Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TUITOS
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΕΠΤΑ
ΤΡΙΤΗ 24-3-2020 / ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7664 ΕΤΟΣ 250 www.typosthes.gr
BEΒAΟΣΣ ΠΑΤΣΜΕΤΑΚΝΗΣΕΙΣ ΠοΥ ΕΠΤΡΕΙΟΤΑΙ
Πρακτικές μετακινήσεις με απλό
σημείωμα σε λευκό χαρή!
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ
Νέα γρήγορα τεστ
μπαίνουν στη μάχη!
Τα γρήγορα τεστ είναι το νέο όπλο των επιστημόνων για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την
πανδημία του κορωνοϊού . ΣΕΛ 8-9
Οι μετακινήσεις μας θα πρέπει να αιτιολογούνται με βεβαισεις που θα παραδίδονται στις
αρχές σε τυχόν έλεγχο . ΣΕΛ 6-7
ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΔΥΟ ΔΩΡEΕΣ
Τα πρτα
ασημάδια.
του κορωνοϊού
Αυτοί στηρίζουν
έμπρακτα
ΤΟ ΑΧΕΠΑ
Ιδιτες επιχειρήσεις και ομάδες
έχουν μπει δυναμικά στη στήρι
n TIS páxns EváVTIa orov KOρωνοϊό, προσφέροντας δωρεές
στο ΑΧΕΠΑ, ΣΕΛ4
BENZINH
Στον πάτΟ.
η ζήηση
για καύσιμα
Οι βενζινοπλες ζητούν στήρικη.
από την πολιτεία , καθς υπάρχι
μεγάλη πτση που ξεπερνά το
60-70% ToV KOTavakoocov oe
όλη την Ελλάδα ΣΕA 1
DVOIO
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Νέα συμππματα αποκαλύπτονται καθημερινά μετά από έρευνες
Επιστήμονες
προέβλεψαν
πανδημία ..
TO 20071
Τα πρτα δύο συμπτματα του κο-.
ρωνοιού θεωρούν πως εντόπισαν.λων χωρν, όπου αποδείχτηκε ότι
Βρετανοί και Αμερικνοί επιστήμο- σημαντικός αριθμός ασθενν με κονες , κρούοντας τον κδωνα του κιν δύνου στην παγκόσμια κοινότητα, ...ότι στη Νότια Κορέα, όπου οι δοκιμές
στε να σωθούν ζωές , καθς πρόκει-γνήταν ευρέως διαδεδομένες, το 30%
ται για περίεργα" συμπτματα που
δεν περναμβάνονται στα γνωστά κύ
ρια συμπτματα. Οι Βρετανοί για
τροί επιαλέστηηκαν την εμπερία ά.-.
ρωνοϊό επέδειξε ανόσμια, λέγοντας
των 2000 ασθενν που ήταν θετικοί
στον κορωνoιό είχαν ως κύριο σύμl
πτωμα την ανοσμία. ΣΕΑ 89
ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Η επιστημονική κοινότητα όχι μό νο παρακολουθούσε εδ και χρόνια την εξέλιέη των κυρονοϊν, α. .
λά είχε προβλέψει ότι πιθανή παν.
δημία κάποιου κορωνοϊού είναι.
πάρα πολύ πιθανό να προκύψει
από την Κίνα. ΣΕΛ15
Ο1 4 θεραπείες
που δίνουν ελπίδα
ο Παγκόσμιος
Οργανισμός
Υγείας ( ΠΟΥ
ξεκινά τέσσερις
μεγάλες δοκιμές
για τέσσερις θεραπείες που θεωρούνται οι πιο
υποσχόμενες.
ΣΕΛ 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα