Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Μαρτίου
Κκδημερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7017
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ισχυρή
κένεσην
ρευστότηταs
750 δισ. ευρ
από την ΕΚΤ
Επίδομα 800 ευρ σε
500.000 εργαζομένουs
Αποζημίωση ύψους
800 ευρ θα λάβουν οι
500.000 εργαζόμενοι έως τραγική . Οπως το για τον μήνα Μάρτιο
είναι απογοητευτική
UROPEAN CENTRAL BANK
EUROSYSTEH
νισε και στο διάγγελμά
του ο πρωθυπουργός,
οι επιχειρηματίες δεν
πρέπει αναίτια και αδ καιολόγητα να προχω ρούν σε απολύσεις και
τη λειτουργία τους με κυβερνητική απόφαση
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει
χρησιμοποιή σει όλα
τα εργαλεία που έχει γός Οικονομικν Χρ.
στη διάθεσή της για
να υπερασπιστεί το
ευρ και αδεν υπάρ .
χει όριο στη δ .
σμευσή της στο κοινό
νόμισμα , , διαβεβαί.
ωσε η πρόεδρός της
συνέχεια στην 11
για το διάστημα από 15
Μαρτίου έως και τα
τέλη Απφιλίου . Οπως να εκδηλνουν καταανακοίνωσε ο υπουρΣταϊκούρας , το Ποσό
θα πστωθεί στους λογαριασμούς των δι .
καιούχων στις αρχές
Απριλίου, εν το κόστος για τον προϋπολογισμό θα φθάσει τα
400 εκατ. ευρ .
Αυτό που φοβίζει
ωστόσο την κυβέρ- μπορέσουν να ενταχ
χρηστικές συμπεριφο
μέτρα στήριξης για τις
επχειρήσεις συνδέονται άρρηκτα με ρήτρα
διατήρησης θέσεων
εργασίας. Αυτό ση.
μαίνει ότι όσες επχει.
ρήσεις προχωρήσουν
σε απολύσεις, δεν θα
ευνοϊκά
υποχρεσεων
κλειγικν
εργαζομένων
στν επιχειρήσεων για
τον μήνα Μάρτιο 202 .
Μαρτίου έως και 30
Απριλίου . Η αποζη.
μίωση θα καταβληθεί
αρχές Απριλίου και θα
κοστίσει στον προϋπο- Οι υποχρεσεις που
λογισμό 400 εκατ .
ευρ. Το ίδιο ποσό θα παράδειγμα
λάβουν και οι ελεύθε ροι επαγγελματίες και
οι ατομικές επιχειρή.
σεις, καθς και οι πολύ
μικρές ιΚE πoυ δεν
έχουν εργαζομένους,
με το κόστος να φθ νει και γι' αυτούς τα
400 εκατ. ευρ .
2. Αναστολή φορολοπροκύπτουν , όπως για
δόσεις
Κορονοϊόs- νηση είναι ο τρόπος
ΤράπεζεS:
Τι Πρέπει να
προσέχετε
στιs συναλ λαγές σas
που λειτουργούν ορι .
σμένες επχειρήσεις
προχωρντας σε μαζικές απολύ σεις . Οπως ζομένους
ανέφερε ο υπουργός
Εργασίας Γ. Βρούτσης , κυβερνητική απόφαση .
an εικόνα της αγοράς Η άποζημίωση αυτή θα
εργασίας έως σήμερα αφορά το διάστημα 15
θούν στα ευνοϊκά
μέτρα στήριξης:
1. Αποζημίωση 800
ευρ σε 500.000 εργαεπιχειρή.
σεων που κλείνουν με
από τη ρύθμιση των
120 δόσεων ή την
πάγια ρύθμιση, θα καταβληθούν τον Ιούλιο.
3. Πλήρης κάλυψη
από την κυβέρνηση
των εργατικν ασφαλιστικν εισφορν και
της πρόσβασής τους
συνέχεια στην 10
Αναστολή
δόσεων
Νέες οδηγίες για τον
τρόπο Που θα γίνονται
οι συναλλαγές τωνπολιτν στα τραπεζικά
καταστήματα
χρας λόγω της επ.
δημίας του κορονοϊού
δίνει με ανακοίνωσή
της η Ελληνική Ένωση
Τραπεζν ( ΕET .
συνέχεια στην 2
δανείων μόνο
για τα νομικά
Πρόσωπα
Σελίδα 9