Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
P&NH THS
PARPINHS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MAPTIOY 2020
ENIKOINANIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩ Ν
TnA: 23850 22195
Fax: 23850 22288
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου : 2864
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΒΗΝΟΝ
E-mail: [email protected]
6.ΜΕΝ ΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ '
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ 590 ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ Η ΦΩΝΗ.
Με αυτό το φύλλο η ΦΩΝΗ- εισέρχεται στο 59ο έτος
η παρέλαση της 25ης Μαpτίου ούτε εορταστικές εκδηλσεις . συνεχούς και ανελλιπούς έκδοσης .
Ο Δήμαρχος ολρνας αυγκρότησε εππροπή για την προ
olΜEΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. , αυτό είναι το γενικό πρόσταγμα ,
για Την εξουδετέρωση του κοροναίού nou anελεί την χρα μας
και όλο τον κόσμο . Μπροστ σε αυτό το στσουνάμιν όλα τα τομασία των Υηρεσιν του Δημου σε Περπωση uνnςη ΦΩΝΗ κατέγραψε και προέβαλε γεγονότα και απόψεις!
κράτη , άλλα έγκαιρα και άλλα με καθυστέρηση, λαμβάνουν κρουσμάτων Κορωνοϊού που την αποτελούν οι : Βασίλειος
μετρα για ην περιοpιαμό των επιπτσεων
ΟΠρωθυπυφγός μας Κυράκος Μητσστοης και η Κυβέρνηση άρχης ΠΕoρνας , Μουμουλης Ιωάνης Πρεδρος ίατρικού την προάσπιση και διεκδίκηση των δικαίων.
του , αντέδρασε άμεσα και προχρησε στην λήψη αναγκαίων Συλλόου μοος Ντuάδης Γερος Προεδρος Φαμμακευτκού
μέτρων , μέτρων nou ανέτρεψαν την καθημερινότητα άλων μας . Συλλάγου ολάρνας και Παnούλκας Χρήστος Δικής ΓΜ Φροας.
Μέτρων που πρέπει όλοι να ηρήσουμε με θρησκευτική ειλάβεια
Στο Πλαίσο nou καθύρισε η πολιτεία δραστηριοποιούνται μας καθς όλα τα δείγματα nou εξετάστηκαν ήταν αρνητικά. Οι
και στην Περιαχή μας ο δημόσες υπρείες , οι δήμα κα α φφρείς,
με την λήψη
στήματα είναι κλειστά, πλήν όσων επιτρέπεται η λετουργία Οι
Φλωρινιτες έκαναν τα anapaiτητα ψνια και αnό την λαίκή
της Τετέρτης ν ο Δήμος Φλρνας έπλυνε με νερό κεντμικούς
δρόμους της πάλης . Επισημαίνουμε όη δεν Βα npaγματοποηθεί
| Σε αυτή την διαδρομή των συμπληρωμένων 58 χρόνων
Γιαννάκης , Δήμαρχος Φλρνος , Κιοσές luάνης, Αντπερpεpο .
με αποκλειστικό γνμονα την ενημέρωση των αναγνωστν ,
Και στηρίχθηκε αποκλειστικά στους συνδρομητές της!
ΣΕ ΕΣΑΣ!
Μέχρι στιγμής δεν έει εντοπιστεί κρούσμα στη περιοχή
Από το Πρτο φύλλο , στις 17 Μαρτίου 1962 .
Συνεχίζουμε στα βήματα που πορεύτηκαν οι ιδρυτές της,
η Ασημούλα και ο θεόδωρος Βόσδου.
εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο με αυταρπάνηση ανταποκρίνονενδεδειγμέννων μέτρων . Τα εμπορικά κατα - τα , όπως και όλοι οι υπόλοιπα εργαζόμενοι nou βρίσκονται |
στις επάλξεις του επαγγέλματος τυς καθς υποχρεούνται να
υnaκούσουν στο Μένουμε σπίτιν μετά την βάρδια τους.
Είναι μεγάλο ευχαριστ και συγχαρητήρια σε όλους αυτούς.
Και υπομονή . Πρέπει όλοι να οπλιστούμε με υπομονή .
Επιστολή του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπν και Εορδαίας κ.κ. θεόκλητου
προς τους εργαζομένους των νοσηλευτικν ιδρυμάτων
. Τους Διοικητάς τν Νoσοκομείων
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φλωρίνης
ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΝ Πτολεμαίδυς
.Τους Τατρούς.
.ΤΟΝοσηλευτικό Προσωπικό
. Καί όλους τους Εpγα(ομένους στά Νοσοκομεία της και άληλέγγυους
Μητpoτιλτκής Πεμφερείας μας
Εύχόμαστε γά τους νοηλευόμενους.
Εύγpaε α γά τούς αδελφούς μος Που άτηλθαν έν Κυρίω .
διακονους τού, πολυτίμου άγαθου της ύγείας , Νά έχετε ύγεία
καί άντοχή για νά πολεμήσετε ορθιοι την nαρουσα μάστιγο.
Εθε και αυτή να μας συνετίση, νά μάς κάνη πιο άνθρπινους
δυως είδικοτΕρα Μια ας όλους τους έκλεκτους
ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΒΟΣΔΟΥ (1962-1998)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΣΔΟΥ ( 1998-2015)
ΕΒε Το Παντοδύναμο χέρι του Κυρίου νά κατευθύνη τούς
έρευητός, στε να βρουν καί νά διαθέσουν άτελς το έβλιο
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΟΛΙΑ ΤΗΣ " ΦΩΝΗΣ"
Με την ακροστιχίδα που δημιουργεί "ΦΩΝΗ ΤΗΣ
Αγυπητοί μου,. Έχει ό θεός !
κ.Μέ αυτην rν γεμάm δύναμι καί έλπίδα φρoσι σος χαιρετίζω ωτε να διασυθούν άνθρωπο
όλους μαυ καί τον καθένα πpogωπικά. Σκύβω, παρά τά χρόνια
μου, και οσπαζομαι το χέρι του καθενός σας έν Κυρίω , διοτι και ευχομαι γιά όλους σς άπό καρδίας!.
αυτή τή στγή έν καιρφείρήνης , έοείς δίνετε την πιο μεγολη
μέχη του αίνος μης σ αυτον τον διά οντα παγκοσμιο πολεμο.
Πoλεματε μέσα στό έχθρικό στρατόπεδο!
Εύχάμαστε καθημερνά γιά τους πpoβληθέντες όδελοούς μας .
Αγαπητο μου καί πάλι σόάς χαιρετίζω μέ έλπίδα έν Κυρίω ΦΛΩΡΙΝΗΣ μας ευχεται για την
γενέθλιο επέτειο
Διάπυρος πρός Κύριον εύχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΤΗΣ
tΟ Φλωρίνης, Πρεσπν & Eoρδαίας
GEOKAHTOE
ψφλος της εφημερίδας μας Νίκος Νάτσης.
Ευχαριστούμε τον κ . Νίκο Νάτση και ευχόμαστε όλα όσα
αναφέρονται στην ακροστικίδα
να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συνδρομητν
και αναγνωστν μας.
Επίσης , ευχαριστούμε όλους όσους με κάθε τρόπο μας
ευχήθηκαν και μας επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους .
! τα υπηρετήσουμε και
Η ΑΡΒΑΝΤΙΑ ΜΑΣ
Αρρηκτα ουνδεμένο με τον Ιερό Αγνα της Εθ νεγερσίας είναι οι Αρβανίτες μας, ο πολεμικός
κλάδος της Αλλάφωνης Ρωμοσύνης μας όπως οι
Βλάχοι Από που ήλθαν ;
Ο Ποταμός Γενούσος , Σκούμπη στ' αpβανίτικα .
πηγάζει από η λίμνη Αχίδα , κόβει ση μέση , πε .
ρίnou , τη σημερινή Αλβανία , και χύνετα στην Αδριατική , Ανάμεσα στο ποτάμ και στην Ήπειρο , σε
χρα άγρια κι όμορφη , ζούσαν κι ακόμη ζουν
wν ον στους εξ ίoou noλεμικούς αρχαίους
Στους Μέους Χρύνους , μετά τον 110 αινα , Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες ανοφέρουν Αρβανίτες, Στο
χροικό του Κεδρηνού ο Σκυλίτσης γράφει: Στρα
ιάν αξιάλογον εκ τε Φράγκων και Βουλγάρων, Ρω
μαίων τε και Αρβαντνο 0 Γεργιος Ακροπολίτης
προσθέτει στο δικό του χρονικό : "Παραμείψας την
Καστορίαν και Πεp την Αχρίδα πaρaγγείλας α ικόμην εις Αλβανον ει πως αν δυνηθείην τα των
Αλβανιτν διορθσασθα . Και η Αννα Κομνηνή
Φημισμένη
Ωραία
Νήφαλια
Τοπική
Ηχηρή
ΣΕβαστή
ypágEL: «AUToú 0
Τε των καλουμένων.
πολεμικοί , κυρίως πομενικοί αναγομε.
απανταχοθεν παpά
Depéyyua
Λακωνική
Ωριμη
Ρεάλίστική
Ικανή
Νοσταλγική
HOLKI
Σεμνή
Αυτούς τους Αρβανίτες , τον 110 και τον 120 αινα,
καλούν διαδοχικά και εγκαθιστούν στα λίμπα, δηλαδή στα σύνορα της Αυτοκρατορίας και σε ενδότερα
στρατηγικά σημεία της , ι Αυτοκράτορες Βασίλειος
Βο Βουλγαροκτόνος, Μχαήλ Δούκας και Μανουήλ
Iλυριούς, που επί μακρούς οινες , από τα αρχαία
κιάλας χροα του Βασιλέως Πύρρου της Ηπείρο .
αναμιγνύονται με τους Ελληνες, ιθουν μεταξύ
τους συγενείς , συχνά ταυτίζονται κιόλας και
γίνονται αδελοί . Στα διαλείμματα, όμως, μάχανται
έναντίον αλλήλων όπως ακριβς και α Ελληνες μάχονται ε - Κομνηνός . Πρόκειται , μως, για επιλεκτικές εκαταστάσεις. Τα
ναντίον Ελλήνων επί χιλιάδες χρόνια έως και τον 20ό μ.Χ.
αινα . Τη γλσσα τους δεν την έγραφαν , παρά μόνον τη μι .
λούσαν, κι όταν πολύ αgγότερα την έστρωσαν στο χαρτί την .
στρωναν με τα ελληνικά της γράμματα έως τα τέλη του 19ου Η πρτη , η καταστροφικότερη, Άλωση της Κωνσταντινουπ Tou Nikau Méprou
σχυρά ακριτικά χυριά τους οι Αρβανίτες ονεμάζουν στη λαλιά
τους κατούνες και αnό τότε αυτή η λέξη εισηyθη στην ελλην
κή γλσσα .
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Κατόπιν συστάσεων του ΕΟΔΥ και του Πανελλήνου Ιατρικού
αινα, Παλιά εκεί εδέσποζε μεγαλύτερη όλων η ελληνική πόλη λεως το 1204 αnό τους Σταυροφορους noeοpη Συλλόγου για την πανδημία του COνID-19, εντείνονται τα
κα- στην nορεία της Αρβαντάς nou σταδιακά κατέρχεται και
Αρβανον. Γι αυτό οι Πληθυσμ αυτοί ,πάντα νότια του Γε .
νούσου ποταμού , ονομασθηκαν Aρβανίτες , Αλβανίτες κι
εγκαθίσταται μόνιμα στον κεντρικό ελλαδικό χρο όπου , χάρις μέτρα κατά της διοσποράς του ιού και στα δωτικά ιατρεία όλων
ΑΑβανοι . Τον 30 αινα π.χ. ο στορικός Πολυβιος 204-1220 στις προγενέστερες προαναφερόμενες καταβολές της, των ειδικοτήτων. Ο Ιατρικός Σύλλογος Φλρινας συστήνει τα
πΧ) σημεινει
0ι δ' άλλοι πάντες έφυγον εις Αρβωναν. Πολύ αργότερα ο ηpωκά άχρι θανάτου με θαυμαστή αποφασιστικότητα ι αποτε - ατρείων , τα οποία έχουν
Στέφανος Βυζάντιος a
ην λλυρίας Πόλις, ης ο κάτοκος Αρβωνίτης..
Eναν περίπου αινα μετά τον ιστορικό Πολύβιο , ο Πόντιος
συνδιαμορφνει τον Νεότερο Ελληνισμό και τον υπεραστιζεται οάλουθ μέτρα για την ομαλή και οοφαλ λετυργία των ιδωτικν
στύχο την καλύτερη δυνατή προ .
φύλαξη τόσο των ασθενν όσο και των ιατρν από τον κορωνο .
. & επισκέψεις στους ιδιτες ιατρούς του νομού ολρνας
θα γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Σε περίπτωση που
Λεξικό του εξηγεί Αρβων ή Αρβν λεσματικότητα.
συνέχεια στην σελίδα 2
γεωγρόφος Στράβων ( 67 π.Χ-23 μ.Χ. ) βεβαινει εξ ιδίας αντι- ΛΑ0ΟΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ υπάρχει σποιοδήποτε προρλημα πο χρήει εξέτασης, ο ασθενής
λήψεως ότι οα κάτοικοι της περιοχής νοπα από το Δυρράχιο κι
την Εγνατία Οδόίχαν αναμιχθεί με τα λλυρικά έθνη αλλά ένοιωθαν πλησιέστερο Προς τους
και τα ήθη τους ήpαν aεονες τα ρούχα τους
με τους Μακεδόνες και μερικοί μάλιστα ήσαν δίγλωσσοι . Γι
αυτό μερκο ονόμαζαν Μακεδονία τη χρα τους μέχp, και την
Κέρκυρον . Γρόφε Οι μεν πλησιάζοντες τοις Μακεδόσι μόλ.
λον αναμέμικται δε τούτοις τα υλυρικά έθνη , Ενοι δε και
σύμπασαν μέχρι Κορκύρας χραν Μακεδονίαν προσαγορεύουσυ, αιτιολογούντες άμα ότι και κουρά και διαλέκω και χλαμύδι
και άλλοις τουύτοις χρνται παραπλησίως . Eνοι δε και δίγλωθα πρέπει να ενημερνει την γραμματεία (ερόσον υπάρχει γρα εyονος είναι ότι στο πpoηγούμενο φύλλο , της Παρασκευής ματειακή υοτήρ, και σε ουενοηση με τον ατρό θα π
13 Μαρτίου , η αρίθμηση της αυνέχειας έκανε βήμα Πίσω και μπζετα ραντεβού σε ρες που δεν 0α υπάρχει συνωστισμος,
αντί του καννικού 2863 αναγράψομε 2862. Ζητούμε συγνμη . Προτεραιότητα θα δίνεται στα έκτακτα περιστατικό , προκει
από τους αναγνστες μας αλλά και από τους ερευνητές του μένου να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ασθενν
μέλλοντος που, ελπίζουμε να μη ταλαπωρηθούν πολύ όταν θα και να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοίού . Ταυπόλοπα
αναζητούν το φύλλο 2863/13.03.2020 και δεν θα το βρίσκουν. ραντεβού , και ιδιαίτερα τα περιστατικά παρακολούθησης , θα
προγραμματίζονται για το αμέσως επάμενο διαθέσμο χρονικό
Σημείο των καιρν Σύμπτωμα του κορονοi .
, μιλούσαν την ίδια διάλεκτο
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ
διάστημα και θα αποχωρούν αnό το ιατρείο.
.0 ιατρός θα φροντίσει για τον εξορθολογισμό της χροικής
Κα μέσα στην Πόλη της Φλρινας χιόνισε την περασμένη
τοί εισι. Μετά ο γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος ( 125-Κυριακή 15 Μαρτίου ενο άσπρισαν και τα νuρη Της πόλης αpκειας των ραντεβου , ωτε να εξρ04αλετα ο arτoύμενος
161μ.Χ. ) ανοφέρε Πάλεις δ ' εισίν εν Μακεδονία μεσόγειοι βουνά . Σε όλα τα ορενα χωρια Του νομού , unως Δροσοτηγ ΧΡονοςya Tα Πpo0ΒEτα μεΤρα, και να αποpευγεται ο σνωστιαμίς
των ασθενν στους χρους αναμονής .
αίδε Τάυλαντίων Αρνισσα , Ελιμιωτν Ελιμεία , Αλβανν Τριανταφυλλιά, Πολυπόταμο , Νυμφαίο , Αλωνα , Κέλλη , το χόν.
Αλβανύπολις".
κάλυψε τα πάντα σε ύψος αρκετν εκατοστν για την εποχή.
συνέχεια στην σελίδα 3