Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
AP. OYAAOY 27501
Υπό εκτίμηση του
κορονοϊού από
την Ευρπη
Αντιμέτωπη με ύφεση 5% η
Ευρωζνη
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν , παραδέχθηκε ότι στην αρχή όλοι οι πολιτικοί αξιωματούχοι κυπο εκτίμη σαν> το εύρος του κινδύνου που αποτελεί η επιδημία του νέου κορονοϊού , σε συν έντευξή
της που δημοσιεύθηκε στη γερμανική εφημερίδα Bild.
<Πιστεύω ότι όλοι μας , που δεν είμαστε ειδικοί, υποεκτιμήσαμε στην αρχή τον
κορονοϊόν , δήλωσε η φον ντερ Λάιεν .
<Ομως στο μεταξύ κατέστη σαφές ότι
πρόκειται για έναν ιό που θα μας απασχολεί ακόμη για καιρόν , πρόσθεσε η
πρόεδρος της Ευρωπαϊνής
Επιτροπής.
Frankfurter
Allgemeine.
Σύμφωνα με το
δημοσίευμα , υψη
λόβαθμοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες
δήλωσαν ότι οι ε κτιμήσεις της για
τον αντίκτυπο των
μέτρων περιορισμού χυμαίνονταν
μεταξύ 2%
10% της συνολικής
ανάπτυξης.
Ο βασικός υπολογισμός βασίστη
κε στην εκτίμηση
ότι κάθε μήνας καραντίνας θα μεισει την ανάπτυξη
κατά 2,1%, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη την
ΕΚΤ. Η εκτίμηση
ότι η οικονομία θα
συρρικνωθεί κατά 5% βασίστηκε στη <0ε
αλιστικήν εκτίμηση ότι αυτά τα αυστηρά
μέτρα περιορισμού θα διαρκέσουν γα
τρεις μήνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Με το δάχτυλο στη
okavdádn n EKT
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT) εί
ναι έτοιμη να λάβει και άλλα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας της Ευρωζνης, επιχειρντας
να διαλύσει τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι έχει
ξεμείνει από <πυρομαχικάν.
Η ΕΚΤ αποφάσισε μία σειρά μέτρων
στήριξης την περασμένη Πέμπτη , αλλά οι
αγορές αμφισβήτησαν ότι της έχουν απομείνει ισχυρά μέσα στην περίπτωση που η
κρίση του κορονοίού γίνει βαθύτερη και
ζητηθεί μία νέα παρέμβασή της .
Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν από
τον επικεφαλής της χεντρικής τράπεζας
της Αυστρίας, Ρόμπερτ Χόλτσμαν , ο οποί.
ος δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η νομισματική πολιτική έχει φθάσει στα όριά
της και ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να υλοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς . Παίρνοντας πίσω τις δηλσεις αυτές μετά το δημόσιο άδεια - ΣΕΝ 2
Π πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ , εί
πε στους αρχηγούς των κυβερνήσεων
στην Ευρτη ότι τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται για την αντιμετπιση του κορονοϊού μπορούν εύ κολα να οδηγήσουν σε συρρίχνωση κατά
5% της οικονομίας της Ε , σύμφωνα με
δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πακέτο μέτρων 3,8 δισ. ευρ για την οικονομία
του κορονοϊού. Τα μέτρα είναι οριζόντι α, καθς α
φορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεχριμένων Κωδι κν Αριθμν Δραστηριότητας ( ΚΑΔ) , είτε αυτές
μένουν ανοιχτές είτε λειτουργεί μέρος της δραστη.
ριότητάς τους, είτε κλείνουν με χρατική εντολή είτε
κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία . Δεν αφορούν
στο σύνολο της οικονομίας.
Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το υπουργείο Οικονο
μικν , με βάση τα ημερήσια στοιχεία
ηλεκτρονικν συναλλαγν που αυτό ΕΕΝ 4
αλντας εκ νέου τους πολίτες να επιδεί ξουν ατομική ευθύνη, συλλογική συνείδηση και
αλληλεγγύη, στε να ξεπεραστεί η εξαιρετικά δύ
σκολη περίοδος με το μικρότερο ατομικό και κοι
νωνικό κόστος, ο υπουργός Οικονομικν , Χρή
στος Σταϊχούρας , ανακοίνωσε τη δεύτερη δέσμη
των οικονομικν μέτρων , ύψους 3,8 δισ. ευρ,
για την αντιμετπιση των συνεπειν από τον κορονοϊό.
Η δέσμη αυτή περιλαμβάνει αναστολή φορολογικν και ασφαλιστικν υποχρεσεων, πληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλν του Δημοσίου, ενίσχυση
ρευστότητας επιχειρήσεων και ιδιωτν , επίδομα
800 ευρ για όσους μένουν προσωρινά χωρίς δουλειά , μειωμένο ενοίκιο για επαγγελματική στέγη
και α' κατοικία κλπ. Ρήτρα για την ενίσχυση των ε.
πιχειρήσεων είναι να μην προχωρήσουν σε απολύβάλλον και να δείξει ανοχή μέχρι να ξεπεραστεί η
χρίση. Και το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση ,
απέναντι σε όλους , της δημιουργίας ασφαλούς περι
βάλλοντος αντιμετπισης των εξαιρετικά δύσκολων και έχτακτων αυτν συνθηκν .
Ηνέα δέσμη των μέτρων
1. Αναστολές φόρων και εισφορν επιχειρήσε
ων : Τα μέτρα αφορούν σε όλες , αυστηρά όμως, τις
επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήτ
τονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
Οι ειδικοί μιλούν
για τις καμπύλες
της επιδημίας
Βαρύ το τίμημα για τον τουρισμό από
τα μέτρα
Uνέος πανδημικός κορονοϊός SARS - CoV2 που προκαλεί τη ν όσο Covid-19 δεν μπορεί να
εμποδιστεί να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και τελικά αναπόφευκτα θα μολύνει εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια ανθρπους . Εί ναι, όμως , δυνατό αυτή η μετάδοση να επιβραδυνθεί και να καπλωθείν στον χρόνο.
Αυτό ακριβς οι επιδημιολόγοι ονομά
ζουν αεξομάλυνσην ή κεπιπέδωσην ή ισοπέδωσην της επιδημικής χαμπύλης ( lat
tening of the curve) , κάτι που έχει κρίσιμη
σημασία για το πόσο αποτελεσματικά θα
ανταποχριθεί το σύστημα υ
γείας μίας χρας και συνε- ΣΕΛΛΑ
τουριστικός τομέας και ειδικότερα οι διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις αναμένεται να αντιμετωπίσεις
Οπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο υπουργός ,
κείμαστε στην αρχή της μάχης . Μία μάχη που δεν
γνωρίζουμε ακόμη την ένταση και την έκτασή της.
Συνεπς θα ακολουθήσουν και άλλα πακέτα μέ τρων, στε να βγούμε νικητές από τη μάχη, με τις
λιγότερες δυνατές κοινωνκές και οικονομικές απλειες . Ατό συνεπάγεται ότι κάθε ένας από εμάς
αναλαμβάνει και μία σοβαρή υποχρέωση . Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης
των θέσεων εργασίας , των μη απολύσεων και του
σεβασμού της διατήρησης της εργασιακής ειρήνης.
Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προσαρμοστεί στο δύσκολο αυτό εργασιακό περι .
σουν τα πρότα και σημαντικότερα πλήγματα από τη διεθνή εξάπλωση του κορονοίού (CονID-19) , όπως
τονίζεται σε έρευνα που υλοποίησε το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομκν Ερευνν) .
Μάλιστα , όπως τονίζεται , για κάθε 1 δισ. ευρ απλειας διεθνν ταξιδιωτικν εισπράξεων, προκαλείται
μία συνολική (άμεση και έμμε ση ) μείωση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά περίπου 1,076 δισ. ευρ , μείωση της
απασχόλησης στην οικονομία κατά περίτου 26.403 απασχολούμενους , επιβάρυνση του Ισοζυγίου Αγαθν και
Υπηρεσιν κατά περίτου 675,52 εκατ. ευρ, εκ των οποίων πάνω από τα 2/3 οφείλονται σε απλειες εισπράEεων από υπηρεσίες διαμονής και εστίασης
Λαμβάνοντας υπόψη τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος του ΑΕΠ, της Απασχόλησης και του
ελλείμματος στο Ισοζύγιο Αγαθν και Υπηρεσιν της ελληνικής οικονομίας για το έτος 2019, το ΚΕΠΕ κάνει
αναγωγή και εκτιμά ότι για κάθε 1 δισ. ευρ απλειας διεθνν ταξιδιωτικν εισπράξεων , προκαλείται μία
συνολική (άμεση και έμμεση) μείωση του ΑΕΠ της χρας κατά περίπου 0,57% , μείωση της
απασχόλησης κατά περίπου 0,61 % , αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθν και Υπη.
