Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

19

ΜΑΡΤΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5390

ΣΤΑ 418 (31 ΝΕΑ) ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Απαγόρευση
συναθροίσεων από
10 άτοµα και πάνω

ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ: ΑΥΣΤΗΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ CALL CENTERS

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ
ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥΣ

Με κορωνοϊό
δύο εργαζόµενοι
στο ΠΓΝΠ
ΣΕΛ. 3

ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Άδεια πόλη,
άδειοι δρόµοι!
ΣΕΛ. 8

Ισχυρά µέτρα

για την οικονοµία
Αναστέλλεται η πληρωµή
φόρων, 800 ευρώ σε
εργαζόµενους, µείωση ΦΠΑ
σε µάσκες και γάντια, τι θα
γίνει µε τα ενοίκια, ζητούνται
κι άλλες παρεµβάσεις
από τις τράπεζες

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Λουκέτο για
14 ηµέρες!
ΣΕΛ. 10

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

«Καραντίνα»
σε διαρρήκτες

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΣΤΗ «Γ», ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΠΑΠΠΑΣ, ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΑΙ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πώς αξιολογούν τις ανακοινώσεις οι τοπικοί φορείς

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 5-7

Εσείς # µένετε σπίτι σας
ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ-ΦΥΓΕΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ:

Στον… δρόµο
για τα χωριά!

Αποµόνωση
ή αποξένωση;

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 4

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

∆ραµατικές
οι ελλείψεις σε αίµα!
ΣΕΛ. 9

κι εµείς φροντίζουµε
να έρχεται η
στην πόρτα σας!
Γίνετε συνδροµητές,
µε ένα απλό τηλεφώνηµα:

Τηλ. 2610/270-733, 2610/224-441