Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλος Καραθάνως 1951-19%*Βωκτήτρια- Εύτρια Στανρδου Ι. Στυλιανή
APAMA, TPITH 24 MAPTIOY 2020
Περίοδος ' (974- Ap. φύλλου 6830-12.079
0,50 €
Δεκαεννέα
κρούσματα
του κορωνοϊού
στην Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη
Αρχίζει
η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
στα σχολεία
Διευκολύν σεις
και εκπτσεις
από τη ΔΕ Η προς
τους καταναλωτές
για τρεις μήνες
Τα μέτρα που πρέπει
να τηρούμε για
να προφυλαχθούμε
από τον κορωνοϊό
3 Απολύμανση
στις εγκαταστάσεις του
έκανε ο Πρωινός Τύπος
σελ. δη
Έλεγχοι κυκλοφορίας των πολιτν
από την αστυνομία και στη Δράμα
Για πρτη φορά μετά από σχεδόν 90 χρόνια!
Ματαίωση εορτασμού Εθνικής
Επετείου της 25ης Μαρτίου
Πς ασκείται ο έλεγχος από την Αστυνομία και ποιες οι υποχρε σεις των πολιτν
Α ΠΡΩΤΗ φορά
μετά από σχεδόν 90
χρόνα , ματα νετα
η nαpeλαση της Εθνκής
Επετείου για την Επανάσταση του 1821, εν καιρ
εpήνης . . για λόγους
μας πανδημίας που σταλεί πλέον όλο τον πλαvjun!
Τόσο με στόφαση της
κυβέρνησης και του
Υπουργείου Εσωτερακν,
ολλά και μετά από σχε
ΔΗ, από τις έξι το πρωίτης Δευτέρας 23 Μαρτίου, κλιμάια της
αστυνομίας πραγματοποιον
ελέγχους σε διάφορα σημεία της Δράμας Δεκόδες πολίτες ελέγχθηκαν ήδη
σε διάφορα σημεία της πόλης και του
νομού Δράμας, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν στην κατοχή τους τα απαρατητα έγγραφα.
eκτυπωμένα από την πλατφόρμα που
ανακονθηκε από την κυβέρνηση ή
χειρόγραφες υπεύθυνες δηλσεις.
Δεν έλειpαν βέβαα κα αυτοί -κυρίως
νεαρής ηλείας. πoυ eπέλεξαν να στείλουν μήνυμα (εms) στον αριθμό 13033
δηλνοντας τον λόγο μετακάνησής
τους .
Κάποιοι πολίτες , που δεν είχαν τα
απαραίτητα έγγραφα δέχθηκαν τις
συστάσεις της αστυνομίας καθς το
ζητούμενο σε πρτο χρόνο τουλάχστον -είναι να περοριστεί η κυκλοφορία των πολιτν προτού αρχίσει η
eπιβολή προστίμων σε όσους επιμεί.
νουν να αγνοούν ταόσα έχουν εξαγγελθεί και να μην και τον τόπο εργασίας του εργαζάμενου, καθς και το
συμμορφνονται Σε κάποες περαττσες, κατά τους ση- ωράριο προσέλευσης κα αποχρησής του Ο εργαζόμεμερνούς ελέγχους , α αστυναμικοί παρέδωσαν οι διοι έγ, νος τη φέρει υποχροωτικά μαί του κατά τις μετακνήσεις
γραφα στους πολίτες, οι οποίου τα συμπλήρωσαν και τα του προς και από την εργασία του.
κράτησαν στην κατοχή ους προκεμένου να τα επιδεί ξουν σε περάττωση νέου ελέγχου .
Αιμόκαα της αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους κίνηση α πολίτες πρέπει να συμπληρνουν κάθε φορά
όλο το 24ωρο, καθημερνά , σε αλάκληρη την πόλη με ne - m βεβαίωση τύπου Β με το ναματεπνυμα τον τόπο καριπολίες αλλά και σε σταθερά σημεία , υπενθυμίζοντας τακίας και τον τόπο προορσμού του πολίτη, καθς και
στους πολίτες την ατομική τους ευθύνη.
Πς ασκείται ο έλεγχος και οι υποχρεσεις των πολHE
τική εντολή του περφερειάρχη Αν. MαεδονίαςΘράκης κ . Χp Μέτιου, ματαινοντα α εορ
τοσμοίτης Εθκής Επετείου της 25ης Μαp - θα τελεστούν Δοξολογίες στους Ιερούς
TÍQU.
Η απόφαση αυτή αποppέeι από την υγείας
Npán NquolenNoú Nepexoutvou (CEK A'
55/11.03.2020)-Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε παιηθούν καταθέσεις στεφάνων και λουτές
τισης των αρνηικν συνετειν της εμφάισης του κορωνοίού COVID-19 κα της
ανάγκης περωρισμού της διάδοσής του.
ότου στο άρθρο 20 προβέπετα η ματαί
ωση των στρατωτικν παρελάσεων και των λόγους δημόστας υγείας, ουδόλως αταξπαρελάσεων της σπουδάζουσας κα μαθητσοας νεολαίας για την Εθνική Εορτή της
25ης Μαρτίου 1621 και των παρελάσεων του 1821.
στο πλαίοο εορτασμού τοκν ετετείων
ατελευθέρωσης πάλεων , μέχρι
12.04.2020. Καθς κα από την υπ' αριθμ .
2067/N1/16.03 2020 Κονή Απόφαση των ελληκκή σημαία στα καταστήματα των Υπη
Υτουργν Παιδείας και Θρησκευμάτων κα ρεαντους και τς ακiες τος, αντίσταχα.
ΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
AITYNOMIA
Υγείας (B '672 ) , σύμφωνα με την στοία δεν
Νασύς , για προλιμτικούς λόγους δημόσιας
Γα τους διους λόγους, δενθα πραγματοamoib P OL IC E Xeaa
εορταστικές εχδηλσες
Το Υπουργεio στο έγγραφό του επισημαί
νει ότι η ματαίωση παρελάσεων , δοξολογίας
και καταθέσεως στεφάνων για επτακπικούς
ΦΩΤΟ ΠΤ
τον ίδιο . Περιέχει το ονοματεπνυμο, τον τόπο κατοάας
νει ή μεινει τις οφελόμενες πμές προς
τους ήρωες της Ελληνκής Επανάστασης
Ως ένδαξη ελάχιστου φόρου τμής, κα λούνται άλες οι κραικές υπηρεσίες οι
Δήμοι κα τους πολίτες να αναρτήμουν τΝ
-Γατις όλες περτσεις (μετάβααση σε οούπερ μάρκετ, φαρμακείο , τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη
Η ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτν για αποφυγή εξαπάτησης
Επιτήδειοι εμφανίζονται ως υπάλλη λοι Δήμων | ο
για απολυμάνσεις για να μπουν στο σπί !
τον συγκεκρμένο λόγο της μεταάησης
Επίσης από τη Δευτέρα 23/3 δεν λεπουργούν και απα γορεύετα η παραμονή πολτν σε παιδικές χαρές , χΣύμφωνα με τα όσα ανακονθηκαν, η Ελληνική Αστυ - ρους εξωτερκής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα
νομία είνα επpopισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση και άλση
των πολιτν . Επιπλέον η Δημοτική Αστινομία , οι Λμε κές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η ΕΟνή Αρχή τουργία όσων eπιχειρήσεων έχουν μείνει ανοκτές tως
Διαφάνειας συμμετέχουν όηου χpeιάζεται στο ελεγιτικό σήμερα με σχετική απόpαση του κράτους (χ. Σούπερ
έργο.
-απολίτες θα πέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί συνολικά η λειτουργία τόσο των eπιχeρήσεων όσο και
τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή δαβατήρο καθς των δημοσίων υπηροσιν που έχουν μείνeι αναικτς συκαι βεβαίωση κνησης Εν για κάθε παράβαση που εντοπίζεται α επιβάλλεται διαικητικό πρόστμο εκατόν πενήντα (150) ευρ.
- Για τις ανάγκες των περιοριομένων μετακνήρεw
δημιουργούνται δυο τύπου
εγγράφωw. Το πρτο, η βεβαίωση τύπου A , αφορά τις
μετακνήσες των εργαζόμενων. Το έγγραφο αυτό συμ
πληρνεται μια φορά και
παρέχεται με προσωτική
ευθυνη του υπογράφοντος
από τον εργοδότη ή τον νομμο ετφόσωπό του σε περίπτωση
προσπου ή , σε περάττωση
ελεύθερου επαγγελματία ή
αυτοαπασχαλούμενου, από
-Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν ετηρεάζει τη λειια είνα διαίτερα προσεχτκοί και να σουν στα SMS και να χρευθεί υπέρoγκα ο
μην πείθοντα ατό επιπή δεισυς, α
Νraίaιειχερούν με διάφορα τεχνά- Εέον, το ΑρχΤγείο της ΕΑΣ εφιστά την
σματα να τους ατοστάσουν χρήματα, συμβουλεύει τους Τολίες το Αρχηγείο της ων και των συγγενν τους για τα εξής:
Εδικότερα , με αναοίνωσή του, κάνει έκκληση στους πολίτες να μην πείθονται από στωτικό κατάστημα για ανάλημη χρηματάτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλο κούποσού .
δήμων για τη δενέργεια απολυμάνσεων.
Παρληλα , αναφέpειότιθαπρέπεινα είναι
λογαρασμός τους
μάρκετ φούρνα, φαρμαακεία , βενανόδικα κοκ, μιας και
πpοσοχή των πολιτν, ειδικά των ηλικομ
-Να μη δέοντα, ε αμία περίτωση, από
άγνωστα άτομα να τους οδηγήσουν & πνεχζεται κανονικά, λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη
Τς οδη ες ια την κυκλοφορία τωνεργαζομένων από και
προς αυτές
- Να μην πείθονται εύκαλα aπ άτομα , τα
BiaÍtepa npooaKTIKol oe anamaó SMS TO ipaovrai wCunóMnlo oruóaaç
υπόσχοντα δρα από εμπορικά καταστή- νκού προβλήματος.
ματα με σκοπό είτε να τους υφαρπάξρυν τα
προσωτικά σταχεία τους και να ταχρησμο - τους πλησιάζουν ως γιωσταί φλικν ή συγποήσουν σε εμληματικές πράξεις είτε να γνικν προσπων τους αι τους Gπούν
τους αποστιάσουν χρήματα ή να απαντή- χpήματα
iS, που υπτηρεσίας, γα την επιδιρθωση κάποιου το
- Να μην είθοντα εύκολα από άτομα nοu
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκος-Μασμανίδης
Σε κάθε περάττωση, όπως
σημνε η ΕΛΑΣ οιπολ,
τες πρέgι να είναι ernpu AaKTKol,
εμπιστεύοντα άγνωστα
άτομα και εάν αντιλη
φθούν τέτοο περωταπικό
παρακαλούντα να ενημε
ρνουν αμέσως την αστυvouia, oto «100-.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
νομκού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 1730-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογραφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέρnχoς Μαστού
MENOYME
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάντα διπλα 6ης αξπέoα
μαθράπστροάωτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
825210 55122 0 6977 472890
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies

Τελευταία νέα από την εφημερίδα