Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.721.Τιμή 0,60 E . Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020
rpapeía: 0. TaBENMa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ουσιαστική κυβερνητική παρέμβαση με 2 δισ. ευρ, κόντρα στον κορωνοίό..
METPA-BAEAMO» TIA THN
KOINANIA!
Ο Lυστoί μίρονιουηής τομάση Μαaύ σους εγοζμεwςα
συPπις απολίους Τοράβοση στην σγομά σnήτy δοςμε πέμα ο ΕΜΙ .
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΡΑΣ: Την κρίση πρέπει να την ξεπεράσουμε ενωμένοι .
Χες πρότη ημέρα απαγόρευοης λετουργίας τον εμορικό καταστημάτων. .
<Νεκρή Πολιτεία
θύμιζαν τα Γιάννενα
. Η εξέλδη της πανδημίας Του
Kopuvolou oxrdóv povomudei rO
ενδιαφέρον όλων rων Ελλήνων , η
πλειοψηφία Των οποίων βρίσκεται
στο σπίn, mρνας ς οδηγίες
Των ειδικν για λήψη μέτρων ατομικής προστασίας , αλλά και αποΕάγοτη η κίηση τους δρόμους δενέίεφε όμος και ημρή μεοφηρία τυναδιάρορων.
Απιγόραυση συνοθροίσεων άκω ον δάα ατόμων από σήμερα, με επβολή προστίμου 1.000 ευρά
Στην Αρτα το τρίτο επιβεβaιωμένο κρούσμα κορωνοίού στην Ήπειρο .
ΚΛΕΙΣΤΟΝ
PENOP TAZ
. Εικόνα νεκρής ποληείας θυ
μζαν χθες υ Γιάννενα και τα άλλα
αστικά κέντρα της Ηπεείρου , πρτη
ημέρα εφαρμογής Των vέων απο
yia KAEiapo ruv zyropiφυγής όσκοπων και επικίνδυνων
μετακινήσεων . Η (ωνή και η καθημρνότηα ι
μετά και Το υποχρεωτικό λουκέ .
ΤOs που έβαλαν από χθες Τα εμπορικά κατασmματα
Αυτό βέβαα mου κυρίως αποσχολεί όλαυς είναι το πς θα μπορέσει να σταθί όρθο το Εθνικό Σύστημα Υγος καα να βγεινικηής
πρωτοφανή υγνομκή κρίση που
περνά η χρα. Από την άλλη, επχεSnoyp DApγo εX
Νέα σημαντικά μέpα στριξης ης οικονομίας ανακοίνωσε
η Κυβέρνηση, μετά και Το υποχρεωτικό λουκέτω που έβαλαν
από χθες όλα τα εμπορικά καταστήματα
PENOPTAZ
Η κίνηση ήταν ελάχιστη, αποδε
κνίoντας γισ μα ακόμη φορά πς ο
Ηπaρτες στη συντρπική τους
πλειοψηφία πειθαgχούν στα προλη
πικά μέτρα που θέτε σε tpapμογή η
Κυβέρνηση για τον περιορομό της
διάδοσης του φονκού κορυνοίού
από την
Με Τις μικρότερες δυνατές απλειες
pρυς py μνα τροβλημαί Τ. ΘΕΟΛΩΡΙΚΑΚΟΣ: Έτσι θα λειτουργεί
ζονται κ αησυχούν για τις επΤσεις στην ελληνή οPOVIKOU
Αν και χθες καταγράφηκε και τρίτo
κρούσμα στην Ήπειρο ( στο νοσοκο Μικρότερη και από τις mο μεγάλες αργίες ήταν χθες η
κίνηση στο κέντρο Των Ιωαννίνων, στο οποίο δεν λεπούρ- 11n ocd.
Δημόσιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εxπόνηση σχεδίου έχταχτης κατάστασης.
yoav Ta pmopá
Lio επρίνwς το C5
Τντήεων όμηni
--------------------------------------.....
. μείο Aρτας) δεν παύa η περιοχή μας
να βρίοκετα σε πολύ καλύτερη κατάστοση από άλες
σε μεγάλο βαθμό στη συμπεριφορά
πων κατοίκων , αλλά και στην ένκαoη
προετομοσία mou e . Σε εννέα δέσμες μέ .
τρων που αφορούν στη
λεττουργία rou δημοσίου
rομέα και mς Αυτοδιοίκη, σης ανοφέρθηκε χθες σε
συνέντευξη Τύπου (μέσω
τηλεδιάσκεψη ο Υπουρ , γός Εσωπρικν Τ. ΘεοSeapardroç.
Όπως χαρακτηριστικά επε cο στόχος μας είναι να ε .
: ξέλθουμε από αυτή πην κρίση
ι αυτό οφείλεται.
11notA
Σελ 6
ΕΝTΑ: Ματατθεταμ 1 Μoω
ητρεσμα εφλης το
αραλοτικν αυφον 219
Eel. 12
. Η Διοίκηση του Πανεn .
Noookopsiou lwavvivav ava1 κοιννει όη λόγω προβλήμα 1 Τος Των τηλεπικονωνιακν
1 δικτύων του ΟTE , η ηλεφων- 1
: 1 κή επικοινωνία με ο Νοσοκο - 1
μείο , να γίνεται με το πρόθ !
1 μα: 2651362+## τα τρίαι
, πλευταία ψηφία . Πx: Αντί για
θούμε όλαι με Ψυχραμία , ενότητα , 2651099504 να γίνετα κλήση 1
0IοEA oκομεο ΜOW Οιδράσεις του Δήμου Ιωαννιτν για τον κορωνοίό
Απολυμάνσεις στα σχολεία
και οδηγίες στο εργοτάξιο
ν Ανετάρκεια ης Δμ. Αgηής βλέπι ο Σλογος Eγαζομένον 0ΤΑ
με ις μκρόερες δυνατές απλειες.
Προύποθεση γ αυτό είναι να κνή
Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
αλληλεγγύη πθαρχντας σης ο στο 2651362504.
δηγίες των εεδκν
Επιχείρηση κεπιστροφήν
για τους φοιτητές Erasmus
VAναλυτική κατάσταση έrει στιλεί στα υπ. Παιδείας και Εξατερκύν
• Evreiva To NaVEmorjuvo luavvivuv TIÇ E
νέργειές Του προκειμέ νου να επαναπατριστούν
Το συντομότερο δυνατό
στη χρα μας οι φοτητές
ου δρύατος που βρ.
σκονται σε περiοδο κινηnκότητας στην Ευρπη
μέσω Του προγράμματος
Erasmus+
Οπως ονακοίνωσε γθες ο καθηητής Σ Τσιόδρας..
31 τα νέα κρούσματα
κορωνοϊού στην Ελλάδα
VΕορρυνπικές ενδαξες πό χρήση σημάτων φαρμάκων.
. Συνεχίζονται από τον Δήμο
Lωaνντ οι απολυμάνσεις στα
σχολικά συγκροτήματα ης πό .
λης ως μέτpο cθωράκισήg, Τους
απένανη στον κορωνοϊό. Εξάλ λου, στελέη του Δήμου συνσντήθηκαν το τελευταίο δήμερο μα
Τους υπαλήλους Του εργοrαδου
που είναι επφορoμένοι με Την
aTOKopidn Tuv anoppippáruv,
με Τους οποίους συζήτησαν Τα
μέτρα προστασίας -11ησελ
Συγκροτήθηκε από τον Δήμο
. Τνάντα ένα νέα
xpovopara Kau 418 oro
aúvolo, avanoivoE
χθες Το αmόγευμα στην
τακτική του ενημέρωση
: ο εκπρόσωπος Του υ, πουργείο Υτίας για
κορωνοίού στην Ευρπη βρήκε : Τον κρωνοό, καθηη
διόφορες χρες : Τής Σωτήρης Τιόδρας
Συντονιστική Ομάδα
για ευπαθείς Γιαννιτες
. Συντονιστική ομάδα με
κοπό την παpοχή Κοινωνικής
Φpοντίδας και Αλληλεγγύης κα Τά Την διάρκεια λήψης μέτρων
περιορισμού Της -11η στλ .
Το ξέσπασμα της εmιημίας του
Lt tpomá uñonoinonç pnaiva
I napánauun tnç Murónoinç!
τους φοτητές
Της ΕΕ. κα η ανάγκη να γupίσοuν
στην Ελλάδα cίνι πλέον επτακτική , :
λόγω της έκτα της κατάστασης Του
(φωτό).
Επισήμανε ωστό - 11qoel
DEL 12 cmKpari mavrou. ETO -11goeh
00, ÓTI EΑΠΟΨμΕΙΣ
Mίνυμα αισιοδοξίας από έναν Ηπειρτηερέα
.Ηλίας Μάκος: Η πίστη θ αντέξα|
και στον καρό του κορωνοίού ..
Από το <Μένουμε Ελλάδαν
στο Μένουμε Σπίτιν. .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ώρα εθνικής ευθύνης.".
> Της ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΑΣΗ*
> Του ΠΩΡΤΟΥ ΑΜΥΡΑ,
. Τα τελευταία τραγικά γεγονότα που συνέβησαν και συνεχζουν να λαμβάνουν χρα στα σύνορά μας στον Εβρο αλλά και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αγαίου , όπου δέχοντα συνεχείς επθέσεις από την Τουρκία η
μετανάστες σαν όηλα εναντίον της Ελλάδος, απoδεικνύουν ότ έψτασεη ρα της μεγάλης εθνικής
συνεννόησης . Μια συνεννόηση την oπoίa απaπεί πλέον ο ελλην
κός λαός , δείχνοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση και στην ανmmoλίτευση. Αυτή τη στγμή οι πολίτες περιμένουν από ους πολmκούς όλων Των κομμάτων να φερθούν με σύνεση και τη
. Μropεί οι εκκλησίες να είκλε
σανe προσωρνά για τους χριστια.
νούς, όμωςόπκαι να γίνει, η πίστη θ .
avrița kai ba emßnioer Kar arov Ka: ρό rου κορονοίού , ότως συνέβη και
άλλες παλαιότερες δοκιμασίες!
Αυτό Το ς
π.Ηλίας Μάκος, εφημέριος της Ενορίας
Κεστρίνης Θεσπρωτίας και συνεργάτης
του nA . Παράλληλα. , κπλεί τους π.
στούς να μετατρέψουν σε αναούς, nς
Ψυχές και τα σπία τους για -4η στλ
Βουλευτή Ιωαννίνων Ν.Δ.
. Πρτα ήταν το Μένουμε Ελλάδα , που μας
Υέμζε χαρά και όμορφες εικόνες από την πατρίδα
μας Μετά ήρθε το εΜένουμε Ευρπη , που εξ
φραζε την αγωνία μας για Το μέλλον Της χρας
στην ευρωπαϊτή οικογένεια . Σήμερα , έχουμε Το
Μένουμε ΣπίΤ , που μας προστατεύει από την αόρατη απενλή
του κορονοίού και μας διδάσκει ατομική υπευθυνότητα και σεβ σμό προς τα αδύναμα μέλη της κοινότητας.
Η ζωή μας άλλαξε δραματικά και ακαριαία. Φυσικά,
σ η οποίαχρησιμοποιεί τους
μήνυμα στέλνει ο
anoel.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα