Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ P
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
AE YTEA D MAPTOY 0
www.olympiobima.gr
KERTA TA DIOABA
EOΣ ΤE 1 ΡWOY
Πράξη ανευθυνότητας
TO magviði
KΟ ΣΝΜΟΣΤΣΜΟ
AIATTEAMA MHTEOTAKH:
M. Meredmoulog
mpoepos pcemalan
Πήραμε όλα τα μέτρα
Απαγορεύεται η
κυκλοφορία από
σήμερα το πρωί
για την υγιεινή Των
καταστημάτων μας
KAI THN TPOOYMBH ANO TON
KOPONOIO
ΣΤΣ ΣΧΟΝΚΕ ΑΛE
Οδήpς Καρhος γσίon με Καν
Yroup rpaon n omola nono
αonτης ς ής pnς apοoίας πις
anpnaon mç maypong amoupyas
toun bapardaa no onSopin Sa corlag
ποιοΙ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥν, οι ΠΡΟΥΠΟeEΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟY οΜnο.
Πρόταση
του δημάρχου
IAAHH AHMoRATIA
Ε Γερολιόλιου
για απαλλαγή
επχειρήσεων
Mropl e pu io
Εντυπο Δήλωσης Μετακίνησης
quÇORopvoliç oo moumpanel
Beona prpunutçpdouç ates
AD AHMOTIKA TENH
Oas lou - CRumulays
poludoc nd ypdopan o
ardon nou Yupp Eoumpi, pora
51 DJS THE NIEPAI.
MENOYME Zm
KANOYME NAPTI
Στα μπαλκόνια οι
Πιεριείς γα να
απολαύουν m
μουσική
HNERA EZTBAE MHNYMA
phemyallay pon Tou
Duond in (otond, owoprom
Ahim d vei i e ieas kale
momutma Q e povd
A adood er
ounplon Broupy.No yw
ΑΟΜΤΖΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΜΑΟΠΟΩΝ ΠΕΡΑΣ
Ηr ΣΑΗ ΤΟΝ ΚΑΕΤΜN
ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
VEOVOEV
Οι Φαρμακοποιοί αυτή τη στιγμή
βρίσκονται δίπλα στους πολίτες
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΣΤΟΥΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΚΙ ΝΑ ΑΚΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΙΔΙΚΟΥΣ
Nplas a he aydio balcony par o
ouç yapoiç voorniç, nonci arvano
papoç nt orlaç oumpale omy
avpumompa Houfon ouç oro aa onov
rdopna dvipurD wddo am ota tav o
Aw mplm vamap nompnpoopN
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Kamphng, unpe olo o(
oupalonaç om oe dag
kagonomoinan m vorpompaç ganpudmpas
A ge onow mptepo a DRAyou
opov npntpo oufua n coyt
mvdn.
pod po po vepoltya, E Mopla
YTRAT M. BOPIAHE:
Το Υπουργείο στο πλευρό των
πληπόμενων επιχειρήσεων
/ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΜΑΠΟΣ
arutpn Norooven Poue oov and va
ΤΗΣ EΡΠΑΣ ΚΑΙ ΤΣ ΑΛΒAΣ
oupypl ou malolirpou outa m Wdas
DYupyloOovo,
Duwvotonag ow Youpyo
Apomt dmng a Tpoa,
Mn lopinpogipro om
condpouma adgpoopp
K umpols ou mpoç nouç aolv. Tlos
ppono douç doonç apaontorya
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
Sodu Set Suore npe
u pomporonunaomraple
oroleç mp pov on on
Mona jauçAaç nto ooroor pomo ovong
Dcoyvea Maplaç Nonavn
utpe ronpom tang
doou oupok (ARS CO
Tapa, uoypukon o
ΤΕΡΠΟΣ
REAL ESTATE
ukv ovoa diopepinra
eny hatorepue lapiat ano 5au
AHMOZ KATEPINH
Στους άγνωστους ,
καθημερινούς
ανθρπους της
υπηρεσίας
KAI TOY KAOHKONTOE
EnaysApaa asivnra Ka
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
mro my nwip,
pqua umpo au aa Namplng
25ης Μαρτίευ Τρμε, Κατερίνη
Inh. 2351077377
www.terpas.g intoate pos gr