Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
INOAFITAT
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ
nAPOKEE:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
tarla
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 8ο-Εγνατία 64-Τλ. 2310 240 652-FAX: 2310242778 ΤΦ.: 1 E- Αρ.Φύλλου: 1716 Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020
Πς θα λειτουργήσουν
οι υπηρεσίες στο
Δήμο Θεσσαλονίκης
λόγω κορωνοίού
>>>> 4n
Φύτευση 30
ελαιοδέντρων
στην οδό Αγελάκη
Περιπολιες της ΕΛΑΣ με ντάλτούκες
-στην παραλία
της Θεσσαλονίκης
Δήμος Παύλου
Μελά:Νέα υπηρεσία
για κατ' οίκον
Εξυπηρέτηση
ευπαθν ομάδων
>>>> 5n
Εξαρθρθη κε σπείρα εμπορίας ναρ κωτικν στη Θεσσαλονίκη
>>>> 6n
>>>> 7n
Ξεκινούν τα δρομολόγια των γραμμν
NPAKTOPEIO
ENOIKIAZETAI
γραφίο 33τ.μ.πίτης
οδού Εγνατία 4
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς , λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 694 324461
36, 66 και 69 από τα ΚΤΕΛ
EA. BENIZEAOY 19 & DOTH KATZAPH
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διακοπή εκτέλεσης του συγκο- εκτέλεση του συγκοινωνιακού
νωνιακού έργου των εωφορει- | έργου των λεωφορειακν γραμ
ακν γραμμν 36, 66 και 691 μν 36 (όλες οι εναλλακτικές
από τον Ο.Α.ΣΘ. και έναρξη λε- | διαδρομές) , 66 ( όλες οι εναλλακ
τουργίας τους από την ΚΤΕΛ Τικές διαδρομές) και 69 (όλες οι
Θεσσαλονίκη ΑΕΟ ΟΑΣΘ εναλλακτικές διαδρομές ) από
ενημερνει το επιβατικό κοινό | Τον Ο.ΑΣΘ και ξεκινά η προ
ότι από την Πέμπτη 19 Μαρτίου | σωρνή λειτουργία τους από την
2020 διακόπτεται προσωρινά η | ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε
C 2316 018 019
O 6977 298 697
[email protected]
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
StoI XimO TOKep KINO SUE
SKPATZ
AOTTO T x ra 5
Created by Universal Document Converter