Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH ii
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν κα Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ 5688 Παρασκευή 20.03.2020
ΣΑΛΟΝΙΚΗ- Εγνατία 64 : Τηλ. 2310- 240652 Fax : 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :21 0-3304587FAX :210-3304605
Μέτρα για την
ομαλή μετάβαση περιοχν
στη μεταλιγνιτική περίοδο
ΚΑνάσαν σε χλιάδες ιδιοκτήτες οκνήτων
Ατοκαλυπτικά τα δελτία τιμν.
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
Σορήν α ψικς λήν αροίά - 1:yβίε.
Χρυσή Λίρα: Πάνω από 100 ευρ
το spread αγοράς και πόλησης!
TaI yua ENØIA
«Kóyrego
κυ πιγίδες στα μέτρα
Ποογράμματα στήριξης της ατασχόλ
ησης και της επιχειρηματικότη
τον ΟΑΕ, ονάπτυξη φωτοβολταϊκν
Cπό τη ΔΕΗΔΕΗ +8,35% , ιδιτες
επενδυτές και την τοπική κοινωνία και
διείσδυση του φυσικού αερίου στις
λιγνιτικές περιοχές ης Δυτικής
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης,
προκειμένου να διασφαλισθεί μεταξύ
άλλων η θέρμανση των κατοίχων ,
είναι τα πρτα μέτρα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
κδίχαιης μετάβασης των περιοχν
αυτν στη μεταλιγνιτική περίοδο.
Αυτό αποφασίστηκε στη σημερινή
συνεδοίαση της Κυβεονητικής Επιτροπής για την απολιγνιτοποίη ση που
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη
υπό την προεδρία του υπουργού Περίβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάχη.
Τα μέτρα αυτά θα υλαποιηθούν στο
πλαίσιο του Μεταβατικού Ποογράμματος για την περίοδο 2020-2021 με
βάση τις δυνατότητες του τρέχοντος
ΕΣΠΑ, αλλά και τους πόρους του
κλιγνιτόσημουν
+835% και του Πράσινου Ταμείου.
Κατά τη συνεδρίαση έγινε ακόμη,
επισκότηση της παρούσας κατάστασης και της πορείας υλοτοίησης των
12 μέτρων κάμεσης δράσης που είχε
εξαγγείλεί ο κ. Χατζη δάκης κατά την
επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία
στις αρχές Φεβρουαρίου.
Η Κυβερνη ική Επιτροπή ενέκρινε
ομόφωνα την κατάρτιση ενός ενιαίου
Επιχειρησιακού
Δίκαιης Αναπτιξιακής Μεταβασης
στο οποίο θα μεταφερθούν πόροι από
το νέο ΕΣΠΑ (της περιόδου 20212027) , οι οποίοι θα αντιστοιχούν στο
διπλάσιο τουλάχιστον του εθνικού
μερίδίου από το νέο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Δίκαι ης Μεταβασης
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε
μεταξύ άλλων : Θα μεριμνήσουμε
στε η μεγάλη αυτή προσπάθεια να
στηριχθεί με τη μέγιστη δυνατή χρημα
το δότηση από την Ευρωτοϊκή Ένωση,
τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και ασφαλς και από
ιδιωτικές επενδύσεις .
Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροττής κ. Κωστής Μουσουρούλης υπογράμμισε ότι : Για μια επιτυχη μένη
δίκαιη αν απτυξιακή μετάβαση , το
ενιαίο Επιχειρησιαχό Πρόγραμμα θα
πρέπει να διαθέτει ισχυρούς πόρους ,
να ακολουθεί συγκεκριμένο μοντέλο
διακυβέρνησης, να τηρεί συγκεκοιμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα και να επιτυγχάνει ικανοποιητική
μόχλευση ιδιωτικν πόρων . Επιπλέον,
θα πρέπει να διασφαλίζεται ή σχοπιμότητα και η οικονομική βιωσιμοτητα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, βραχυπρόθεσμα, από το Μεταβαιχό Πρόγραμμα 2020-2021 και, μακροπρόθεσμα , από το Επιχειρησιακό
2021-2027, στε να επιφέρουν πολ λαπλασιαστικά αποτελέσματα σε
όρους επεν δύσεων και οπασχόλησης.
Τόσο εργαζόμενοι και περιοχές , όσο
και η χρα μας συνολικά , πρέπει να
βγουν κερδισμένοι σε όσο το δυνατόν
περισσότερα σημεία .
; από
στήριξης των
επιχειοήσεων
ETUXEL
ΔΕΗΔΕΗ
Oν Μάgτο υπmξε αιλεα 400
Αγτιόλου: Έκφηξη στολύσεων και
αετορκή μέτρα αό την κιβέρηση
Προγράμματος
Ήδη τον μήνα Μάρτιο
υπήρξε απλεια
θέσεων εργασίας . Τούτο
σημαίνει
αριθμό απολύσεων μέσα σε
σει το μέγεθος της ύφεσης
στην οποία βυθίζεται η
ελληνική οικονομία και κοινωνία . Με ανεπαρκή μέτρα .
συστάσεις και επιμέρους
ένα μήνα ", σημεινει η Έφη επιδόματα δεν επιλύεται το
40.000
πολλαπλάσιο
πρόβλημα .
Αχτσιόγλου .
Η κατάσταση στην αγορά
εργασίας είναι εκρηκτική , Χρειάζεται
βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα νέο κύμα έχρηξης της
Σε κατάσταση συναγερμού, το υπουργείο Οικονομικν
πατάει τέρμα το γκάζι της τεχνικής προεργασίας στε στο
ιδανικό σενάριο στο τέλος Απριλίου να έχει πέσει στην
αγορά 1 δισ. ευρ χρατικού χρήματος για τη στήριξη τον
επιχειρήσεων, κυρίως των μρομεσαίων.
γενικευμένη
απολύσεων
απαγόρευση
απαγόρευση
ανεργίας , δήλωσε η Έφη μετατροπής συμβάσεων σε
μερικής και εκ περιτροπής
τομεάρχη απασχόλησης, πλήρης καταΕογασίας και Κοινωνικής βολή μισθν και κάλυψη του
μισθολογκού κόστους των
επιχειρήσεων από το κράτος
Τα δημοσιονομικά περιθρ
ια για τέτοιες οριζόντι ες
40.000 παρεμβάσεις υπάρχουν . Η
υιοθέτηση των μέτρων αυτν
είναι καθαρά ζήτημα πολιτι Αχτσιόγλου, βουλευτή Επ κρατείας
Ασφάλισης της Κ.Ο. του
ΣΥΡΙΖΑ.
υπήρξε απλεια
θέσεων εργασίας . Τούτο
σημαίνει
αριθμό απολύσεων μέσα σε
ένα μήνα! Η κυβέρνηση πρέ
πει επειγόντως να κατανοή - δικαιολογία"
Το μέτρο ανακοινθηκε χθες Θεόδωρο Σχυλακάκη υπό
στο πλαίσιο της δεύτερης μορφή κεπιστρεπτέας προκα
δέσμης παρεμβάσεων για την τοβολή και όπως διευκρίνι
αντιμετπιση των επιπτσεων ζαν στη συνέχεια αρμόδιες
του κορωνοϊού από τον υπουργό Οικονομικν Χρή στο από μα ειδική μορφή χρατιτον μήνα Μάρτιο
πηγές δεν είναι τίτοτε άλλο
πολλαπλάσιο
κής επιλογής και βούλησης. Σταϊκούρα και τον υψυπουργό κού δανείου
Η κυβέρνη ση δεν έχει καμία
Created by Universal Document Converter