Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ETny Ituaíu dɛv
έκουν φέρετρα:
να θάψουν τους
νεκρούς τους
MONO ME
Ξεπέρασε σε θύματα και την Κίνα σαλ. 22-23
1 Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 Αρ. Φύλλου 1.699
χ θρήνος για την Πολυξένη και τη φίλη της, Σοφία
ΑΔΕΙΑΣΕ
AACIAZE
το ΟΠΛΟ Του
Ωσις δύο γυναίκες
σελ. 13
Τις εκτέλεσε εν ψυχρ από
zńáia kai áaaa§ɛ yɛpiOTńpa
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ
Η Παχυσαρκία
επιδειννει
τα συμπτματα
TOU IOÚ Doed. 4-5
Ο γάμος στ
χρόνια του
κορονοϊού κ
Ποιος σκότωσε
TOV 55xpoVO
Γερμανό στην
Αρκίπσε;
Αθοι η πρην συντροφός
του και ο φίλος της Dσελ. 12
σελ 6
Γεννήθηκε υγιής ο Πρτος
Kopovo-yioS orny EAaáða
σελ.7