Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMEPHEA ANEEAPTHTH NEPIOEPEAOH EOHMEPUA - ETOE LAPYEHE 1886
ΑΥΡΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ -n.
Ο ιός του μπάσκετ
To kpr orgageraHeplia nou
anebibeta otvit
Xnt pali eropieç ano tnv m
TI Aéve NATIAA EE
ΓΚΑΛΟΠ
ΠΑΓΙΔΑΣΕ
οι Πατρινοί
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ
για τον ό ΦΚΑΜΟΥΦΛΑΖ
neEO LAL ANHEYEHETAAEH O NOPONdo
e n se e vene ase rlate stete N
KAEKIHNY
AAAA XEPIE
TANIKO, NIO
10AYI O DOBOt
ITa TYNAIKE,
Apeti
EΓKΡΗ
ITA METPA, KAMAI
AEIO YTEIA
ITAMATHEAN
DI AEITOYPTIEE
To rpe alon
Kales
vel r dee
Και δρο και επίδομα 800E
Πάμε για
aπό αέpoς
aποκλεισμό
IYMTPITIKO
TO RANTMA
TIN ARAEXDAKEN METAOOPAL:
TN NEPOXH:
ARDAYLEE KAI
«ABEIEE
BUYAIAZDYN
TA META
TA IOYIEPMAPKET AEN
BEAGYN THN
KYPIAKN, AMMA
EBOAITEA MIA
FIA KYPREEIE
yate ote
vendan. Rave
vepopa o our
AEDOOPEA
THN AOHNA
NE S ERIBATE
Το βουνό
tnv ABáva
Támpka
Ta Kaldonan
ψητοπυλείο
. ARONA Rs
HNEAOnOecor. e i
tve u s ane 2610 312530
6981 933337 ( faotipovod