Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
Η ελάχιστη
προσφορά στο
αναγνωστικό μας
κοινό
BEBAINEH KAT EEAIPEEH METAKINHEHE NOAITON
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΡΙΟΤΙΚΗ
ΜΕΡΟΣ Α
OH Unypoguv-oúou:
Fkuvia ycvvnans:
AsztBuvan KaTORKlaç:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ώρα μετακίνησης:
Anluvw Ón n uSTaKivron pou oXETILETar pE TOV aKÓkovao Aóyo:
(Σημειστc Χ στο αντίστοχο aίoιo του Μέρους Β')
MEPOS B
ΔΕΥΤΕΡΑ
Μετόβαση σε φαρμακείο ή crίσκεψη στον γιατρο , cφo0oν αωτό συνιστάτα
23 MAPTIOY 2020
Μετάβαση 05 εν λετουργία κατάστημα rpομηBεν αγαθνπρτης
aváykng, onou bev civat duvam n anooroAh touç.
KOUTE TH OOPMA
MeTáfaom omy Tphraia, aTO uETpO Tnu õev zivni dyvaTn nARKTpoVIK)
AP. ΦΥΛΛΟΥ 5101 (11701)
συνολλαγή.
ZTH ZEAILA 32
Kivnon yıa napox Bonociaç oc avOpúrouç sou Pploxovra oc avàym.
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
MSTáBaon or TEksi (nx. Kndsia, yapoç, BáprIon) und Touç ópouç rou
poBAtrCI O Vouos A petoBoon diaccuyutvwv yovtav h yovtuv rou zchobv oc
SxOram no) RÍVI avaykała yıa m draapnian ms PIKOVoviac yoVRV KO:
τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξες
www.elora.gr
ZÚvrOn uETOaKivnon, KOVTÉ ornv KarouKia pou. Ya arouxt ouaTuk
hoxnan (eapeiras arOnatnTE ayAMoynn eAnTI pnompioTTn) ya TIS
ανάγκες κατουιδίου ου.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
TO ENTYNO KAI..
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΗ
Tónos
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΣΟΥΝ ΤΙΣ Σ1 369
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ!
ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ
ΟΙ "ΚΟΜΑΝΤΟΣ
Ynoypapt
Ημεραμηνίο
OH ANAY-ouoa
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 3ΓΕΤΕ
ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η "ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΛΟΥΜΙΝΑΤΙ
BIEITE
Το "παιχνίδι
με τις κάρτες, τα
προέβλεψε ΟΛΑ
από το 1982 !
"ENIBOAH
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΔΙΑ
ΤΗΣ ΒΙΑΣ
NEW WORLD ORDER
Low and Order
ΣΕΛΙΔΕΣ 4,1221
29-31 , ΕΝΘΕΤΟ
"ΠΛΑΝΗΤΗΣ
ΕΜΑΣ"
ν Με το πρόσχημα μιας κατασκευασμένης ασθένειας σε σκοτεινά εργαστήρια θανάτου, εξαναγκάζουν τις κυβερνήσεις σε ακραία μέτρα καραντίνας, ότως απαγόρευση κυκλοφορίας και επίταξη ακινήτων , που θα οδηγήσουν μοιραία στην Παγκόσμια Δικτατορική Κυβέρνηση, πάντα για το καλό μας!