Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKE YH MAPTIOY N0
www.olympiobima.gr
Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ:
ΟΙΑΛΕΣ ΠΟYEΧEΙ ΦΕΡΕΙ
O KOPONOlor
Τι φοβούνται και πς
αντιδρούν ο Έλληνες
καταναλωτές
mNETEYOYN NA TA MET PA
Χάθηκαν 41.000
θέσεις εργασίας
MEND YME Z
KAI KANOUMEPARTY
Στην Πιερία το πρτο
απάρτι με DJs
στα μπαλκό νια
τΟ ΑΠΟΕΥΜΑ ΤΟΥ ΖΛDATOΥ
TiÇ KDquayotç alaytç outppe Dp
voloç onç aopiç on onoug
T imvakn p yn pne
mg Mada N Gree Htpwarona omy
mploto nd 20 poupou omon a
vpdr ompino p opnckom
ppaunç açan1ONapla empon
kanoumeparty
ΣΕ 18 ΜΕΡΕΣ!
Tgoav,n ya prp
ToK m Brkiva dn nepmpoaleimodaKud Aoppla me
vppa oo
ΣΥΜΕBΙ
Θα καταβληθούν
νωρίτερα
και Τμηματικά
Επιπλέον μέτρα
στήρξης ζητά το
Επιμελητήριο
vaç vaurpoolacoa ya ou
Ε ΕΠΤΟΛΗ ΡΟ ΤΟΥΣ
YNOYPTOYE OINDNOMIKON ANAITTYEHE KA EPTADAI
Napançopdowa o ve
η ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ
Ç uphag ayding nlaç, umpot popna
apdr n plou
Toumuplo pyaolaç quta, aupnae
Kanl inpopoples, apakivupe
pe udng oundtaç on vo aopa
ons mς a s κυκpd u κo
Η αίσθηση μου είναι ότι είμαστε στην αρχή
e mpap, ovppea omwmondou
Eirmdai neplas posçuapais
omola yana va poodpa atpe
yançi
ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΖΩ ΕΙΔΙΚΟΣ, ΑΚΟΥΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙE τΩΝ ΕΔΙΚΟΝ
Tow nava ouscu dipouat onaoçApous
Opo, voç d ou
ZTHN KALTOPIA
Ο άκτος θάνατος
στην Ελλάδα από
κορονοϊό
OK Kodou dan yoyamdae ouve
waw dla amapalma ye ve topalond nulea
nopan rolniw. dop ouva on
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Andooapd uro o
Rapovoli ompanç o orolo
Kmio NEOunt amoodepçots
avendpe
Ο oρονo ός κτύπησε και πι ΤΑΧΙ
/ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΜΑΠΟΣ
CAUTONSON
Xgoupe extong qmeroons
ME mpovr wodras oTS
καλύτερες Τμές κα Το
tudiKauutvo pax mpoowmd, oa
εγγνόμοστε το καλύτερο
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
Cmorthcoa
T.2351039303 & 34886
[email protected]
ΤΕΡΠΟΣ
IREAL ESTATE
HYNHPEDA BOHOBA ETO Em
Στην πρτη γραμμή
για τις ευπαθείς ομάδες δημοτν
GAPMAKEYTIHENEPIBANPH
KA EIAH POTHE ANAKHE
ukv ovoa diopepinra
en hamtonepue lupiat ano saru
EnaysApaa asivnra Ka
Iny mpim w
opuncibu mony urmpdlena
n, μ ήμμοσηκος
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
cn, amwmpenen
ora aumpole Nowus
poonaolaç diouKaphri.
25ης Μαρτίευ Τρμε, Κατερίνη
Inh. 2351077377
www.terpas.g intoate pos gr