόημα»»

σελ ~ 5

Μια
νηπιαγωγός
της Κοζάνης
δημιουργεί
ένα ψηφιακό
παραμύθι
για τον
Κορονοϊό
που νικά
τον φόβο
των παιδιών

σελ ~ 24

σελ ~ 7