Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ZHTEITAI
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
skywalker
SLAROOPUI .
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
OAYMIILAE
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 20.03.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7318
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Εως 25 εκατ. θέσεις εργασίας κινδυνεύουν
Προειδοποιεί ο ILO
Βορείου Ελλάδος
Γ.Βρούτσης
Απογοητευτική η εικόνα της αγοράς εργασίας για το Μάρτιο
Απαγόρευση απολύσεων
Στον e-ΕΦΚΑ
εντάσσεται το
λόγω κορονοϊού
AENETE
Υστερα από τα απανωτά κρούσματα εργοδοτικής αντεργατικής
συμπεριφοράς με το Πρόσχημα του κορονοϊού η κυβέρνηση παίρνει μέτρα και απαγορεύει τις απολύσεις εργαζόμενων από επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω του κορονοίού .
0 υπουργός Εργασίας Γάννης
Βρούτσης έδωσε εντολή στο
επιτελείο τουνα. μαζέψει την
κατάσταση και η κυβέρνηση
διατείνεται ότι δεν θα δοθεί
κανένα βοήθημα σε όσες
επιχειρήσεις απολύον εργαζ
μενους εν μέσω της δύσκολης
συγκυρίας Που αημετωπίει η
χρα αυτό το δόστημα.
Μεινεται ο ΦΠΑ σε αντισηπτικά,
σαπούνι, γάντια, μάσκες
Μεινεται στο 6%, από 24% Πυ
είναι σήμερα ο συντελεστής ΦΠΑ σε
σειρά προϊόντων Που σχετίζονται με
την ατομική υγιεινή, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικν κ.
Χρήστος Σταϊκού ρας. Όπως ανέφερε
ο υπουργός Οικονομικν, ο στόχος
είναι να μειωθεί το κόστος αγοράς
για τα Προϊόντα ατομικής υγιεινής.
Σταϊκούρας:
Ιδιαίτερα σημαντική
για την Ελλάδα η
απόφαση της ΕΚΤ
Σεααραντίνον οι π
απΙαιμετις λόγω
ωμναiοόοποία αφορά τη
Μεταξύ άλλων ,
κυβέρνηση βασιστούν στο μεταρρύθμιση
2021. AVriOEta,
τα εκκαθαριστιτου συστήματος κά του ΕΝΦΙΑ
Yia TO 2020 ea
στις μέχρι πρότι- κειμενικν καθοριστούν με
βάση τα δεδομένα του 2019.
χιλιάδες ιδιΟκτή-η
δίνουν τα μέτρα νέες
για Τις αντικειμε- νίσεις για τον
νικές αξίες και
TOV ENOIA nou
ανακοίνωσε
ηγεσία των υπουργείων Οικονο- κριμένα , απο μικν , Εργασίας ασίστη κε
και Ανάπτυξης.
ακινήτων Προχρησε σε προηγούμενο
διευκρ-καθεστς
Των νεων αντ Kopovaiou - IKÉS ačjec kai
Τιπρωβλεπεται για μυσαν
Ενιαίο
Φόρο νος αντικειμεν - αξιν .Έτσι,
Χρηματιστήριο
Υψηλά κέρδη
λόγω QE
Ιδιοκτησίας Ακι- κές
ν ή Τω
αξίες. Κι νέες αντικει μενιαυτό, διότι λήφ- κές αξίες θα τεθ
(EΝΦΙΑ). Συγκε- θηκε η απόφαση ούν σε ισχύ-αν
Παράταση όλα Πάνε καλάεπόμενο
η έτος , δηλαδή το
της εκτιμητικής το
ENOIA
εκκαθαριστικά άσκησης
Created by Universal Document Converter