ρεσιν κατά περίπου 38,9% .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το Κύπελλο του Σπύρου Λούη στο Μουσείο του Λούβρου
  Το ιστορικό Κύπελλο του Σπύρου Λούη, του πρώτου Μαραθωνιονίκη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο εμπνεύστηκε και σχεδίασε ο Michel Bréal και το οποίο απέκτησε σε διεθνή δημοπρασία το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) με σκοπό να το καταστήσει προσιτό στο ευρύ κοινό εκθέτοντάς το με ελεύθερη πρόσβαση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα ταξιδέψει φέτος σε ένα από τα κορυφαία μουσεία του κόσμου, στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΙΣΝ, από τις 24 Απριλίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου, το Κύπελλο θα συμμετάσχει
 • Σε δημοπρασία το τραπέζι από τη σειρά «The Sopranos»
  Το εστιατόριο Holsten’s στο Νιου Τζέρσεϊ διαθέτει προς πώληση το σεπαρέ, στο οποίο εθεάθη για τελευταία φορά ο Τόνι Σοπράνο. Το εστιατόριο έγραψε τηλεοπτική ιστορία χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου της δραματικής σειράς του HBO, «The Sopranos». Τώρα, το εστιατόριο ανακαινίζεται και το τραπέζι, στο οποίο ο Τόνι, η Καρμέλα και ο AJ κάθονταν περιμένοντας τη Μίντοου είναι προς πώληση στο eBay. Το άρθρο Σε δημοπρασία το τραπέζι από τη σειρά «The Sopranos» εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Κόλαφος ο Κορκίδης Εκτός από «μέτρα καταστολής» για τις τιμές χρειάζεται αύξηση του εισοδήματος
   «Σε αναμονή των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, του α’ τριμήνου του έτους, ενδεχομένως θα δούμε πως κινείται το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, αλλά δεν θα δούμε ακόμα την επιθυμητή αποκλιμάκωση των τιμών σε καταναλωτικά αγαθά και τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα». Αυτό σημειώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης σχολιάζοντας τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ συμπληρώνει: «επειδή το ζητούμενο δεν είναι μόνο η διαδρομή «από το χωράφι στο ράφι», αλλά και «από το ράφι στο τραπέζι» πρέπει η κυβέρνηση εκτός από «μέτ�
 • Γιάννης Κωστόπουλος: Άνδρα πολύτροπον
  To Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου τιμά τον επί χρόνια Πρόεδρό του, Γιάννη Κωστόπουλο, οργανώνοντας, με αφορμή την επέτειο των τριών ετών από τον θάνατό του το 2021, τιμητικήέκθεση με τίτλο: άνδρα πολύτροπον. Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Γιάννη Κωστόπουλου.   Η έκθεση προβάλλει τα πολυσχιδή ενδιαφέροντα και τις πολλαπλές δραστηριότητες του Γιάννη Κωστόπουλου . Στην πρώτη ενότητα, «Προοίμιο», παρουσιάζεται το χρονολόγιο της ζωής και του έργου του σε κάθε πεδίο. Η δεύτερη ενότητα, «Τραπεζίτης», συγκεντρώνει τεκμήρια, έργα τέχνης και αρχιτεκτονικές μακέτες κτηρ
 • Ερυθρά Θάλασσα: Ποιες οι δραματικές επιπτώσεις στα ναύλα και στον εφοδιασμό της αγοράς
  Μείωση ή/και διακοπή εισαγωγών και εξαγωγών από και προς Ασία, σημαντική αύξηση του χρόνου παράδοσης, έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, αύξηση του κόστους μεταφοράς, εκτόξευση των ναύλων με πιο ραγδαίο ρυθμό σε σχέση με την πανδημία (τα ναύλα εισαγωγής αυξήθηκαν 200%-300%, ενώ τα ναύλα εξαγωγής αυξήθηκαν 300%-1400% σε ορισμένες διαδρομές), αύξηση ασφαλίστρων, μαζικές αφίξεις (Bottlenecks), αύξηση κόστους διαχείρισης και διαταραχές στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Διεθνές Εμπόριο και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Τις επισημ