Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Γέμισε καπνούς
σπίτι στη Σπάρτη
Anό διαρροή σε σόμπα> σελ7.
390.000 ευρ
από την Περιφέρεια
για τον κορονοϊό > σελ.8
Online πρόγραμμα
του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 21 Μορτίου 2020 | Ετος 24-1 Αριθμός 5853 | Τμή φύλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 [email protected]• www.lakonikos.gr
Η δέσμη μέτρων για τη στήριξή τους λόγω κορονοϊού
Ανοίγουν μετά το
Πάσχα τα σχολεία
αΟμπρέλαν
για εργαζόμενους
και επιχειρηματίες
Κλειστά για άλλες 15 ημέρες
θα μείνουν
ανακοίνωσε η unoupγός Παιδείας ,
καθς δόθηκε nαράσταση
στην αναστολή λειτουργίας
έως 10 Απρλίου . Η υnoupγός
Παιδείας είπε ότι τα σχολεία
θα ανοίξουν μετά το Πάσχα
εν δεν αηέκλεισε το ενδεχό σχολεία όπως
Νίκn Κεραμέως ,
128 OCT
μενο να nαραταθεί η σχολική
χρονιά . Με Κοινή Υnουργική
Απόφαση, Πou αναμένεται να
δημοσιευθεί το Σάββατο, αnoφασίζεται η nαράταση της
anαγόρευσης λειτουργίας
όλων των εκπαιδευτικν
δομν , καθς και η ανα στολή όλων των εκπαιδευτι κν εκδρομν εσωτερικού
και εξωτερικού , έως και τις
10 Απριλίου 2020, για Προληπικούς λόγους , κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής
έναντι του κορονοϊού . Η 10n
Απριλίου είναι Παρασκευή ,
πριντο Σάβθατο του Λαζάρο ,
oπότε τα σχολεία θα λειτουρΕνημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης
Δέσμη μέτρων σε έξι όξονες για νικν Υnoθέσεων Γιάνης 20000 ιδιωτικν επιχειρήσεων
εργαζόμενους επχειρήσεις και Βρούτσης σε κοινή συνέντευξη με 600.000 εργαζομένους. Την καν την Πέμπτη (19/3) ενημέ
ελεύθερους επαγγελματίες νο - με τον υποuργό Οικονομικν ίδια στιγμή τουλάχιστον 100.000 ρωσε ο Εμπορικός Σύλλογος
μοθετεί η κυβέρνηση σε μια ηρo - Χρήστο Σταϊκούρα και τον επιπλέον επιχειρήσεις με Περιο - Σηάρτης , nou σημεινει ότι
σπάθεια να αναχαιτίσει την υπoυργό Ανάπτυξης Αδωνι Γε- οότερους αnό 200.000 εργαζόμε - μετά από νεότερες εξαγγελίες
επέλοση της κρίσης του κορο - ωργιάδη
νοού στην ελληνική οικονομία
και να βάλει φραγμό στις anολύ - αγορά εργασίος αλλά και η επi - anότις οικονομικές επιπτσεις επιχειρήσεις nou είναι ανοικτές ,
σεις Τη δεύτερη δέσμη έκτα - χειρηματικότητο, καθς υπολο- ης ανδημίας του κορονοίού και εκτός από τις επχειρήσεις nou
κτων μέτρων ανακοίνωσε ο γζεται ότι έχει οναστολεί η Βλέπouν τους τζρους τους να ανήκουν στην κατηγορία ΑΕ .
υπουργός Εργοσίας και Κοινω- λειτουργία, εν συνάλω ή εν μέρει καταρρέουν.
Για τα μέτρα Πou ανακοινθη γήσουν μετά το Πάσχα .
νους , nou δεν έχουν κλείσει με του Πρωθunoupγού ειδική anoΑυτές nou ηλήτονται είναι η κρατική εντολή , επηρεάζονται ζημίωση θα Πάρουν και όλες οι
Κλειστές σήμερα
όλες οι λαϊκές αγορές
ουνέεια σελ 9
Εκτάκτως σήμερα ΣάβΒατο
( 213) θα είναι κλειστές όλες
οι λαϊκές αγορές της χρας .
με aπόφαση της κυβέρνησης
ως μέτρο για τη μετάδοση του
κορονοίού , εν από την Προσεχή Δευτέρα (23/3) οιλαϊκές
θα λειτουργούν με τους μισούς Πωλητές
Παράλληλα, ηλέον, θα επ
τρέπεται μόνο ένα άτομο ανά
15 tμ στα σούηερ μάρκετ εν
ως γνωστόν αnaγορεύονται
όλες οι δημόσιες συναθρο .
σεις άνω των 10 στόμων .
Eπίσης , από το Σάββατο θα
Αρχικά στα λύκεια και στη συνέχεια σε γυμνάσια και δημοτικά
Η Λακωνία στο πρόγραμμα
για εξ ' αποστάσεως διδασκαλία
0 οκεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας
Οδηγίες υλοποίησης Προγρομ
μότων εξ αnοστάσεως εκπαί δευσης αρχικά για τους μαθητές
της Γ Λυκείου , όπου έχει δοθεί
ηροτεροιότητα λόγω των επερχόμενων Πανελλοδικν Εξετάσεων , απέστειλε το Υnουργείο
Παιδείας και θρησκευμάτων
προς τις ηεριφέρειες της χρας
και τις αρμόδιες διευθύνσεις
τους Τα ενλόγω ηρογράμματα,
όηως σημεινεται σχετικά, αρχίζουν να εφαρμόζονται σταδιακά κατά την
αναστολής λετουργίας των μα θημάτων στις σκολικές μονόδες.
η onoia εnιβλήθηκε στο ηλαίοιο
των μέτρων αnοτρoηής της διά δοσης του κορονοίού.
περίοδο
επιτpέπεται n μετάβαση μόνο
στα νησιά για τους μόνιμους
κατοίκους, εν αnαγορεύεται
ο οπόηλους των ιδιωτικν
σκαφν αναψυχής
ουνέχεια σελ 8
ΜEΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ / ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοίό
Από το θησουρό
της γλσσας μας
Λέξεις Που χάνονται
του Αθ. Στρίκου
> ocd. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα