Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

23

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2534

ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Θ.

∆ύο νεκροί και 94
νέα κρούσµατα
σε ένα 24ωρο
12 ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΣΕΛ. 4

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

36 απείθαρχοι
στη ∆υτική
Ελλάδα
«ΣΑΦΑΡΙ» ΣΕ ΠΑΡΚΑ
ΚΑΙ ΠΛΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΣΕΛ. 10

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΟΓΚΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ «Γ»

«Η χώρα µας
είναι ακόµα
τυχερή»
ΣΕΛ. 8

Με «πάσο»

οι µετακινήσεις
n Μόνο µε βεβαιώσεις (και αστυνοµική

ταυτότητα) θα µπορούν από σήµερα οι πολίτες
να πηγαινοέρχονται στην εργασία τους,
σε γιατρούς και φαρµακεία, σούπερ µάρκετ
ή ακόµα και για άθληση
n Οι δύο τύποι των «αδειών» και πώς µπορούν
να τις εξασφαλίσουν όσοι τις έχουν ανάγκη
- Μέχρι δύο άτοµα σε κάθε όχηµα - Κλείνουν
παιδικές χαρές, οργανωµένες µαρίνες, άλση
και πάρκα

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο οργανισµός µας
θα «σκότωνε» τον
κορωνοϊό, εάν...
ΣΕΛ. 9

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ «ΕΠΙΤΑΓΕΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

500 οικογένειες
στον... αέρα!
ΣΕΛ. 13

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

Τα τρία σενάρια
για τη σχολική
χρονιά
ΣΕΛ. 6

∆ΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

«Ελλάδα είµαστε
όλοι, να σπάσει η
αλυσίδα µετάδοσης
του ιού»
ΣΕΛ. 2-3