Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε αχαρτογράφητα νερά η κοινωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH
gl771108592117
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020| τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο .
Αριθμός φύλλου: 27.182
Σε αχαρτογράφητα
νερά βρίσκεται
Control Power Services
Tel: 210 6728890, e-mail: [email protected]
SCORPIOS n KoIVOvía
SECURITY SERVICES
210- 8070 427
801 1178 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
|Κηφισιά-Ωρωπός-0ινόφυτα-θεσσαλονίκη
Αυστηροί περιορισμοί στην κυκλοφορία -Σημαντική
αύξηση κρουσμάτων-Δράσεις για την καθημερινότητα
Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται η ελληνική
κοινωνία , με τιν κυβέρνηση να λαμβάνει Πρόσθετα
μέτρα και να ανακοιννει αυστηρούς Περιορι
σμούς στην κυκλοφορία . Τα μηνύματα για την
Πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού σε άλλες ευρωπαϊκές χρες, αλλά και η μη συμμόρφωση
μιας μερίδας Πολιτν στο μένουμε σΠίτιν οδή ησαν σεαυτή την απόφαση. Στόχος είναι να πε
ριοριστεί η εξάπλωση του 1ού και να Προστατευ
τούν οι Πολίτες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες.
Έτσι, από σήμερα μετακινήσεις επιτρέπονται
μόνο με άδεια για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων χρα μας. Σχέδιο δράσης Που καλύπτει διαφο
αναγκόν ή για εργασία. Απαιτούνται τολμηρές ρετικούς τομείς έχει τεθεί σε ισχύ σε μια Προ
και γρήγορες πρωτοβουλίες ήταν η χαρακτηρι
στική φράση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Mη καθημερινότητας . σελ. 25, 19
τσοτάκη, ο ΟΠΟίος επικοιννησε με την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς.
Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά κρί
σιμες, καθς από τον αριθμό των Πολιτν Που
θα εφαρμόσουν στην πράξη το μένουμε σπίτιν
θα εξαρτηθεί και η Πορεία εξάπλωσης του κορο
νοίού στη χρα. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για
μια πρωτόγνωρη κατάσταση και κανείς δεν μπορεί
να Προβλέψει την επόμενη μέρα. Με 15 vεκρούς
και 624 συνολικά κρούσματα κορονοίού Covid
19 ξεκινά η 5η εβδομάδα εμφάνισης του 1ού στη
Ταχύτερα οι επιστροφές
φόρων στις επιχειρήσεις
Σε επιτάχυνση των διαδικασιν καταβολής
των επιστρεπτέων Ποσν φόρου εισοδήματος
και ΦΠΑ Προς χιλιάδες επιχειρήσεις προχωρεί η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
με σκοπό την Παροχή ρευστότητας στην οικονομία . σελ . 67
Πληρωμή βεβαιωμένων οφειλν
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΙΣΟΩΤΟΥΣ
σπάθεια να αντιμετωπιστούν Προβλήματα της
Άκυρες οι απολύσεις μετά τη 18n/3
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΗ ΠΝΠ
ΠΑΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ταμειακάδιαθέσιμα έως τις αρχές Ιουνίου
Απρόβλειπτο τούψος ης συνολικής δημοσιονομικής δαπάνης για τον κορονοϊό
άλλων 5 δισ. ευρό μέσω ευρωπαϊκν μήνα Απρίλιο. Ο κ Σταϊκούρας ανα
Απρόβλεπτο τείνει πλέον να γίνει το
ύψος της συνολικής δημοσιονομικής Πόρων , προκειμένου να αποζημισει
δαπάνης που θα κοστίσει στην ελλη - εκατομμύρια επιχειρηματίες, ελεύθε
νική οικονομία η κρίση της επδημίας ρους επαγγελματίες, λοιπούς αυτοα
του κορονοϊού. Η κυβέρνηση έχει δε - Πασχολούμενους, αλλά και μισθωτούς
σμευτεί μέχρι στιγμής να ενισχύσει
την οικονομία με 10 δισ. ευρ από
χρηματοδοτήσεις 5 δισ. ευρ μέσω ήδη από τον τρέχοντα μήνακαι ανα
του κρατικού Προϋπολογισμού και
θέσιμα επαρκούν έως αρχές Ιουνίου.
