Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Kαθημερνή Εφημερίδα τs Hnεiροu-18ρυτis Eυθ.Tλλαs-Έτos 980-Αρ. Φιλλου 24769-Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020-0,0 6
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
A. APAMNATZHE
Τρέχουνο μόνο
οι υποχρεσεις
Η περιπέτεια των αδελφν
Λουκανίδη στα Πάννινα
αΝα έχουμε
μόνο ένα pause
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ένα σημαντικό Ποσό θα κληθεί να βγάλει από τα ταμεία του ο δήμος Ιωαννιτν , Προκειμένου να
καλύψει τη διαφορά Που Προκύπει από τον εmμερισμό των τελν για τη διαχείριση των απορριμμάτων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προς Παράταση
το ξάμηνο
1,4 EK. EYPN
TO... MAPMAPO
Μετό ην 25η Μαρτίου θα γίνa
ένορξη των μαθημάτων εξ απαστάοεως στο ηανεπιστήμιο
Πa τmν ολοκλήρωση του τpέχoντος
εξαμήνου σηουδν θα δοθεί xρoν
κή nαράτασηn, ιδιαίτερα mα τα εργα στηριακά μσθήματα και τις κλινκές.
όταν α συνθήκες το επτρέψαυν
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛ
Εκπτσεις
στους υγειονομικούς
Ειμένει ο δήμος Ιωαννιτν ότι θα διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης
εξαντλντας ις νομικές διαδικασίες , με τη δέσμευση του Ποσού στον Προϋπολογισμό
να αποτελεί διασφάλιση γα σταθερά ανταποδοτικά τέλη έως το τέλος του έτους
ME 50% éknwon Ba unopaúv va
χρησιμonoιούν τα οστικό λεωφαρεία της Πόλης α υγειαναμικαί
Lηάλληλαι των δύο νοοκαμείων ,
ως μια ελάχιστη ηροopoρό για το
anouδοίο tργο τους anό τη διοίκη
on tau AotIKoú KTEA lwavwivav.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟίο
ΚΣμαζωχτείτι
σπτάκια σας
Λουκέτο
και στα ξενοδοχεία
και μη γκιζεράτι!,5
ACKTÓ ÉKOVE n KUpépvnon to altnμε μα ανοσταλή λειτουρίας των
ξενοδαχείων δωδεκάμηνης λει τουργίας , nου εχαν ζητήσει με na
ρεμβόσεις τους Παλλές Ενσεις
Ξεναδάχων , εταξύ των anσίων και
ατή του νομού Ιωoνννων.
Σημόνη γατον nepαpομό Τς &
δδ0σης του κορωναού έα μηα
εαμούτραμε τσμιοούνα
όπως πιθoνς θα έγpαe ο διος
oδιαxερσrς της γαστής οελδας
«iprotakis oto facebook, naptxoντας noλύuμες ουμβουλές, Πάντα
στην rmopύτκη ντοπιολαλιά
IEAJAA 4
- έλα να σιφλίσου!
- φεύγα να σι χαρίσ
η Παναία!
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μένουν γραφείο
υποχρεωτικά
ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΤΕOΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΤ οιΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ0
ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΙΚΥ ΒABΒA
ΠΑ ΤΙΣ LVE STREAΜΙNG ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ
NAPAMYOIN KAI OXI MONO
Την napάtoon uneβaλής και την
αναστολή ηληρωμν ματέoσε pς μήνες όλων των φορολογικν.
οοφαλιστικν κα δηλιωικν unoχρεoεων ηau λήγουν εντός Μαρiοu, όλων wν εnχεpnεων ητo
ηΕνωσn Φορατενικν Ελεύθεpων Enaγγλμστν Ιωoννίνων
Σε βαριά κατάσταση ση
ΜΕθ του ΠΓΝΙ ο 72χρονος
<Τα Παραμύθια
της καραντίνας
στον καιρό
του κορωνοίού
EEAJAA 7
Από Λίμνη .
Favá Zapaßíva
Σε βαριά κοτάστοση νοσηλεύεται στη Μονόδα Eντατικής θεραπείας του Πανεniστημοκού Νοoοκαμείου Ιωoνννων ο 72χρονος ο αnaioς διακομίστηκε mν Τeιάρν διοοωληνομένας anό
το νοοκαμείο της Αριας Σε και oίκον nεpορισμό έχουν τεθεί όσαι anό το υειοναμικό ηραουnικό του Νοσοκομείαυ και ταυ ΕΚΑΒ Αρτος ήρθανα εnαφo με τον ουθενή χωρίς τα σn .
paiτmta μέτρο οταμκής nροστασίας ούμφωνο με τις οξηγες του ΕΟΔΥ, και θα nopοκαλου
Βούνται για επιd ημέρες
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 9
N. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Έχω ένα όνειρο
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Σε περισσότερους το επίδομα 800 ευρ
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Ορφέας
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