Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
Αρ. Φύλλου: 2126
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
XPONIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εργασίες
απολύμανσης στο
δήμο Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου
Η Ελλάδα στη δίνη δύο μεγάλων
προκλήσεων, της πανδημίας του
κορωνοϊού και του μεταναστευτικού
Απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας,
Νεκτάριου Φαρμάκη,
για τη λειτουργία των
υπηρεσιν της ΠΔΕ
και την προστασία της
υγείας των εργαζομένων
Χρειάζεται ψυχραιμία, αυτοέλεγχος και πειθαρχία στις οδηγίες των ειδικνINEA
ΤΣΑΡΟΥΧ
και των πολιτν
Του Αθ. Σπυρόπουλου
ρεμποδίσει κάθε χρα την εξάπλωση ο καθένας μας και γιατί πρέπει να
του επικίνδυνου αυτού ιού. Ολόκληρος συμμορφωθούμε στις οδηγίες για να
χρα μας , βινει πρωτόγνωρες ο κόσμος μπήκε σε καραντίνα . Τα συ- προλάβουμε τα χειρότερα. Γιατροί και
καταστάσεις, την περίοδο αυτή
βρισκόμενη μέσα στην δίνη δύο τεράστιων προβλημάτων της πανδημίας του
κορωνοϊού και της ακραίας επιθετικής
πολιτικής της Τουρκίας Παγκόσμιος
συναγερμός έχει κηρυχθεί για τον
μεγάλο κίνδυνο από την πανδημία του
κορωνοίού. Όπως φαίνεται το επίκε- στήματα υγείας όλων των χωρν έχουν νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία
ντρό του είναι η Ευρτη, αφού η Κίνα φθάσει στα όριά τους για να μπορέσουν εργάζονται εξαντλητικά όλο το 24ωρο
που πρωτοεμφανίσθηκε επανέρχεται να αντιμετωπίσουν τα τεράστια προ- γιανα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους | θέματα υγείας
στην κανονικότητα.
Η Ευρτη βρίσκεται σε πανικό με την Στη δίνη αυτή βρίσκεται και η χρα νοσηλεία
Ιταλία και την Ισπανία να έχουν δεχθεί μας που παρά τα πολλά μέτρα που
τα μεγαλύτερα πλήγματα Λαμβάνο-λήφθηκαν, οι ειδικοί φοβούνται ότι τα δυνο, η χρα μας αντιμετωπίζει και ένα
νται συνεχς νέα μέτρα , από όλους. δύσκολα δεν ήρθαν ακόμη. Καθημερινά ακόμη μεγάλο κίνδυνο από την γείτονα
Κλείνουν σύνορα και διακόπτονται όλα τα Μέσα Ενημέρωσης μας ομ- Τουρκία που εκτός των υπερπτήσεων
αεροπορικές συγκοινωνίες για να πα- βαρδίζουν με το τι πρέπει να κάνει
....... είδα 4
HENOTYL
000000000000000000000000000000000000000000e
MENCYNE
Συνάντηση του
Εμποροβιομηχανικού
Συλλόγου με τον
Δήμαρχο Ι.Π.
Μεσολογγίου
ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ
E Ymoupycio Yyciac
υ Σελίδα 5
0000000000000000..0 00....0.0.e00000000.
EMUPUMMAANIRUE
EYAAoror
βλήματα που ανακύπτουν.
στους πολλούς ασθενείς που ζητούν
Περίγκρίνιας
Κι εν βινουμε αυτό τον μεγάλο κίνΓράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
.. ίδα 6
000000000000000000000000000000000000000.
..υΣελίδα 7
0000000000000000000.
