Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΔΟ

ΣΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

των Κυκλάδων

Ε β δ ΜΑΡΑΓΚΟΥ,
ο μ α δ ι α ίΠΡΟΕΔΡΟΣ
α Α ν ε ξ ά ρ τΜΑΝΟΣ
η τ η ΤΕΛΩΝΗΣ,
Π ο λ ι τ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ΜΟΣΧΑ
ί δ α ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ,
ΚΑΝΔΙΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΝΤΊΩΝ
&
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΣΥΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ
• Σε συζητήσεις
• «Έχουμε
με ιδιώτες για
• «Να ενταχθούν
τη μίσθωση της
ανοιχτές τις
ως μόνιμη δομή
μαρίνας των
πόρτες μας σε
στον Δήμο» 3
Λαζαρέττων
όλους» 20
12

ΧΡΟΥΣΣΑ

• Διαμάχη
Κοινότητας
και
Πολιτιστικού
…για τα
αλεξικέραυνα

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων
11

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 1 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 6 6 - Έ τ ο ς 1 3 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

Σε άθλιο χάλι

 Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΣΥΡΟ – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ,
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Προγραμματισμός
προσλήψεων στον Δήμο
για το 2020 21
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΗΣ
• Ασφυκτιά το χωριό από
τη σκόνη 3
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
• Υψηλού κινδύνου τα
ρέματα Άνω Σύρου,
Ταξιαρχών και Λαλακιάς
9

EDITORIAL

Βάλτους κι ας μην έχει
 Αρνητική εικόνα εμφανίζει σήμερα ο - πρόσφατα αποκαταστημένος - Ναός του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο

καθώς είναι ορατοί διά γυμνού οφθαλμού οι φθαρμένοι σοβάδες, οι ξεφλουδισμένοι τοίχοι και τα νερά που μπαίνουν
όποτε βρέχει από τα διαβρωμένα παράθυρα της οροφής.
13

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΤΗ ΣΥΡΟ
• Πίνακες με τα απαγορευτικά μέτρα
• Τι λειτουργεί και τι όχι σε τοπικό
επίπεδο  4-5

Ρητή είναι η εντολή του Υπουργείου Υγείας για χρήση μάσκας,
γαντιών και αντισηπτικού, αλλά σε όλα σχεδόν τα φαρμακεία
της χώρας παρατηρείται πλήρης
έλλειψη και των τριών, αλλά το
Υπουργείο επιμένει στη χρήση
τους Αυτό θυμίζει τη στιχομυθία μεταξύ του Καραγκιόζη και
της γυναίκας του: «Γυναίκα, βάλε αμέσως στα παιδιά βούτυρο
και μέλι» «Μα, δεν έχει ούτε
βούτυρο ούτε μέλι, Καραγκιόζη» «Δεν πειράζει. Βάλτους κι
ας μην έχει».

Ο ΛΟΓΟΣ