Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
lanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MAPTIOY 2020
Ετος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
ίδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.777
Σελίδα 9
Σελίδα 21
Τριάντα δύο naίκτες έμφανίστηκανο
φετος με τη φανέλα του ΑΟΑΝ
μΚέντρο στήριξης δημοτν στην Ιεράπετρας
Η καθημερινή έκδοση| Ενισχύεται το ΚΒοήθεια στο ΣπίΤΙ
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνίο, αλλά και τους ουνεργάτες μας , η ΑΝΑΤΟΗ
Προσπαθεί - αυτή την κρίσμη για όλοους μας στιγμή
και σε ένα οικονομικό περιβάλλον nou γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο- να naραμείνει ανοικτή και να
συνεχίσει την καθημερινή έκδοσή τη .
Σε εσάς , τους συνδρομητές , τους αναγνστες
μας και τους διαφημιζόμενους μας στηριζόμαστε,
για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε .
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αδύναμων συνανθρπων μας
που έχουν κλείσει και ή . γραφήσεις, naράδοση φαρ συμπεριλαμβανομένου και ενός ψυχολόγου, το οποίο θα ταν ως τρα αναξιοποίητο . μάκων , δεκπεροωση υποθέ
λειτουργεί καθημερινά (Δευ - Η ενί χυση της Παρουσίος οεων, σε Υπmpεσίες αγορά
τέρα . Κυριακή) aπό Τις 8 τα
πpoί μέχρι τις 8 το ράδ . wwνικν Υπηρεοιν υπαγο- καταγραφή των αιτημάτων
(Zekida 9)
Αλλά και ο Δήμαρχος Ση . nepστάσεις nou tnβάλλουν εβδομάδα Δευτέρα ως και
τείας Γιργος Ζεpβάκης εΡεπορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
και παρέμβασης των Κοι - τροφψων κλπ Τηλεφωνική
Την ενίσχυση του Προ.
Υράμματος Βοήθεια στο
Σπίτ anoφάοισε χθες ο ο.
ΚΥΔΑΝ στη σύσκεψη nou
πραγματοπουήθηκε υπό την
πpoδρία του ΑΝτιδημόρχου ξέδωσε ανακοίνωση σχετικά ano πρν, την ανάληψη πpo - μμ ( τηλέφωνο 28410-2559)
Θωμό Χαριτάκη , με τη ουμ με τον Τρόnο ΕΤουργιας των mio αδύναμων και των μείο (σχετική ανακοίνωση
μετοχή Της nooέδρou του συνολικά των υπuρεσων του ονανθρπων μας nου δεν του ΟΚΥΔΑΝ δημοσεύεται
ΔΣ του ΟΧΥΔΑΝ Πomς Πa - Δήμου και εξυπηρέτησης των
Υκάλου και στελεχν του δημοτν (σελίδα 10 .
Οργανισμού
Ανάλογη απόφαση έλαβε
και ο Δήμος Ιεράπετρας , ό.
πως ανακοννει σήμερα η
Πρόεδρος της ΚΟΝΟΟΝ
ΤΙΑ Μαρία Σακαδάκη Πa - ματος -Βoήeεια στο Σπίτ .
ράλληλα όπως ανακοιννει όπως είπε ο κ Χαριτάκης οοβαρά προβλήματα υγείας , θεσή του ένα naλιό όχημα
pεύεται αnό τις δύσκολες θα γίνεται επτά μέρες την
Στο πλαίσιο των προληπτικν μέτρων για την .
ποφυγή εξάπλωσης του κορονοίού
Η διανομή της εφημερίδας γίνεται λαμβάνοντας για όλους τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
. ΥΠάρχει η δυνατότηττα καθημερινά νωρίς το
πρωί ηλεκτρονικής αποστολής της εφημερίδαος
στον υπολογιστή σας ,
. Πα τα καταστήματα και τα γραφεία nou π
ραμένουν κλειστά , υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
διεύθυνσης και παράδοσης της εφημερίδας στην
οικία σας.
"Η γραμματεία και το λογιστήριο παραμένουν
ανουτά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ανα .
γνστες και τους συναλλασσόμενους μαζί μας για
οτιδήποτε χρειαστούν , τηλεφωνικά στα τηλέφωνα
20410-22242 και 28410-25505, αλλά και μέσω ηλε .
κτρονικού ταχυδρομείου στα e-mail intoganatol .
com kai [email protected]
Παρακαλούμε να προσέρχεστε στα γραφεία μος
μόνο για υποθέσεις σας nou δεν μπορούν να διεκ
περαιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
Με τηλε εργασία εργάζεται το δημοσιογραφικό
επιτελείο μας , με το οπoίo μπορείτε να επικοινω νείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά
τρα ακόμη περισσότερο Κυριακή από τις 8 πμ έως 8
τοβουλιν για την ενίσχυση και με ηλεκτρονκό ταχυδροέχουν πού αλλού να στηp - στη σελίδα 31 Ο κ Χορτάχθούν για να καλύψουν βοσι . κης διευκρίησε ότι τα Σαβ βατοκύριακα θα λειτουργεί
Οκ. Χαρτάκης τόνισε ότι μεν η τηλεφωνική γραμμή
επιδίωξη των Κονωνικν Y. αλλά η κανοποίηση του αι mmpeσν του Δήμου είναι τήματος θα γίνεται μόνο αν
αφορά κάτι το Πολύ επείον.
