Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι ήρωες της διπλανής πόρτας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22-20 MAPTIOY 200
EONOE
NAPTE TO EONOE
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
30 ερωτήσεις &anαντήσεις για τον
eatmė
TATPIKH BIBAIOOHKH
EXTRA
22.03.2020
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
SOCIAL MEDIA,
HETKOPIA
ZOOYMIZ
ANDKAAYITE
TIKAHEIOTAH
MENEI EMITI
AIÁBHTH
ME THN ENTARAEA TOY BAITENH APIEKA
TATPIKEE EYMBOYA EI FIA KAKYTEPH ZDH.
KOPONATOI
H KOMIE ION XAAAPAMEI TO IYHOONO ETABEPOTHTAE
Η Λαγκάρντ πήρε το μπαζούκας
LAKXAPO
Zuvevnatve vteue
ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΟNΟ ΜΕ 30 Ε
ad tou noovakod
KAOE MEPA
ENARAPTO
Η εγκυρότερη
ενημέρωση
έρχεται στην
Πόρτα σας με ένα
τηλεφνημα s7
OAAEIA MAIIKA
ANAPEAE ANAunOYAOt
ΕΟΝΟΣ
ΕΟΝΟΣ
ΗΟλυμπία θα είναι
ionemipg
ττον γάμο
ΓΟΝΟΣ
MΕΝΟΥΜΕ φόρου
ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ..
κάνουμε
ζάπινγκ
TVEINEMA
ΕΙΔΙΚΗ ΕΧΔΟΣΗ
ΚΟΡΟΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΣ ΒΑ ΕΙΣΠΡΑΙΟΥΝ
2 ΔΙΣ. ΕΥΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
& ENATTEAMATIEI,
fanopieç nuvauiae
Mnopri vu tnad
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
cai payeipevovue
TeTube
τano τες ηρτες
MENOYME INIL.
maradro
Nns my kávovµE
(OVISION
10 EVAKA TRIK
Τιμή 2ε. Με τις Προσφορές 4,25ε (Συμπεριλαμβάνει τιμή βιβλίου 1,00 ευρ) .22.03.2020. ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ : 124
μχουδιές με tα naιδιά μαs . Λακταραάζμυρκό
. Συντογέs με λίγdυλικά:
ΚΑΙ ΣΤΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
EONOZ
aπαντήσεις σε
κρισμες
ερωτήσεις
9 771108l876101
aupnAnpisarre mV ACKTpoVIKn oimon yLo TO Cniaopa Tuw B00
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Cvοτές με μειωμένο ταρο Πάτε e καταβάλλεται το 60% του
CYGAKIRU yLa KOTOLKÜEÇ KOL EnoyychpoTuKoUç xsapo, TiO KUCI YIO
1o bupa Nioxa KOL ITV OopakiJTIKÍ KÚAuun tuY Epyačoptvwv Fo
Πονους υσκύει η ανοστολή pορολογικν μπnoκρεσεων διnowές
yu Tzuç EpyosúTIÇ nOu mpoxupouv oc enokúacLÇ
www.ethnos.gr
ΣΤΗΝ ΠΡΠΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΣΙΠΡΑ
METONO ZAHE
ΣΗΜΕΡΑ,
METANO
AOTIKHE
AYPIO
OI HPOEZ
της διπλανής πόρτας
ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ
ΣΤΗ κΦΑΣΗ 3
ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟΕΣΥ
ΔΕΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ
sarf ogod
minan ovdo
ΔΙΑΓΝΟΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ
ΜΕ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΠΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ:
H HPEMH AYNAMH
Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ
«SUPER SPREADERS»
ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΣ
0Ι ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
Οι άνθρωΠοι Που δεν εγκαταλείπουν τα πόστα τους
και κρατούν όρθια την κοινωνία .
TO ANOPPHTO EXEAIO
TIA TO LOCKDOWN
ΔΥΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΖΠΝΣ
MAXH ME TON XPONO
TIA TO EMBOAIO
ONTOIPADIZONTAZ
Π ΣΥΜΒΟΛΟ ΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ
ΤΡΑΓΠΔΙΑ ΔΙΧΟΣ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
62-63
ANTIAOTO 10 AIE.
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΥΝΑΙΚΕΣ
ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2-24, 49-55
60-61