Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟικονομιΙκή
Σάββατο
Μαρτίου
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ : 7018
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στατιστικά
στοιχεία
εγγεγραμένηs
ανεργίαs
Κορωνοϊός:
Τα νέα
ου2ρο
οικονομικά μέτρα
Ανακοινθη κε το 30
πακέτο οικονομικν
παρεμβάσεων για την
αντιμετπιση των επ πτσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού
αρχή της ομιλίας του ο
κ. Σταϊκούρας . Αυτά
είναι
1ον. Οι τράπεζες και
οι, διαχειριστές, δα νείων , σε συνέχεα
KENTE
από τους υπουργούς στενής συνεργασίας
Οικονομικν , Ανάπτυξης και Εργασίας.
Οι Χρήστος Σταϊκούρας , Αδωνις Γεωργι και οχετικν συσκέ ψεων με τους αρμόδι
Οικονομικν και Ανά
Υπουργούς
A. ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΟΥ ΟΑΕΔ
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων , με κριτήριο την
δης και
Γιάννης πτυξης και Επενδύ.
Βρούτσης από το
υπουργείο Οικονομι| κν ανέλυσαν και ανέ.
αναζήτηση εργασίας πτυξαν τις χθεσινές
εξαγγελίες του Κυριάσυνέχεια στην 11 | κου Μητσοτάκη σχεσεων, αποφάσισαν να
στηρίξουν, εκτός από
τις επιχειρήσεις , και τα
φυσικά πρόσωπα που
πλήττονται από την
νους του ιδιωτικού
τομέα
επαγγελματίες, αυτοα.
παραίτηση από
ελεύθερους μέχρι και 17 Μαρτίου.
. 4ον. Το Δρο Πάσχα
θα καταβληθεί στο σύνολό του.
Θα καταβληθεί από
όλες τις επιχειρήσεις ,
προς όλους τους εργα.
ζόμενους .
Λαμβάνοντας υπόψη
τις έκτακτες συνθήκες
και αφού αφουγκρα.
στήκαμε τις επιπτσεις που αυτές έχουν
στην αγορά, δίνουμε
συνέχεια στην 10
( αναζητούντων εργα
κρίση, προσφέροντας πασχολούμενους και
επτηδευματίες , επε κτείνοντας την έκτατικά με τα επιπλέον διευκολύνσεις στην
πληρωμή των δόσεων
των ενήμερων δα νείων τους.
2ον. Έχοντας δια σφαλίσει τον απαραίτητο χρηματοδοτικό σχετη.
δημοσιονομικό
Κυριάκου χρο , με σύνεση και
μέτρα στήριξης των
εργαζομένων και των
οικονομική
Ομαλή η
ενίσχυση των 800
οποία είναι ακατά
επιχειρήσεων.
τροφοδοσία Λαμβάνοντας , υπόψη
Ενίσχυση η
τns αγοράs
σε φάρμακα oυργού.
τα νέα δεδομένα και
σε συνέχεια του διαγ.
γέλματος του πρωθυ3ον. Θα λάβουν 800
ευρ , όπως είπε ο
ασφάλεια ερχόμαστε Πρωθυπουργός , και
Μητσοτάκη ανακοιν.
και τρόφιμα νουμε το τρίτο πακέτο
μέτρων, τόνισε στην
όσοι απολύθηκαν ή
1.400.000 εργαζόμε - εξαναγκάσθηκαν σε
να στηρίξουμε, άμεσα,
Ο κορονοίός
φέρνει εκπτσεις
στουs λογαριασμούs
tns AEH
CORONAVIRUS
Χωρίς
προβλήματα διεξάγεται μέχρι και σήμεραη
διακίνηση-εμπορία εγ
χωρίως παραγόμενων
και εισαγομένων γερ
μανικν ιατροφαρμα.
κευτικν προϊόντων
καθς και αγαθν
ανάγκης ,
ουσιαστικά
πρτης
παρά τις σοβαρές
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9