Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Γ. Ζεμπιλιάδου:
Ο 39χρονος κοζανίτης ερευνητής
Ο περιφερειάρχης
Χρήστος Κυρατσούς: «Αυτή την στιγμή
δεν στήριξε
είμαστε σε φάση να διαλέξουμε τα καλύτερα
το αίτημα της
Καστοριάς να
αντισώματα, τα οποία σταματούν το
κηρυχθεί σε
διπλασιασμού του κορονοϊού»
έκτακτη ανάγκη

σελ ~ 7

σελ ~ 24

40 έλεγχοι σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κοζάνης
- Τα κλιμάκια ελέγχου στους δρόμους
σελ ~ 3

Η ταφή του 53χρονου
από τη Σιάτιστα δεν
έγινε λόγω απουσίας
εξουσιοδότησης

7193

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Ο ιερέας της
Δαμασκηνιάς:
«Δεν ήρθαν γιατροί,
έχουμε πυρετό,
βήχα, πονόλαιμο»
- Ανησυχούν τα
γειτονικά χωριά
- ΣΚΑΙ TV: Σαν
ιδιότυπη Σπιναλόγκα

σελ ~ 5

Έλλειψη σε μάσκες,
γάντια, απολυμαντικά
στο Νοσοκομείο της
Καστοριάς- Έκκληση
του προέδρου των
εργαζομένων σε όλα τα
νοσοκομεία της χώρας

σελ ~ 5

Χρήστος Ζευκλής: Έκκληση
για εθελοντή ή συνταξιούχο
γιατρό να εξετάσει τους
κατοίκους της Δαμασκηνιάς
- Τα ήδη πρώτης ανάγκης θα
διανέμονται δωρεάν
στα δύο χωριά

σελ ~ 3

σελ ~ 24

Νίκος Χαρδαλιάς
για την καραντίνα σε
Δαμασκηνιά-Δραγασιά:
«Είναι ένα μέτρο το
οποίο εάν χρειαστεί θα
το εφαρμόσουμε και σε
μεγαλύτερη κλίμακα»