Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 14:00

11oC, 20:00

7oC - Υγρασία 42%-73% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:36 - Δύση ηλίου: 18:57

€0.80

Ìç öïâïý ôïõò Äáíáïýò!

Οι αναζωπυρώσεις του κορωνοϊού φαίνεται να είναι το πιο πιθανό σενάριο που έπεται, μετά την οξεία φάση που διανύουμε (με όποιες συνέπειες αυτή μπορεί να έχει κι ας ευχηθούμε
τις ελάχιστες). Σενάριο που θα διαρκέσει για χρόνο άγνωστο (η ισπανική γρίπη αναζωπυρωνόταν από το 1918 έως το 1921). Μάλιστα, σημαντική μακροχρόνια συνέπειά της ήταν η κάθοδος του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού! Αυτό σημαίνει ότι σύντομα κάποια στιγμή τα μέτρα
πρόληψης οφείλουν να γίνουν… ανθρώπινα. Η αλήθεια είναι πως οι κάθε λογής “Αθηναίοι” δεν είναι ακριβώς… ανεπιθύμητοι λεπροί! Φυσικά, δεν εννοούμε… για τώρα, αλλά σύντομα στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. 3»

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5087

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΣΚΟΠΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ðñïåôïéìáóßá ãéá ôç ìåãÜëç ìÜ÷ç
«Ìç öïâåßóèå, Ãñáéêïß» áðü ôçí ÐáëáéÜ ÖÅÊ

Åêðáßäåõóç express
óôá íÝá äåäïìÝíá
ãéá üëïõò, ãéáôñïýò
êáé íïóçëåõôÝò,
óôï íïóïêïìåßï
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία για την επόμενη φάση της
διάδοσης του κορωνοϊού, που ελπίζεται να μην είναι εδώ τόσο μαζική και οξεία όσο τουλάχιστον
σε γειτονικές, ευρωπαϊκές χώρες.
Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας η Διοίκηση του Γενικού
νοσοκομείου εντέλλεται από την
6η Υγειονομική Περιφέρεια να
προχωρήσει στην εκπαίδευση
του ιατρικού και νοσοκομειακού
προσωπικού στη χρήση εργαλείων και συσκευών καθώς και τη
διαχείριση φαρμακευτικών σκευασμάτων για την περίπτωση.
Η... πινελιά του κερκυραϊκού πολιτισμού στο «Μένουμε Σπίτι» από την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας.

Åßìáóôå áêüìá æùíôáíïß óôçí óêçíÞ óáí ñïê óõãêñüôçìá!
ναγκαστικά με τις μισές σελίδες από σήμερα. Ο λόγος
είναι η δραματική μείωση
της κυκλοφορίας λόγω των περιοριστικών μέτρων. Το προσωπικό
των Εκδόσεων Ενημέρωση συνεχίζει στη μάχη της ... ενημέρωσης (τι
άλλο;) εκ του μακρόθεν. Το δίκτυο
διανομής παραμένει «εν κινήσει»,
όπως έχουμε υποσχεθεί από την
αρχή αυτής της περιπέτειας. Έντυπο και enimerosi.com παραμένουν συμπληρωματικά. Από σήμερα θα συντροφεύουν τα περισσότερα θέματα, qr codes ώστε έντυπο και ιστοσελίδα να συνδέονται
μόλις σκανάρετε τον «κώδικα» με

Α

το κινητό σας. Ζητάμε την κατανόησή σας κατά την βίαιη προσαρμογή σε καινούργιες επαγγελματικές συνήθειες και υποχρεώσεις. Παραλλήλως επεκτείνεται σε
όλους τους συνδρομητές μας η αποστολή του e-paper, της ψηφιακής εφημερίδας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη προς όλους εκείνους που μας
κράτησαν ζωντανούς στο πεδίο
της μαζικής επικοινωνίας, 37 χρόνια τώρα.
Προσπαθούμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης. Ευχαριστούμε και καλή δύναμη σε όλους!
¼ëïé åìåßò

Íá åöáñìüóïõí
ôï íüìï ãéá ôéò åöçìåñßäåò
ôá super market
ΑΘΗΝΑ. Με επείγουσα ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) διαμαρτύρεται για την άρνηση των αλυσσίδων super market να εφαρμόσουν όσα προβλέπονται
για την πώληση των εφημερίδων από τα καταστήματά
τους, που παραμένου ανοικτά
κατ’ εξαίρεση και για την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών του πληθυσμού.

Σελίδα 3>>

«Äåí åßíáé ç áóôõíïìßá ðïõ
áðáãïñåýåé... Åßíáé ç êïéíùíéêÞ
áíÜãêç ðïõ åðéâÜëëåé!» 6>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα