Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
IΡΩΙΝΗ
Μαρτίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7473
Τιμή Φύλλου 0.50
ΚΩΔΙΚΟΣ
Ομόφωνα και δια
περιφοράς αποφάσιοε
1ο Περιφερειακό Συμβούλο
Δυτικής Μακεδονίας την
ενίσχυση των Νοσοκομείων
και του ΕΚΑΒ με υγειονομικό
υλικό αξίας 71.4808
Απιγόρευση
άσκοπης κυκλοφορίας
Συνέχεια στην 6
νΠς θα γίνονται
οι μετακινήσεις,
οι δύο βεβαισεις
και το Sms
ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.:
Συνέχεια στην 10
Μέτρα στήριξηs
στιs επιχειρήσεις| Ενίσχυση του "Εξοικονομ κατ' οίκον 11
- Αυτοαπασχολούμενοus
και ελεύθερουs
επαγγελματίes
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
ύψους 14 εκ. ευρ
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 4
ΔΕΗ-Μέτρα:
Δωρεάν πάγιο
και εκπτσεις για
τρεις μήνες
SUMBI
Enίσημos Συνεργάτηs MEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε!
Συνέχεια στην 13
Ολυμπιακοί Αννεs 2020:
Δεν αποφάσισε η
ΔΟΕ για το μέλλον
τns διοργάνωσns
TPEBENA
13ns OKTupiou 151
Συνέχεια στην 20