γνρισε ότι στο διάστημα Μάρτιος-χωρίς να χρειαστείνα αξιοποιηθεί το
- λεγόμενοαξίλάρι ασφαλείαςν ύψους
32 δισ. ευρ . Το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης Προτίθεται να Προλεια εσόδων (φορολογικν και ασφα- χoρήσειστον εμπλουτισμό της λίστας
των επικειρηματικν και επαγγελμα
αυξηθεί σημαντικά οι δαπάνες , Οπως τικν δραστηριοτήτων Που θεωρείται
ότι Πλήττονται οικονομικά σελ 23
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
- Απρίλιος-Μάιος θα επηρεαστεί αρνητικά η Πορεία εκτέλεσης του προυπολογισμού, καθς θα υπάρξει από
Τράπεζες
ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
εργαζομένους για τις τεράστιες απ
λειες εισοδημάτων Που υφίστανται λιστικν , εν ταυτόχρονα θα έχουν
μένεται να υποστούν και τον επόμενο διευκρίνισε εξάλλου, τα ταμειακά διαΣε εμπόλεμη 1δισεκατομμύριο
το Παγκόσμιο
Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ
ANO TO 1929;
Τουρισμός:
Τασενάρια
της επόμεVης
μέρας
Logistics
Μάχη για να κρατηθεί
το δίκτυο συντονισμού
το παικόσμιο ανθρωποι
λιανεμπόριο
σε Περιορισμό
Παρά τα αποθέματα Που υπάρχουν, τα ράφια
των σούπερ μάρκετ σε Πολλά μέρη του Πλανήτη είναι άδεια. Ο Πανικός έχει κάνει τους
ομίλους λιανικής και τους Προμηθευτές τους να
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην άνευ
Προηγουμένου αύξηση της ζήτησης. σελ. 26
Κρίση ρευστότητας
Δραματική η κατάσταση στην ΕυρΠη
Παράγοντες της αγοράς
Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ολό
κληρο τον κόσμο έχουν τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η Πανδημία
του κορονοϊού. Η κατάσταση στην Ιταλία,
Ισπανία και τη Γαλλία Παραμένει δραματική, ενό
στην Κίνα πονοκέφαλο Προκαλείη αύξηση των
εισαγόμενων κρουσμάτων. Ο αριθμός των θανάτων
έχει φθάσει στις 13.500, αναγκάζοντας
Βήμα βήμα επλυση των άμεσων
ζητημάτων , Προσφορά στο κοι νωνικό σύνολο και σχεδιασμός
για την επόμενη μέρα είναι η
στρατηγική αντιμετπισης της
επιδημίας του κορονοίού και των
επιπτσεν της, Πουθα πρέπει
να ακολουθήσει η ξενοδοχείακή
βιομηχανία , σύμφωνα με τουρστικούς Παράγοντες . σελ 14
Κρίση ρευστότητας φέρνει η.
Πτση Πωλήσεων από την καoEl. 13
ραντίνα. Οι έκτακτες συνθήκες
αλλάζουν άρδην το επχειρηματικό μοντέλο, ανεξάρτητα από
κλάδο δραστηριότητας και μέ
γεθος εταιρείας, με Πολλές βιομιχανίες να αλλάζουν δραστηριότητα στρεφόμενες σε παραγωγή Προϊόντων υγείας. σελ. 10
Ναυτιλία
Σε ακαραντίναν
EXECUTIVE
MCKINSEΥ: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΡΙΣΚΟ
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
O COVID-19
έχει φ άσει στις 13.500, αναγκάζοντας τις αρχές μΠαίνουν
σε 35 χρες να προβούν σε μέτρα αποκλεισμού
της κυκλοφορίας . σελ.45
ta bulkers
TA XA. 555,13 (5,68%) A DOW JONES 19.173,98 (-4,55%) ▼
FTSE 100 5.190,78 (0,76%)A DAX 30 8.928,95 (3,7%).
CAC 40 4.048,8 (5,01%) A
ΧΡΥΣΟΣ 1.48465 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 25,99 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,0638

Τελευταία νέα από την εφημερίδα