Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ATONAS
Κατευθυντήριες οδηγίες
για τους πολίτες
που επιστρέφουν
από το εξωτερικό
|ΠΡΟΣΤΑ.
|ΤΕΥΟΥΜΕ
KAOHMEPLNH
EOHMEP IAA
ΤΗ ΣΦ, ΡΑΚΗΣ
αυτούς ηου αγanoμε!
INAPAEKEYH 20 MAPTIOY 2020- Ag. qilion &M4- Erog: 374, 1,50 EYPR -0 MAKEAONIAE 4,6TI0EANOHD 154NI1
SEAIAA3
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
| Σάββας Μελισσόπουλος:
"Συγχαρητήρια
σε όλους
τους εργαζόμενους
του Δήμου μας"
Νίκος Ευφραιμίδης:
"Λάβαμε όλα τα μέτρα
στις υπηρεσίες
της ΠΕ Ξάνθης"
νοίού και Αβάτου, Ξάνθης
Mená nó mieyuvexrj rzIvuvir orijpega o peom
μέρι με οΔήμορχο Ξάνθης των παοοκ εou vα λάβει
όμεο μέηνα προφύλεξης για την νμινή κo αυpoλεια
δe τωw Υπαίλήλων που εργάζονται στο Δήμο Ξάνθης.
Evpexguéva, Tou Týmoa va inytoiv a na avaγeαία μέτρα ια ο μη ονταoυnoμuύ uw auήβον που
royátovne nioo ov xevngex. doo xa ong negiyegeiαές υτηρεσίες του Δήμου κας επίσης και οτα ναμικά
την και Σταυρούπολης
προστασία και του Πολυχ.
της υγιει. ρου Τέχνης και
και Σκέψης . οικία Μά .
της ασφά. νου Χατζιδάκι.
λειας των
ΣΕΛΙΑΑ 3
ZEAIAA 3
εργαζόμε .
Αναστέλλει ο Δήμος Ξάνθης
την εξυπηρέτηση του κοινού
δια της φυσικής παρουσίας
των πολ.
"Η Περιφερεια .
κή Ενότη τα Εάν.
θης, στα πλαίσια
προβεί την Παρα .
σκευή 20 Μαρτίου
2020 oe anoAúτης Εθνικής κινη- μανση όλων των
Η εξυτηρέτηνη των δημοτν θα γίνεται ατοκλειστικά
ΣΕΛΙΔΑ 4
με τηλεφωνική επικοινωνία για να λαμβάνουν οδηγες
και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αιτήσεων
τοποίησης για την
χρων του Διοικηπρόληψη της μετά
δοσης του κορω.
τηρίου Ξάνθης,
Μήνυμα
του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη
προς τους πολίτες
των Κτηνιατρείων
SUNLIGHT
Η oupεis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT AΕEE δενδει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aysbaacoveag napáryovtas an daviuovra, tutopies nu
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT GKutukyetan ejpe petato DON Kopupaiov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
εpoopέpoντα: oίoλrpaμέες λύστις σε τεμείς με oίτερα υνηλες
στοιττστιs ότος Βικμιμαο. Eρoωστική Λλυσα ο Μooopέ.
Τremovoίε Κατonέ, Πrpeςορui Eρyo Ττοομής κ
ZEAIAA 2
Τλεφωνική
yoayuni
για την παροχηή
υπιρεσιν
xotvavizıjs
φροντίδας κα
αλληλεγγύς
oe zaroíxovg
του Δήμου
Αβδήρων
Ero zlaimo avirmn T ipeenponirev me eroveie
Eihuri va nponiáfin Mzis y te tpia Maetnpire Ahieu
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
"Darty
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Hεxρoίόpι τpouί pοppoκον Ευτημoνον
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αρστη νότμε χγήρης ΗY 05 oia SAΡή οο
dade ERP System)
ATLAS FILTRI
U instapure
AQUAPHOR
SINCE PS
Doulton.
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee pravakrpai tor Vileation Shock tests
Auveróru utliov
water filtera
ΖΟΛΩΤΑ ΑΕ
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
Auvetoeetu eas
ΜIX. ΚΑΡΑΟΛΗ 91, ΞΑΝΘΗ 2541106020
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
ZEALAAS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα