Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27 IIPQIN
KIAKIE
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στο ν. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ
jeidisis.gr
XPONIA
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 -έτος 210-ISSN: 2654-0533 - αρ. φύλλου 5075-0,50 ευρ
Αυτό που κινδυνεύει
δεν είναι η πίστη
Γιργος
Αναστασιάδης: Μην
στιγματίζουμε
ανθρπους
αλλά οι πιστοίν
αλληλεγγύη
θα βγούμε
νικητές
eidis
Μήνυμα προς
ακάθε μια και
κάθε έναν ύστερα
από τις πρωτοφανείς συνθήκες
και τη δοκιμασία
που βινει το ανσελίδα 3
Φτάνει
θρπινο γένος,
εξαιτίας της πανδημίας του κορω νοϊού, απηύθυνε
ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Του Νίκου
Σιάνα
σελίδα 6
Ισχυρή ένεσην ευστότητας
750 δισ. ευρ από την ΕΚΤ
σελίδα 7
0 fρυθρός Σταυρός στην υπηρεσία της ΠΕ Κλνς
και στην
εκστραTEÍU EVnσελίδα 5
μίρωσης
Κροντίς Τιπριβέττα γα γναόμνους
φοδύτες και επογαμπές ανά τερίτωση
σελίδα 5
σελίδα 8
Το χάλι μας το ατελείωτο ημν των κιλκισιωτν
στην οδηγική συμπεριφορά καταγράφηκε άλλη μια εβδομάδα
NONAST
Πέμπτοι πανελληνίως σε παραβίαση
των ορίων ταχύτητας και αλκοόλ..
POLICE
oɛl. 3