Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
HMEPHEA ANEEAPTHTH NEPIOEPEAKH EOHMEPUA - ETOE LAPEHE I86
Λεφτά oc όλου.
αλλά με όρους
Η όμορφη έκπληξη
της πλατείας Γεωργίου
Coyta l, Karpe
Η μίχη
ΑΛΩΝΕΙ ΣΑΝ
στην έρημο ΧΙΤΛΕΡ ΤΗΝ
της Αχαίας ΕΕ 0 1ΟΣ
EAGANCH
ATATOPEVIH
IYTKINATIKH
TEN 1OAITON
ANTATOKPIEN
A10ILIPA FIA
LYNAOPOIELIL
TON OITHTEN
ANI TON LEKA,
AMMA EAI
EATILEI AND
LE SOIR
A 12 heures,
on ferme
MAEKTPINIKO
EMIOPIE, AYITHFH
THAE-EKTALLEYIK
NAPEMEAIH
EAAENH
EILASTEALAI ME
THN EPEYKA
YTOJONKI
NA ANTIASTO
ITA IXIAEIA
TPEMAKTIKIE KAI
SEPETANIA
NTERPIO IE
AKATALKETOE
KAEINEI TA
CTANIA KAI
EXMELA THE
KAL TOYPAIA
AP3MOL
TRANA END
ENILTPATEYONTAI
TMATEN ITKN
ITANIA 475
TA EYMEPA THI
ENOTAI TA
ME ERAIAA KAI
BOYAPIA
NEKPOI IE MIA
ATOTPEN
KYKADOOPIAI
d pote marer. Kavta vie spepe oN Ah
Kávei to
onia xa yia
αθλητιομό
ta tafidia
ξανορχίσουν..
K Sceda Octarla
nIO IYNAPRAITIKN
NEAONONNCOI
kva ddao ea 2610 312530
6981 9333337 (d feodiev