ο ΟΚΥΔΑΝ έχει στη διάκές ανάγκες διαβίωσης.
Θο χρησιμοπoηθεί
το προσωπικό
των Παιδικν
Η ενίσχυση του rpογρa - η εξυτmρέτηση των ηλικ
ωμένων και των ατάμων με
Τζημαρκάνη, ο Δήμος Ιερά. χθεί με την ένταξη στον ε πετρας έστησε και λειτουρ πιχερησιακό σχεδιασμό έmmpieς, στε να απολάβουν χρειαστούν αλλά όπως είπε
αγαβά και υπηρεσίες , στις ο αντιδήμαρχος , ήδη έχει a .
γεί -Κέντρο Στήρξης των κτακτης ανάγκης και του δύοκολες ονοήκες Ποu 4 noστελει αίτημα για χορή.
γηση δύο οχημάτων από τη
χορηγία που ανακοίνωσε η
ΚΕΔΕ ότι θα κάνει η ΤΟΥ
Γα το σκοπό αυτό συστήΟTΑ Ελλάς , για την εν νεται -Κέντρο αναφοράς , σχυση των προγραμμάτων
-Βοήθεια στο Σπίτ , σε όλη
ναι κλειστό για τα μέλη του την εληνική επικράτεια
Εκτάκτως , ο ΟΚΥΔΑΝ θα
νwνικν Υπηρεσν θα εργα rρaγματοποήσει με συνοστεί με βάρδες και θα είναι πτικές διαδικασίες όπως
στη διάθεση των ωφελούμε . Προβλέπει για την περί σταση ο νόμος , πρόσληψη
δέχονται τηλεφωνκς τα α- ενός οδηγού με τετράμηνη
τήματα και να καταγράφουν ούμβαση, επίσης για την ενί τις ανάγκες τους (συνταγο - σχυση του προγράμματος
Δημοτν στο οnoio αna - διαθέσιμου προουπικού των χουν διαμορφωθεί
σχολούνται 20 υπάλληλοι Βρεφονηπιακν Σταθμν
Κέντρο ανοφορός
στο κτίριο του ΚΑΠΗ nou είΕυχαριστούμε για την κατανόησή σος και ευχόμαστε να ξεπεράσουμε, όλοι μαζί υγιείς και ασφα λείς, τη μεγάλη δοκιμασία nou αντιμετωπίζουμε
Εκεί το προσωπικό των Κοι
νων του προγράμματος να
Dlotóc
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
| SUPERΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Προστατέψτε τους γύρω σας
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!α
| ΑΝΑΝΑΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΕΙΣΑΤΩΠΗΣ
ΑΡAΚΑΣ ΚΑΤΕΨΜΕΝΟΣ
ΜΠΟΥΤΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ κν ΕΣΑΟE 1,698/KΙΛ0
ΟΛΕΤΟ ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΤΨ
|ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΤΕΜΑ
DIXAN ΣΚΟΝΗ ΠΑΥΝΤΗΡΙΟΥ
1,19€/KIAO
149€/KIAO
Η προσφορά ισχύει για Παρασκευή, Σάββατο και. Κυριακή
μέχρι εξανλήστuς τυν αποθεμάτυν ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΟΙΚΤΑ
Αποψύγιτε την κοντινή Επaίpή όταν
, παρουσιάζετε συμπτματα πυρετού
και βήχα
Τσιπούρα 5988
3,498/EYEK
5988/ΥΣΚ
Απορύγετε την απόπτυση σε
δημόσιους χρους
O AVANOMH KAT OKON
S6945-800.183
LO 28411-81.000
Αν παρουσιάζετε συμπτματα βήχ ,
πυρετού ή δυσκολίας στην αναπνοή.
αναζητήστε άμεσα ιατρυη βοήθεια
. και ενημρστε το ιατρικό
προσωπικό για το ιστορικο των
μετακινήσεν σας
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
FLA NA AEITE NEPIZIOTEPEZ NPOZOOPEZ
KANTE MAI LIKE ETH IEALAA MAI ETO FACEBOOK
www.facebook.com/Oneponakelo Muhavans
facebook
, ΦΡέσκα φΡoύτα και λαχαανικά.
Πληση λιανική-χονδρική , Διανομή κατ' οίκον
EΠΜENΙΔΟΥ 51-Anoi NikoΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
Τερόστο γκάμο καθημερηνά φρέσκων ψορν onό το κοίκια μος
onως και τερόστια Υκόμα κατεψυγμένw θαλοοσνν πpooνrων
δηως κοκινόψορο , βοκαλόο, γλσσο και noλλά όλλο .
World Health
Organization

Τελευταία νέα από την εφημερίδα