Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δητάει . και τα φέσταν για τον Πόρο! π τη
ΗΓράφει ο Πολιτικός Αναλυτής.
Φ0ΤΙΚΑ
ΑΤΣΑΡΟΣ aοσκ
ESOrIATMOE
EPTAAEIA
BITTE APTOETOAIOY
- 26710-22616 -OAB 26710-24274
ΥΗΜΕΡΗΣΟΣ
APNHTIKA
ΤΑ ΔΗΓΜΑΤΑ
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάs και 18άκης Αλων 2γυναικν
Πρτος στην κυκλοφοpίa
www.kefalonianmantata.gr E-mail: [email protected]
ΚΑΔ. 3576
ΤΟΥΛΟΥΕ υπόπτων για κορονοίό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΛΟΙΩ ΠΑΝΔΗΜΑΣ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ |
XPONOZ 29 AP. 7260
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΛΑ
ΣΤΑΜΟΥΗΣ)
ΤΑΕΝΟΔΟΧΕΑ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΣΑΤΟΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ
• TYPOKOMIKA NIPOIONTA
• KPEATA-AAAANTIKA
. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
12umns
1SτOυογίας ΠΑΑΓΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
| ΠΑΝΕ ΠΑΣΤΟΠΟΛΕΣ ΟΙΠΤΗΣΕΙΣ Α Εόr
Τηλ.: 26740-61052
Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΟ
TYPOKOMEIO
Τηλ.: 26740-61850
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ 4ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ )ΙΘΑΚΗ 4 ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
KYAHNH C 2623092080 - NATPA 2610240000 - 10AKH C 2674033453 - NOPOE KEOAMONIAE ( 2674072450 - TAMH KEDMONIAE C 2674022003
Hdeiakń
MEPEMETIA
Κατασκευές Επακευές Συτηρήρες|
Περιποήσεις Κήπων
|-epμοσκετές- Πέργκολος-Πατύματα
-Ταστοια-ήλοκάκα-Σοφαγίσμαπα ΑΡΤΟΠΟΙΑ.ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Ελάσχιωματισμοί τ 6976-711679|
μελισσοκόμία
Στεφανόπουλos
O nAnon nepopuabv
HEAaodoinvuv
O nAnon Baoksoou
puoIKnG yoviuonoinonç
Epavonoutos l ws novo
Tnà 26210 25290, Kiv 6947 780355
www.kefalinongefseis.gr
αινείαs
ÉKTLWON
Movába epovtibas
Gνντδσμε α ομ σην Τρημικ
PREMIER
Ε.Ο. Πατρν-Πύργου 27052 Βάρδα Ηλείας (Είκοσ λεπτά από ο λμάν Της Κυλλήνης )
TrA.: 26230 71589 - 26230 73120 e-mail: [email protected] www.enias.gr fb: @enias.gr
30 MATI 2, KAPOI 2,16, MKPA OEPI-DAPMAKBA 2, XAT-TPIK 4, eHo-SPORT 14, XPHMATIETHPIO 4, NEPINTEPO 17, MIKPEI AITEAIEI 19-20, BLOGGER 21
FO00R EATA