Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AΠΑΙΤΕΠΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΠΕΙΑΣ
Διαβάστε σήμερα
στην εφημ. .ΠΑΤΡΙΣ
TITANIO
NEA METAOOPA
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΛΠΟ
ΠΥΡΓΟ ΣΕ PΙΟ
έργο στο ΕΚΑΒ
To ofeidarpe
Hdeia
PENOYME
ZINTI
NAI IATPIE
Ερωτήσεις . Αnαντήσεις
για τον κορωνοίό και
noλλές χρόσιμες οδηγίες
omy Oluymia 066
HB'APXAIOTEPH KAOHMEPINH EOHMEPIAA ETHN EAAAAA - IIEPIOEPEIAKH EKAOEH
HAEIA - NATPIE ikaifa
lépn 19 Maptiou 2020 www.patrisnews.com Apelubçgakou 41 158 EYIOO80/Ta Ativaç 1€
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΝΩ ΧΑΘΗΚΑΝ 41.000 0ΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ 18 ΜΕΡΕΣ .
ΟΛΑΤΑ
NEA METPA
ΚΕΝΕΣΗ
ρέυστότητας
. ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕ
0 ΘΕΟΔΩΡΙΚΚΟΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΝ
. 800 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
. ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΦΠΑ
ΠΠΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
- 12,13,14
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ
ΕΕ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΛΥΚΕΙΟΥ
2ARDAA
ΓνOΣΤΟΠ0ΗΗΣΗ- EΝΗΜΕΡΟΣΗ
ME 0OONH
H napio EAAIOYPTIKH HAEIAE AR,
andvnon ovarpiiv Ka bungnyuniv avapt
και Τντερνετ!
Ov or weh blogs sa sites ai ya
Din, oneoi t naponde
LOuber sbonar KIA ien
Gnopuon anung Armpyioc pkaonp
yle npiocuoc
2. H apla kmopyei vouipoc pr ec
éurve
» 15,16,17
allentan pien
ΕΡΕΥΝΩ& ΠΡΟTEΙΝΩ
4.Hnapia EKHAÍ npypappa pakin
xân ppnomv n evaliorev ané mooitenuivo
pyamtgn. O pophon anoudepta u
you nopákaovta dlexpive macapófung
mproieç
5.H eraple dokan, on plntn be
opevav sa apalev aponpaipinv eviniv
auvbuaan vpueiaaviuouepuopaniaç faa
KOn poeuprva inv kenpyia pnvekarouprioe Kon evnypive engopus mv pplea
unpoia
6. Ta spvehantpyeio civar spik mç akeni
Boçnepayantccanhibos, fonxoo epahaieo ns
quiç napauyiç o Nopoe Hiiaç N kenoup
yia sou evderal pe v eepyia ev ckaep
kauoqwlelo
ΣΑΚΗΣ
|ΟΙΝΤΡΙΛΗΣ
JATPS
έρχεται σπίτι οου!
με ένα τηλέγωνο
oto 26210 22549
#autOKIVnto
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
14:30 & 20:00
Eyxupn & uneóbuvn
evnpépuon
68ε npoί στην nopua ooς
AIANOMH KAT OIKON
θεμιστακλίους 3, Πύργος
Klpyania h pon.
ETELEVISIONG
And m AE m tmpies
Tnà: 26210 29971, Kiv: 6906894333
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