Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ANAMONE ZAI TEN EAAAAA
Ψάχνουν σενάρια για την
ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων
Iel 15
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Τρίτη 24
Μαρτίου 2020
Αρ. Φύλλου 6549
Τuή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΡΟΥ
Kpute APETH MAAAMH
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 265 10 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoiagones.gr
ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ
EmIkoIvovía e. Muéyka
με το Δήμαρχο
κοροωνοϊός και
Εεισμός
απιγόρευση κυκλοφορίας
Συνεχής και αδιακοnn εναι η Προσπα8εια aπο την υπηρεσία καθαροτητας του Δημου lωανντων στε η
noλη και οι Δημοτικές Ενοτητες να
διατηρούντα καθαρές .
ΣΕΛ. &
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΠΕ ΚΕΔΕ
Παρέμβαση Κακριμάνη
για τον κορωνοϊό
tα μέτρα προληψης της μετάδοσης
του κορωνοίού , ηταν το αντικε!μενο τηλεδιασκεψης πou εγινε
Δευτέρα του Υπουργου Εσωτερικν Τακη Θεοδωpκάκου με την
Ένωση Περιφερειν Ελλαδος και
το Προεδρείο της ΚΕΛΕ.
Τα zητηματα nου κυριάρχησαν
ηταν η τήρηση του μέτρου anaγo ρευσης της κυκλοφοριας . η σμοδοσία, η προμηθεια και διαδεση
υγειονομικού υλικου, η Προστασία
των ευαλωτων ομαδων πληθυσμού , των Ρομα, η λεπουργία των
λαϊκν αγορν και n υμπληρωματική έκτακτη ειχορήγηση των
Περιφερειν προκειμένου
καλύψουν ευροτερες
φοφεων του Δημοσίου .
EEA. 4
SaxApAD
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Όλα όσα πρέπε
να γνωρίζετ
18 ερωταπαντήσες για την αnayoρευση της κοκλοφορίας Πολιτν σε
όλη την Ελλάδα
noιες είναι οι ζιρέσεις-ς θα
artavete SMS - Ti 8a ox0au yia tig
Την ηδη δυσκολη κατά στα ση nου zουν α γιανντες ογω του κορωνοίου, ήρθε να επβαρύνει τόσο η ισχυρη σε ομική δόνηση nou αναστάτωσε την Ηnερο τα Snμεpματα του ΣαβΒάτου , οσο και η αnaγopευσn κυκλοφορίας Πo
ανακοίνωσε το απoγευμα της Κυριακής ο πρωθυπουργος . Κυριακος Μητο στάκης.
Ποιους αφορά
EA. 3-5
emxeipnoug.
Ti anpalve anayopeuan KUKAOpopίας noλιτν και γΥατί λαμβανεται
τρα ως μέτρο:
ΕΡΧΕΤΑΙΚ ΕΙΚΟΝΙΚΗ. ΣΝΕΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εoιμος για πλεργασία
ο Δήμος Ιωαννιτν
EA. 6
Ενημέρωση προς ασθενείς
από τη Β ' Καρδιολογική
Κλινική του ΠΙΝΙ
Το Ιατρείο και η Μονάδα Καρδιακής
Ανεπάρκειας (ΚA) της Β'' Κaρδιολογ κής Κλινκής του Πανεπστημιακού
Noookopelou luawlvuw nou napaκαλουθεί εκατοντάδες ασθενείς με
Kapdiakn avenapKeia (kabig aKoun
Ka nveupovIKh untpraan, aoBapes
Βαλβιδοταδειες και μυοκαρδιοπα θειes). Evnpepiveu to KOVO Kai tous
ασθενείς για θeματα nou τους αφο poov. Tny avakolvuan unoypaper to
Ιατρικό Προσωικό της Καρδιολο-γκής Κλινικής του ΠΝΙ
Καθολα tτομος να μεταβe! στην επoxn
| της τηλεργα σίας είναα ο Δηpος Ιωαννε
των Το Τημα Τεχνολογίας, Πληροφορ Kng Ka EnKOVUVEIN ae Ouvepyaala pe
την Ανιδημαρχία Ηλεκτρονικης Δικο| Βέρνησης ολοκληρωσαν όλες τις ενέργε ες nου εrπτρέπουν την απpoσκοπτη λετουργία των υπnpεστον και την συνέχα ση
λειτουργίας των συλλογικν οργάνων
Ιτου Δημοu
Έτσι ο Δημος γνετα ετομάεται να αgo| Πnσει όλες τις νές τεχνολογίες και τις
δυνατότητες nou noροουν στε εν μέσω
| της επιδμίας να εuεηρετεί τις αναγκες
Twv notiv. va npoaratedei mv vyela
των εργαΖομένων του και να λετουργεί
τα συλλογικα του oργανα με ολς τις!
Buvatotnteg nau ôva n Ipasn Nopobeti| κού Περιεκομένου .
Πέντε τα κρούσματα
του COVID-19 στην Ηπειρο
EA. 4
EEA. 10
EA. 7