Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPP FAEP
TENIKH
TPITH
24 MAPTIOY 2020
ΕΤΟΣ 440
AHMONPAEIQN
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12476
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ύφεση-53% βλέπει για την Ελλάδα η Morgan Stanley
Πρόβλεψη-σοκ για την ανάπτυξη το 2020
Κομισιόν: Ενέκρινε μέτρα
κρατικν ενισχύσεων
Reuters:
$25.0400
2251824%
Η Ελλάδα είχε
11,128,495
την γρηγορότερη
αντίδραση
25.07
διευρυμένης χρατικής βοήθειας που πα
ρουσίασαν πέντε χρες της ΕΕ, 48 ρες αφότου τe .
θηκε σε ισχύ το Προσωρινό Πλαίσιο χρατικής βο θειας , προχειμένου να δσει το μήνυμα ότι ανταποκρίνεται άμεσα στην αντιμετύπιση της κρίσης του
κορονοίού όστε να σταθεί όρθια η ευρωπαϊχή οικονομία και η ενιαία αγορά τρα και μετά την κρίση .
Ειδικότερα , η Επιτροπή ενέχρινε μέτρα εχατοντάδων δις ευρ που υπέβαλαν η Γαλλία , η Δανία , η Γερ
μανία , η lταλία και η lορτογαλία, θεωρντας ότι συνάδουν με το σκεπτικό του Προσρινού Πλαισίου και
απαντούν με αναλογικότητα και αποτελεσματικότητα
στο πλήγμα που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις .
VOLUME
25.53 A
Morgan Staney
Την γρήγορη αντίδραση της
Ελλάδας σε σύγκρση με άλ .
λες ευρωπαϊκές χρες- επι .
σημαίνει , το Reuters.
Το τηλεγράφημα αναπαρά
γεται σε πολλά διεθνή μέσα
ózees oi New York Times. Ero
δημοσίευμα αιολογείται θετικά η γοήγοon αντίδοαση
της Ελλάδας , σε σύγκριση με
άλλες ευρωπαϊκές Κυβερνή
σεις , με το σταδιακό κλείσι.
0ΟΣΑ: Θα πάρει χρόνια η
ανάκαμψη από την πανδημία
Ιδιαίτερα απαισιόδοξη είναι η αμερικανική τράπεζα Μorgan Stanley
για την ανάπτυξη στην Ελλάδα προβλέπει πάνω από 5% ύφεση
μο από τις 10 Μαρτίου όλων
των χρων δημόσιων συναθροίσεων , -Σε γενιχές γραμ
μές οι Έλληνες υπάκουσαν
στην κυβερνητική οδηγία και
παρέμειναν σπίτι , ωστόσο .
η συμπερυφορά λίγον επιπόλαιων που αγνύησαν τις
προειδοποιήσεις και κατέφν
γαν στα νησιά ή στα εξοχικά
τους ανάγκασε την Κυβέρνη.
ση να προβεί σε αυτό το μέ .
τρο για τον περιορσμό της
εξάπλωσης του ιούν αναφe
QeI TO Reuters.
για φέτος . Για την Ελλάδα , η εκτίμηση της για τη φετινή ύφεση είναι
της τάξεως του 5,3% . Για τον πληθωρισμό προβλέπει να μεινεται
παγκόσμια οικονομία θα κάνει χρόνια να ανακάμφει από την πανδημία του κορονοίού, προειδοποίησε ο γνικός γραμματέας του Oργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας αι Ανάπτυξης (00ΣΑ)
Ανχελ Γxουρία.
Μιλντας στο BBC , οκ. Γouρia είπε ότι το ουκονομικό σοκ από τον κορονο ό είναι ήη μεγαλύτερο αό
αυτό της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 , εν τό .
νισε ότι αποτελεί αεσεβή πόθον να πιστεύουμε ότι
οι χρες θα ανακάμψουν γρήγορα . Όπως είπε , η πρόσφατη προειδοποίηση του 0ΟΣΑ (στις 2 Μαρτίου ),
ότι μία σοβαρή έξαρση του ιού θα μπορούσε να μεισει
χατά το μισ , στο 1,5%, την ανάπτυξη της παγκόσμιας
οιχονομίας, qαίνεται ήδη πολύ αισιόδοξ .
εκ νέου στο 0% και το δημοσιονομικό έλλειμμα να κινείται στο-1,3%.
Το θετικό όμως είναι ότι η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι αυτό το
σοκ στην οικονομία δεν θα έχει άλλη αρνητική επίδραση και το 2021
η ανάπτυξη θα είναι 6,3% , επίδοση που θα υπερκαλύψει τη φετινή
πτση .
Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης για φέτος προβλέπει η Τράπεζα της
Ελλάδος , έναντι 2,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Για την
οικονομία της ευρωζνης η ΤΤΕ εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να
εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης.
Μέτρα ελάφρυνσης από τη ΔΕΗ
Ευρωομόλογο 1 Τρισ. προτείνουν
Γερμανοί οικονομολόγοι
ΗΠΑ: 4Τρισ. δολάρια για στήριξη
της οικονομίας
"ατάργηση της πάγιας χρέωσης για όλους τους
καταναλωτές , έχπτωση 5 εvρ για όσους λαμ
βάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό και επιπλέ
ον 8% για τους ευάλωτους πελάτες και για καταναλο σεις πάνω από 2.000 χιλοβατρες , θέτει σε εφαρμογή κοουφαίo Γερμανοί οιχονομολόγο ηα την έκδοση εv - την πανδημία του κορονοϊού , Ο Αμεριχανός ΥΠΟΙΚ
η ΔΕΗ και για τρεις μήνες , όπως ανακοινθηκε με τα
ΗIχοίση του κορωνο ού θα μπορούσε να κοστίσει στη
Lyερμανική οικονομία μεταξύ 255 δισ . και 729 δισ.
σύμφωνα με το ινστιτούτο Io . Έχληση απευθύνουν | στον δανεισμό των επιχειρήσεων που πλήττονται από
Οντουργός Οικονομικν των ΗΠ , Στήβεν Μνοτοιν, δήλωσε ότι η FED θα παίξει κυρίαρχο φόλο
έχτακτα μέτρα οικονομικής ελάφουνσης των πελατν
της επιχείρησης.
ρωπαϊκού ομολόγου , ύψους ενός τρισ. , με άρθρο τους | ανέφερε ότι "εργαζόμαστε μαζή με τη FED και θα δ.
που δημοσιεύτηκε στην FAZ, με τίτλο: Η Ευρπη πρ
πι τρα να μείνει οικονομικά ενωμένηΡ.
σουμε ρευστότητα που θα φτάσει και τα 4 τρισ. δολάρια
για τη στήριξη της οικονομίας" .