Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
L'Aopwna poti oou.
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Μαρτίου
μέχρι θονότου
va txopolei
oou."
Αριθ. φύλλου 5976
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
ORTAN
|Δήμος Κοζάνης
Υποχρεωτικά
τα μέτρα προφύλαξης
στη λαϊκή αγορά
ii ii ii ii i ii ii
*PEIRO HOOKOMEO OANE
HAMATEE
Σελίδα 9
Κορωνοϊός:
Τα νέα
Σε πλήρη ετοιμότητα
το Μαμάτσειο Νοσοκομείο
Σελίδα 15
οικονομικά μέτρα
Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας!
- Ποιοι θα λάβουν
τα 800 ευρ, ακέραιο
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
Εκπαιδευτική διαδικασία
εξ αποστάσεως
το δρο Πάσχα σε όλους
Σελίδα 12
Σε πολύ βαρύ κλίμα
ητελετή Αφής της Φλόγας Μοκεδονίς
για τους Ολυμπιακούς
Αγνες Νέων
ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής
Σελίδα 7
, KΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΑΣΙΑ
KATANAANTON
KETKA AYTIKHE MAKLAONIAE
ΟΣΣΚ.
ATTOVEIE
Η αισιόδοξη πλευρά
των πραγμάτων...
Συμβουλές στους
καταναλωΣελίδα 24
Τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση καθημερινά ανακοιν
| νει μέτρα στήριξης των επχειρήσεων και των εργαζομένων
|nou πλήττονται anό την επδημία.
Τούτο είναι αναμενόμενο καθς αν εξαιρέσει κάποιος τα
|oούπερ μάρκετ mou κάνουν έκτακτες προολήψεις ολόκληρη|
|η υπόλοιτη οικονομία έχει μπει σε βαθιά "κατάψυξη".
| Για την κυβέρνηση η στήριξη εργαζομένων και επχειρή .
| σεων είναι μονόδρομος το ίδιο και για όλες τις κυβερνήσεις
| Δεν υπάρχει όμως "τζάμπα. χρήμα ούτε δωρεάν γεύμα σε
|αυτόν τον γαλαξί ..
Ας πάρουμε όμως τα rpdγματα με τη σειρά Τι nεριλαμβά|νουν σε γενικές γραμμές τα μέτρα στήριξης:
Οι εργαζόμενοι θα λάβουν ενισχύσεις και οι επχειρήσεις
ουνέχεια στη σελίδα 4
ενόψει
| κορωνοΐύ
Σελίδα 14