Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
IMPISIA ANCAPTmiTTPIarEWOIEOIMIAAA. ETOE MPYDE IS
Το δωδίυο
δαrκνe
Xopévo
T fizuovu,
υ διβάζουμε
Tanstan ddeE alpa
>1S48
0 Πειθαρχία
ENTYNOEIAKH
ANTADOKPIDI ETA METPA:
MOND AYD OPIETIMA
THN NEPIOXH, ANEIN
MMOPOEN
H MAPIA
EANAPXIZEI
TH ZOH THE
Kai ɛanída
MEKYYE O GAXPONOE
AO THN KATO AXATA
wA AAOAINETAI
TABEPOBON
Enyet.ne ren
TEPMA
ETA EYTYXH
TEFONOTA
ECIEPAEAN
TE S00.00
TA EIEHMA
KPOTEMATA
DI NAPADFIKEE
AYNAMEIE THE
AXATAE BAENOYN
AINHN
KAPANTINA KAI
NPEAPHIZONTAI
TA NPUERA
noT AINOTN
ATETHPA
NETPA AMMA
KAI EYFXPOTIEMOE
ETH AAIKH
AFDPA THE
KANDAETPIOY
ENIDETIKH
ANTAPAIN
OOITITAN ITHN
NPITANI TIA
TO KAEIEIMI
THE ETIAE
HrencnowHLce
te de ciaenamu atpn, vdEYNTONIZMOT
AnO TA TALOEIA
THE Ong YE
m fitaem 25 we
TIN TOGUS
FPAOOYN
Ολαι μος Dημαία
ψητοπυλείο
TWeenmee
yeemeriv,
2410314200&21001401
L tvo ave ees 2610 312530
a ma 6981 933337 Feend
Μη χάσειε εκιάκιως αυτή mν Πέμπτη
το ανανεωμένο 8ΣΕΛΙΔΟ
6ν0ετο λόγοι γγείας
CCAOnO