Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
"Aiopuvú pol oou..
Γθογwστ όpως
| μέχρι θονύτου γpo
να εκφρόζειν
(1)! ελεύθερο/
Τρίτη
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου 5977
Τιμή φύλ : 0,50 ο
oou."
Καθημερινή εφημερίδα Kozάvnς
pONTAI
Ενίσχυση του "Εξοικονομ κατ' οίκον II'
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
ύψους 14 εκ. ευρ από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020
Σελίδα 17
OPET AROR
ΔΕΗ : Έκτακτα μέτρα
οικονομικής ελάφρυνσης και
βελτίωσης της εξυπηρέτησης
EE IOXÚ
Σελίδα 11
η απαγόρευση κυκλοφορίας
Πs θα γίνονται
οι μετακινήσει ,
οι δύο βεβαισεις
Μητροπολίτης Σισανίου
& Σιατίστης
"Οι άγιοι της εκκλησίας μας
το σημαντικότερο
στήριγμα αυτής της πανδημίας"
Kai to sms
Σελίδα 12
Ολυμπιακοί Αγνες
2020:
Κορονοϊός:
Άνοιξε το
Σελίδα 7
HpooMna &
ΛΠ ΨΕΙΣ
Δεν αποφάσισε η ΔΟΕ
για το μέλλον της διοργάνωσης
- Παράταση στην απόφαση για ένα μήνα
gov.gr
Υπεύθυνες!
δηλσεις
Καλό κουράγιο . .
Σελίδα 2
Ηγενική πεπoίθηση nou κυριαρχούσε μέχρι πριν λίγες μέρες
lήταν ότι η 'ανωμαλία" της επδημίας στην οικονομική , κονωΙ νική και nολιτική ζωή θα είχε διάρκεια λίγες εβδομάδες κι
| μετά η ζωή θα επέστρεφε στην κανονικότητα
Ό00 περνάνε οι μέρες όμως τούτο φαίνεται όλο και περιοσό | τερο rως απέχει anό την πραγματικότητα . Στην οκονομία πx.
|η βασική εκτίμηση ήταν πως "οι διαταραχές, στην napaγωr
| και κατανόλωση λόγω της καραντίνας nou εφαρμόζουν nολλές
| χρες θα είχαν διάρκεια μερικές εβδομάδες και αμέσως μετά
| napaγωγoί εργαζόμενοι και καταναλωτές θα αποκαθιστούσαν
| το χαμένο έδαφος , rpoκαλντας στην οικονομία aπότομη
ανάκαμψη τύπou V.
Παρά τις αισιόδοξες ειδήσεις nou κυκλοφορούν για κάποια!
| uπaρχοντα φάρμακα τα onoίa έχουν θετική είδραση c
vείς λόγω επδημίας. η πφογματικό τητα anoτumνεται ηληρέ
ουνέχεια στη σελίδα 4
ΤΟΚΥΟ 2020 0πό το κι
Σε δοκιμαστική λει| τουργία η ενιαία ψη
φιακή πύλη του
Δημοσίου
Σελίδα 9