Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
anatolh
AEYTEPA
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatol .com
Ετος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
18.778
-Σελίδες 3και ί! Σελίδα 21
Υπάρχει μέλλον για την
Αγιονικολιτικη υδατοσφαίριση
Το Πρτο κρούσμα στο ΝΗ Λασιθίου
Ηκαθημερινή έκδοση
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Απαγόρευση
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική
κοινωνία, αλλά και τους συνεργάτες μας , η ΑΝΑ ΤΟΛΗ προσπαθεί-αυτή την κρίσιμη για όλους
μας στιγμή και σε ένα ουκονομικό περιβάλλον nou
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο-να παραμείνε
ανοικτή και να συνεχίσει την καθημερινή έκδοσή
Με βεβαισεις ή μηνύματα οι μετακινήσεις μας
Pεπορτά :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
προσωπικό και το εξουσι μηθειν αγαθν πρτης τάξεις .
οδοτημένο προσωπικό της ανάγκης (σουπερ μάρκετ.
Ο Σωματική άσκηση σε
Γενκής Γραμματείας Πολι- μίν μάρκετ όπου δεν εί , εξωτερικό χρο ή κίνηση
ναι δυνατή η αποστολή με κατοικίδιο ζο , ατομικά
ή ανά δύο άτομα, τηρ.
δ) Μετάβαση στην τρά - ντας στην τελευταία αυτή
πεζα , στο μέτρο πoυ δεν περίπτωση την αναγκαία
είναι δυνατή η ηλεκτρο - απόσταση 1,5 μέτρου.
η) Εφάπαξ μετάβαση
ε) Κίνηση για παροχή στον τόnο της μόνιμης κατης
Σε εσάς , τους συνδρομητές , τους αναγνστες
μας και τους διαφημίζόμενούς μας στηρίζόμαστε ,
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε
Αnό σήμερα, Δευτέρα τικής Προστασίας για την
23/8/2020, στις 6 το πρωί εκπληρωση τν καθηκό -τος .
ξεκινούν τα μέτρα απαγό ρευσης της κυκλοφορίας
και με ισχύ έως τις 6 Απριλίου 2020 και ρα 6
το πρω, όηως ανακοίνωσε λιτν θα επιτρέπεται γι
το βράδυ της Κυριακής ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος στικά αναφερόμενους λό - nou βρίσκονται σε ανάγκη.
Μητοοτάκης λόγω του κορονοϊο ,
Τα μέτρα αφορούν όλη npος την εργασία για τις βάφτιση) υπό τους όρους είναι επιφορτισμένη με
την ελληνική Επικράτεια εργάσιμες ρες
χωρίς καμία εξαίρεση.
Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπη, γιατρό, εφόσον αυτό συρετούν στα σματα αοφαλείας και τις ένοηλες επικοινωνία,
Βυνάμεις , καθς και το
ατρικό και νοσηλευτικό τουργία κατάστημα προ-φωνα με τις κείμενες διαντων τους.
Στο πλαίσιο των προληπτικν μέτρων για την
απoφuγή εξάπλωσης του κορονοίο
Η διανομή της εφημερίδας γίνεται λαμβάνοντας για όλους τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Υπάρχει η δυνατότητα καθημερινά νωρίς το
πρωί ηλεκτρονικής αποστολής της εφημερίδας
στον υπολογιστή σας
. Για τα καταστήματα και τα γραφεία πou πa ραμένουν κλειστά, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
διεύθυνσης και παράδοσης της εφημερίδας στην
οικία σας ή σε άλλη διεύθυνση πoυ εσείς θα μας
υποδείξετε.
.Η γραμματεία και το λογιστήριο Παραμένουν
ανοικτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανα
γνωστες και τους συναλλαοσόμενους μαζί μας για
οτιδήποτε χρειαστούν , τηλεφωνικά στα τηλέφωνα.
28410-22242 και 28410-25505, αλλά και μέσω ηλε .
κτρονικού ταχυδρομείου στα e-mal [email protected] .
com Kai [email protected]
"Με τηλε εργασία εργάζεται το δημοσιογρα φικό επιτελείο μος , με το οποίο μπορείτε να επ
κοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά
Πότε κυκλοφορούμε
Η κυκλοφορία των πo νική συναλλαγή.
τους ακόλουθους περιορι - βοήθειας σε ανθρπους τοικίας,
EAeyxoç
Η ελληνική αστυνομία
στ) Μετάβαση σε τε.
youç:
a) Μετάβαση από και λετή ( ., κηδεία , γάμος.
που προβλέπει ο νόμος τους ελέγχους στην κί
) Μετάβαση σε φαp - ή μετάβαση διαξευγμέναν νηση των noλιτν . Επ γονέων ή γονέων noυ τε Πλέον η Δημοτική Αστυ νομία , οι Λιμενικές Αρχές
νιστάται μετά από σχετική ναι αναγκαία για τη δια - στην περιοχή ευθύνης
σφάλιση της επικοινωνίας τους και η Εθνική Αρχή
yονέων και τέκνων , σύμ. Διαφάνειας συμμετέχουν
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Σm σελίδα8
μακείο ή επίσκεψη στον
λούν σε διάσταση Ποu ε γ) Μετάβαση σε εν λει .
Τη Δευτέρα η λαϊκή αγορά
στον Άγιο Νικόλαο
Ο Σύλλογος Παραγωγν Λαϊκν
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευχ
μαστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί, υγιείς και ασφα
λείς, τη μεγάλη δοκιμασία Πou αντιμετωπζουμε.
Αγορν νομού Λασιθίου ανακοιννει ότι
τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά στον Αγιο Νικό λαο αντί για την Τετάρτη 25 Μαρτίου .
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ y
Neinela Aoelhu
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΝΗΝΙΚΣ
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑTΕΨΤΜΕΝΟΣ
EAMATA CAPRICIOZA 300P OPEZKOYAHE 2,39€/EYEK
ΦΑΕΤΟ ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ Κmν
ΒΑΚΑΛΛΟΣ ΠΑΣΤΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΣ
ν Γροτήριο ηpν κουοίν
v 24 úprç outóuataç nulatic
νλυντήρο ελοφpων κοι βαρέωναημάrων
Μέχρι εξοντλήρους Τuν αποθεμάτων
EKO VAnovtpio
V Boulnoviçatép
0,39€/KIAO
0,39€/KIAO
1,49€/KIAO
Τσιπούρα 5,98
EOE PAMMA
ΕΥΗΣΗE ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
GEDXAPAKIO AE
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
3,49€/KIAO
7,49€/KLAO
AANOMH KAT (OKON
6945-800.183
OEO 28411-81.000
YOKOHAMA
HanKOOK
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
TOYO TIRES
FIA NA AEITE NEPIZIOTEPEx NPOZOOPEE
thivento peform
KANTE MAX LIK ETH IEAIAA MAI STO FACEBOOK faceboek
www.facebook.com/Oneponaleio Mudavikne
φρέσκα ppούτα και λαχανικά
μληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜEΝΙΔΟΥ 51-Anιo ΝikΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ. 28410 2171t
Τεράστια γκάμα καθημερινά φρέσκν ψοριν από τ καίκο μος
| onως κοι τερόστια γκόμα κατεψυγμένων θαλοσοινν nρoloντων
onως κοκκινόψορο , βοκολόο , Υλσοο κοι noλλά όλλα..
.Διανομή κατ' οίκον
28410 33271
LINGLONG TIRE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα