Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

15oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 56%-91% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:44 - Δύση ηλίου: 18:51

Ç áðïêáëõðôéêÞ äéáëåêôéêÞ ôçò õãåéïíïìéêÞò êñßóçò

Μπορεί να μην είναι η ώρα, τώρα
για τέτοια. Όμως η κατάρρευση
των συστημάτων υγείας, χωρών αναντίρρητα πλουσίων, προβληματίζει. Κι όταν αναφερόμαστε σε συστήματα υγείας, ο λόγος δεν γίνεται
αποκλειστικά και μόνον για τις χωρητικότητες και τις υγειονομικές δυνατότητες των νοσοκομείων αλλά για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία συνολικότερα. Έτσι όπως και στην παρένθετη οικονομική κρίση που απειλεί τον Πλανήτη λόγω των περιοριστικών μέτρων, έτσι και στην αντιμετώπιση αυτού τούτου του προβλήματος με τον κορωνοϊό, η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας ισοδυναμεί
με καμπανάκι απειλής κατά της ανθρωπότητας. Εκείνοι που έμαθαν να μετρούν τις αρετές των συστημάτων με την απόδοση του κεφαλαίου, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο ηθικό πρόβλημα. 3>>

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5084

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Ç ¢íïéîç è’ áñãÞóåé ëßãï öÝôïò

Áðáãïñåýôçêáí
êáé ïé óõíáèñïßóåéò
Üíù ôùí äÝêá
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ανοιξιάτικο καιρό και σε εργάσιμες ώρες, οι εικόνες της έρημης πόλης, φαντάζουν απόκοσμες.
Με τα μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού να περιορίζουν
καθημερινά όλο και περισσότερες δραστηριότητες, οι άνθρωποι
που κυκλοφορούν έξω πια είναι
μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι παιδικές χαρές άδειασαν και τα γήπεδα στις γειτονιές έχουν κλείσει
με κορδέλες.
Σελίδα 7>>

Οι κάτοικοι της Κέρκυρας "μένουν σπίτι" και εύχονται να ξυπνήσουμε όλοι σύντομα από αυτό το κακό όνειρο

ÔÏ ÓÊÁÊÉ ÓÔÇÍ
ÅÐÏ×Ç ÔÇÓ ÊÁÑÁÍÔÉÍÁÓ

ÑåðïñôÜæ óôï cloud ôùí social media

8&9>>

ÅéäÞóåéò áðü ôçí Üëëç ÅëëÜäá êáé ôï Åîùôåñéêü

14&15»

31 íÝá êñïýóìáôá
– 418 óõíïëéêÜ >>
5

Êé üìùò...
óõíå÷ßæïõìå!

13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα