Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MPQTNOE TUNOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Ερυτής-Nνόλους Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπιλιανή
APAMA, EABBATO 21 MAPTIoY 2020
Ilepiodog B' (1974) Ap. qlov 6880-12.078
0,50 €
Κατασκευή ραμπν
από το Δ. Δράμας
Συνεχίζεται το έργο
Κοροναϊός κρίση
στον Έβρο και Διεθνής
Ημέρα Ευτυχίας!
Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης
στη Βόρεια ΕΜάδα
Διέπραπαν ληστείες,
διαρρήξεις και κλοπές
σε επιχειρήσεις και
σπίτια και στη Δράμα
|της ΔΕΗ στο πλαίσιο
του ΒΑΑ επί
στα πεζοδρόμια
|της οδού 19ης Μαΐου
Γράφει ο Βασίλης Τσιάντος
Καθηγητής Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος
της πόλης
GEA. SI)
Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης διδασκαλίας 1 Τα νέα οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πάνω από 2 δισ. ευρ το κόστος
για το έκτακτο επίδομα των 800ε
- 1.4 εκατ. οι δικαιούχοι!
Υποχρεωτικό το δρο Πάσχα έστω και 1-2 μήνες αργότερα
10 Μαθητικό Φεστιβάλ
για την Ρητορική Τέχνη
OTO oxoA
στη Δράμα
Μιλ για τον τόπο μου και τους ανθρπους τουν
ΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ πλατφόρμα για γορίες που σταδιακά θα αναπτύσσοντα:
τη ρητορική τέχνη, έχει ξκνήσει της νοηματικής ανάγνωσης , του αυθόρ
Vιπόaioo της εξαυστάσοως μητου λόγου και του επιχειρηματολογ
εκπαίδευσης για τα σχαλεία της Πρωτο- κού λόγου . Οι διδακτικές προτάσεις θα
βάθμας Εκταίδευσης αρχικά , ολλά και εμπλουτίζονται με παράλληλες σετικές
για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέ - θεματικές , άπως της ενεργητικής ακρό ασης που είναι μια από τις σημαντικές
-ΤΗΝ ανακονωση νέων μέτρων για την στήρίξη εργαζομένων κα επιχερήσεων προ
χρησε χθες η κυβέρνηση Μητσοτάκη .
προκεμένου να αντμετωπστεί όσο το δυνατόν ,
ηκίση στην ακονομία , αλλά κα να πάρξε στή
μξη των εργαζομένων ou έχουν πληγεί από
pησεις οι οποίες έχουν είσει όγω παν
: του κορωναoύ.
Πλέν , το κόστος γιατο tτατο anίδομα των
600 ευρ ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρα κα θα
δοθεί για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Στο
κόστος αυτό εριλαμβάνεται επίσης και η κάλυψη των ασφαλιστικν δκαιωμάτων τους . Οι
ωφελούμενοι του μέτρου αυτού , ανέρχονται α
14 εκατομμύρια δικαιούχους μισθωτούς , ελεύθερους επαγγελματίες , αυταπασχολούμενους
και επτηδαυματίος .
Το υπουργείο Οκονομκν λοπόν αυξάνε.
κατά 4 διο. ευρ το αποθεματκό του, όπως δή
λωσε ο Χρήστος Στακούρας .
Γα την αντμετηση των εκτάτων αναγκν και την στ ευρτο μήνα και όλες τις αναστολές πληρωμν φόρων, δ
μξη των ετιχερήσεων, δπλασιάζονται ατό 3σε 6 διο. ευρ σεων κλ. Το μέτροθα σχύcειγια συγεκρμένους κλάδους.
τα κονδύλια για χρηματοδότηση των ετιχειρήσεων , με
χρήση και ευρωnακν κονδυλίων .
Τα 800 ευρ θα δοθούν έως τις αρχές πρλου. Ωστόσο θηκαν από έως 17 Μαρτίου 2020. Ο τακτος μισθός δον
1 μόνα nouυ είνα σίγουρο ότι θα πάρουνδρο- mρν το κατάσχεται κα δεν συμψηφίζετα .
χουν σ' αυτό.
Η πρωτοβουλία αwήκει στην κα . Ευ - αρχές της επικοιωνίας.
φροσύνη Χαραλαμπίδου , υπεύθυνη συν.
τοίστρα
Το δεύτερο μάθημα θα είναι το υλικό
έργου rpοετοιμασίας για τη συμμετοχή των μα δασκάλων και των εκπαίδευτικν της 3ης θητν στο 1ο μαθητικό φεστιβάλ για τη
Eνότητα Δημοτικν Σχολείων του ΠΕΚΕΣ ρηπορκή τέχνη στο σολείο στη Δράμα:
Μίλ για τον τόπο μου και τους ανθρ
εκπαιδευτικού
Αν. ΜακεδοΜας-Θράκης.
Στα πλαίσια της εξ αποστάσεων επα, nouς τουδευσης , το μάθημα έχει θέμα:1ο Μαθη
τικό Φεστιβάλγα τη Ρητορική Τέχνη στο Το Φεστιβάλ
σχολείο της Δράμας: Μλ για τον Τόπο
μου και τους Ανθρπους του .
Η κα. Χαρολαμπίδου έχει ορίσε, το Φe
στιβάλ να ίνει στις 12 Μaiοu 2020, στο
Όπως τονίζει στον -Πρωνό Τύπο- η Δημοτικό αδείο Δράμας από τις 8:30
ίδια η κα . Χαραλαμπίδου "σκαποίτης δη- έως στις 13:00. Παρ ' όλα αυτά, οι έκτατες συνθήκες που έχουν δημουργηθεί
στν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και λόγω κορωνοίού , μπορεί να μην επτρό.
ψουν τη δια ζσης πραγματοποίησή του
αξιοποίηση ψηφιακν εργαλείων στην εξ και να αναβληθεί ή να πραγματοποηθεί
αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία για μέσα από τη χρήση ψηφιακν εργ
αυτό η επιχείρηση δεν ατολύει αλλά κα δεν επιβαρύνετα
από τους εργαζομένους της , εν αυτο δικαιούνται τα 400
μουργίας είναι η εξοκείωση των χρη
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η
3. Τα 800 ευρ θα δοθούν επίσης για το δμηνο ΜαρτίουΑπρολίου αε ελεύθερους επαγγελματίες και όσους ατολύ τον εμπλουτσμό και την ενδυνάμωση της λείων.
διαδικασίας της μάθησης, καθς και τη
Náoyaelva α εργαζάμενοι στα κρατικά νοσοκομεία , ΕΚΑΣ, ΕΟΔΥ και φόσεις και αναλυτmκός οδηγίες, Η λίστα των διαούχων θα
την Γραμματεία Πολτινής Προστασίας.
Τα νέα μέτρα που ανακονωσον από κονού οι υπouργοί Γeωργάδης: Δεν θα υπάρχουν ενοχλήoες σε δανειολ κκ Σταϊκούρας , Βρούτσης και Γεωργιάδης φέρνουν τα
πάνω κάτωστον δωτκό τομέα:
1. Δρο Πάσχα : Προαιρετκά ο εργοδότης μπορί να κα θυστερήσει την πληρωμή του . Αντί της Μεγάλης Τετάρτης ρορσπικν μέτρων στη διάθεση των αντισηττικν στε να
15 Απρoίoυ , θα πρέπει να το δσα στον εργαζάμενο μέχρι δαοφαλιστεί η επάρκεα στην αγορά αλλά και να οτμετω
το καλοκαίρ, μα με το επίδομα αδείας . Καθς αναστέλλοντα α
να το καταβάλει μεταγενέστερα χωρίς κυρσεις και να
υπάρξε δίαη διασπορά των χρημάτων στο σύνολο της οονομας και όι σε λίγους κλάδους πoυ δεν έχουν κλείσε των τριν τεμαχίων ανά πελάτη , Πα τολόγο αυτό , πpoήταν το επχείρημα ποu ανέφερε ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταιούρας, αακοννοντας το μέτρο . Η καθυστό
ρηση ενδεχομένως εξυτηρετεί όσους οτιμετωπζουν οξύ θαnάρει την ισχύ νάμου .
πρόβλημα ρeυστότητος, αλά προκύπτεα ως δυνατότητα κι
ό ως αναγκαστικό μέτρο.
για όσους δεν έχουν άμεσο
nooBanua
2. Το Κράτος αναλαμβάνα
να πληρνει τον έκτακτο
μσθό κα τα ασφαλιστικά δκαιματα στους εργαζόμε
νους πoυ δουλεύουν σε
ετιχειρήσεις που δεν έχουν
λείσει . Α οι εργοδότες δεν
έχουν κλείσα και δεν έχουν
απολύσει τους υπαλλήλους
τους , θα μπορούν να τους
δηλσουν σε προσωρινή
αναστολή σύμβασης - διάρ κειας μέχρι 1 μήνα (αρχκά
τουλάχιστον. Με τον τρόπο
1- για πρτη φορά μετά αnό 10 χρόν
xpówa- EKTÓKTUS
Γα όλα αυτά τα νέα μέτρα θα εκδοθούν υπουργκές απo Οι μαθητές που θα συμμετέχουν σε
διατήρηση ης επαφής με την εκπαιδευ- αυτό θα έχουν πρτα εργαστεί στο εκτική διαδικασία , της επικονωνίας , της παδευπικό πρόγραμμα -Πaίδια ρητο σχολείο , για
και ενταιδευτικού υλικού μεταξύ των εμ καλλιεργήσουν δεξότητες προφορικού
πλεκομένων , που στις πρωτόγνωρες συν λόγου στις τρες κατηγορίες: νοηματιθήκες που βινουμε γνεται επιτακτική κής ανάγνωσης, του αυθόρμητου λόγου
και του επιχειρηματολογκού λόγου .
Το πρτο μάθημα είναι το εκταιδευτικό Επεδή η θεματυή του φεστβάλ
πρόγραμμα Παιχίδια ρητορικής τέχης αφορά τη Δράμα και τους ανθρπους
στο σχολείο , που προσφέρεται για την της θα γνει αναφορά για Δραμινούς ζωαλλάζε ανάλογα με τις συνθήκες .
επιμόρφωα
, της ανταλλαγής απόψεων ρυκής τέχης
πτες από ιστρακικές κοι δισηγορεκές ετοιρείες
Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάττυξης Αδωνις Γεωρ
γάδης άφησε αναχτό το ενδεχόμενο λήψης περατέρω πε
ανάγp.
πιστούν τα φανάμενα αισχροκέρδειας .
Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης το πρωί της Πέμπτης η αγορά
εφοδιάστηκε με αντσηmmκά αλλάτο απόγευμα δεν υπήρχω
στα ράφια των σούπερ μάρκετ , γιατί δεν τηρήθηκε η οδηγία
πτσεις κα wρσεις δίνουμε τη δυνατότητα
καλλιέργεια της τέχνης του Λόγου και γράφους, ποητές , συγγραφείς
την απόκτηση επικονωνακν και επχε
ρηματαλογικν δεξοτήτων . Μέσω αυτν
Το υλικό του δεύτερου μαθήματος θα
εμπλουτιστεί και από τις προτάσεις των
των δεξιοτήτων ο μαθητές μας θα κατα - οπαιδευτικν και των μαθητν τους που
θα αφορούν τη Δράμα και τους ανθρ σθεσε , η πρόβλεψη των τριν τεμαων θα συμπερληφθί
στην Πράξη Νομοθετκού Περαχομένου που θα ειδαθεί κα
νοήσουν καλύτερα τον κόσμο , θα αναπτύξουν κρακή σκέψη , θα μπορούν να rouς της .
επιλύουν προβλήματα , να θέτουν στο
OEA.5n
Ητάξ- θα περιλαμβάνει και άλλα μα
χους και να τους επληρνουν και γ θήματα και είναι στη διάθεση των εκπα
νικά, να αυταβελτινονται μέσω της δια δευτικν για αξιαποίηση στπην εξ
αποστάσεως διδασκαλία και στην μεταξύ
Σύμφωνα με την κα Χαραλαμπίδου , μας επικοινωνίας μέσω των μηνυμάτων
τουλικό είναι χωρισμένο σε τρεις κατη- και της κουβεντούλος . Οι εκπαδευτικοί
με λογαριασμό στο ΠΕΣΔ θα μπορούν να
έχουν αναβαθμισμένα
δικαιματα χρήσης στο:
η τάξην , Το λνκ μέσω
του οποίου μπορούν να
συμμετέχουν όσοι ενδια
φέρονται είναι: mttps://
eclass.sch.gr/main/ portβίου εκταίδευση .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
folio php).
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
MENOYNE
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μογnηακός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Srnda Gaç ažıomeca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα