Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
L'Aopwvé poti oou.
ΓΟοwστ όμος,
μέχρι Οονότου μpο
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
va txopoleis
(O cheúbepo
την όιον/
oou."
Μαρτίου
Αριθ. φύλλου 5974
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Kozάvης
ORTAN
Απόφαση για απαγόρευσης
εισόδου στην χρα
των αλλοδαπν εκτός ΕΕ
Σελίδα 15
απόφαση για τα κλειστά
καταστήματα .
ποια μπορούν να μείνουν ανοικτά
και με ποιες προϋποθέσεις
Κορονοίός:
Νέα μέτρα
Σελίδα 16
ro NOZOKOMEIO A
"MAMATZEIO"
στήριξης επιχειρήσεων
- Αναστέλλετια η ηληρωμή
Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης:
Στο χρο του ΚΗΦΗ) κλιμάκιο ιατρν
και νοσηλευτν του νοσοκομείου
για τη διενέργεια αιμοληψιν
φόρων ,
- 800 ευρ σε εργαζόμενοus ,
ρήτρα anαγόρευσηs anολύσεων
Σελίδα 12
Δευτέρο έως Ποροσκευή
κοι ρες 08:30-13:30
Από 14 Απριλίου
ξανά ποδόσφαιρο
Δήμος
Κοζάνης:
Αναστολή
λειτουργίας
του συστήΣελίδα 11,
Σελίδα 24
po00Ina &
ATTOVEIE
Το 2020 δεν είναι 2008.
θα είναι χειρότερο.
Το anoτύnωμα nou θα αφήσει η επδημία του "κορονοίού
Ιστην naγκόσμια οικονομία θα είναι καταλυτικό και αν αυτό!
| εrαληθευτεί σημαίνει rως για την ελληνική οικονομία θα
| είναι καταστροφικό .
Η κυβέρνηση έχει καταθέσει rροunολογισμό όπου για!
| φέτος προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8%. Ο rρτες εν .
Ιδείξεις από την επιδημία του " κορονοίού. δείχνουν πως οι
|συνέπειες στην ελληνική οικονομία θα είναι ανυπολόγι .
| στες ..
Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ελληνική οι
κονομία είναι ο τουριστικός , ένας από τους κλάδους
συνέχεια στη σελίδα 4
patos
ελεγχόμενης στάθ .
μευσης
Σελίδα 12