στα νησιά του Αιγαίου ,
Το σήριαλ της μαρίνας
, Συνέχεια σελίδα 4
Ιατρική, ψυχολογική
Γ Αγγελόπουλος: "Γιατί αρνήθηκα να γίνει αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου . "
-Δήλωση του μεγαλομετόχου της "MΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε"
και κοινωνική
υποστήριξη από το
Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου
.......Σελίδα8
0000000000000000000 00000000000
εγραπτή του δήλωση ο μεγαλο-δικαιούμεθα, την αναλυτική οικονομική ρείας θα έβαζε χρήματα σε αύξηση
μέτοχος της <ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓ-κατάσταση της εταιρείας ή πιο απλά μετοχικού κεφαλαίου αν είχε αμφιβολί
ΓΙΟΥ ΑΕ Γιάννης Γ. Αγγελόπουλος δεν γνωρίζουμε αναλυτικά γιατί η ες ότι το πόρισμα του ορκωτού λογιστή
αναφέρεται στους λόγους για τους εταιρεία οφείλει και που τα οφείλει δεν είναι έγκυρο ή πλήρες επειδή τα
οποίους δεν ενέκρινε την αύξηση 4500.000 Ευρ!
του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας στην πρόσφατη γενικήσυνέλευση και ταυτόχρονα
επιρρίπτει ευθύνες στον έτερο
μεγαλομέτοχο JJ Mennen και
στις διοικήσεις του Λιμενικού
Ταμείου από το 2012 έως και
σήμερα για τημη εξέλιξη του έργου και τη δυσμενή οικονομική
κατάσταση της εταιρείας
Αναλυτικά η δήλωση του κ Αγγελό- Επιπλέον ούτε το Δημοτικό Λιμενικό σκοπιμότητας των εξόδων. Πιο απλά
πουλου έχει ως εξής
<Με αφορμή δημοσίευμα του τοπικού Δημάρχου Μεσολογγίου κ. Λύρου την εταιρεία για τον σκοπό της εταιρεί
τύπου θέλω να γνωστοποιήσω τα ψήφισε την αύξηση του μετοχικού ας αλλά κατέγραψε σε δειγματοληπτική
1 Αρνήθηκα να γίνει αύξηση μετοχικού δεν έχει άποψη για την πραγματική παραστατικν στα φορολογικά βιβλία .
κεφαλαίου διότι δεν έχωπληροφορηθεί οικονομική κατάσταση και επιφυλάσ-Ποιά η ασφάλεια λοιπόν των μετόχων
όπως και κανείς άλλος μέτοχος δηλ σεται όπως και εγ.
το Λιμενικό Ταμείο και όπως εξάλλου 2Ποιος μέτοχος οποιασδήποτε εται- χικού κεφαλαίου:
Αποφάσεις του
Συμβουλίου Κοινότητας
Μεσολογγίου στη
συνεδρίαση του
Φεβρουαρίου 2020
AHMAPXEJO
στοιχεία που δόθηκαν σ αυτόν , τον
ορκωτό λογιστή, είναι ελλιπή:
Πληροφορ επίσης, ότι ο ορκωτός
λογιστής δηλνει στην σελίδα 21
του πορίσματος ότι έγινε. .εέτα
ση σε δειγματοληπτική βάση των
αποτελεσματικν λογαριασμν
(έσοδα- έξοδα) της εταιρείας για
την εξέταση της ορθής καταχρησής τους ..>. Δεν έκανε ούτε
πλήρη έλεγχο, ούτε έλεγχο της
w.....Σίδα 4
00000000.00000...0..
0..000000000...
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
MENCYNE
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ
α0 ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
,.......Σλίδα 2
000000000000000000.0000000000000000.
Μόνο σε έκτακτη
ανάγκη η προσέλευση
στο Δημαρχείο
Ταμείο δια του εκπροσπου του και
δεν εξέτασε αν δόθηκαν χρήματα από
κεφαλαίου προφανς διότι και αυτό βάση και έλεγξε την καταχρηση των
,Σελίδα 3
..Σελίδα 2
00000000..
Ναπάρει ένα τέλος
για να συμφωνήσουν σε αύξηση μετοΤέλεια αδιαφορία
Συνέχεια σελίδα 4
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.blogspot.gr
'.ν...είδα 8
'ν.. Σλίδα 8
000000000.000000000 0000000.000000000000o
0000000000000000000
μμονοζSM
KOA. 2007
Hellenic Post