Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ME IOAAA AI.
SUPEA
Αισιοδοξούν για σέντρα
τον Μάιο στην ΕΛλάδα
LEAGUE
EAARAR
EA 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 19
Μαρτίου 2020
Αρ. Φύλλου 6546
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΗΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @ne oiagones.gr | wwwneo iagones.gr
Sperte APETHMAAMMH
ΣΝΕΤΑΙΡΙΧΙΚΗ ΤΑΠΚΑ ΗΠΕΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΜΑΚΗ ΚΑΤΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΕΙΟΝ Λ0Γ ΚΟΡΟΝΟΟΥ
Μέτρα προστασίας
από τον κορωνοϊό
Η Συνεταριστική Τραπεza Ηnelpoυ.
pe vyndo alaanpa uneubuvotntag
και σεβασμού αneναντι στους εργαΖομένους . τους συνεργάτες και τους
nελατες της , txei 8έσει σε εφαρμοYη όλα τα προβλεπόμενα μέτρα , σε
καταστηματα και γραφεία συμβαλλοντας στην αντιμε τιση τnς δια σποράς τω κορωνοίου COVID-19.
Προκεμένου να εζaσφαλίσει τη
συνεχιση της επιχειρησιακής της
λειτουργας και την αδαλειπτη στη ριsη της τonικnς κοινωνίας . ΣΕΛ 5
Πέτφα2δις για εργαζόμενους
KLL EMYELPHOEIS
ΕΝΤΑΧΤΉΚΕ.ΣΤΟ ΕΣΠΑΜΕ
17,5 EK EYPO
Μεγάλη μερα για την
παράκαμψη Νικόπολης ,
στην Πρέβεζα
ο &ακαης noθoς και το alτημα
δεκαε τιν κατοκων και φορέων
της Πόλης της Πρεβε zας για καταOKeun auyxpovng eaobou, pe tnv
naρακαμψηn του Αρχαιολογικού
χωρου της Νικόπολης αρχιzει να
nalpve kaapKa Kai oora. EA. 3
ηκάνει το πανeιστήμο για
τους φοιτητές που βρίσκοντα
σε χόρeς της Ευρπης
To Maveniortpno luavvivuv exe
Προβεί στις Παρακάτω ενέργειες
σχετικά με φοιττές Πoυ βρίσκονται
σε Περ οδο κινητικότητας στην
Ευρn , μέσω του προγραμματος
Erasmust.
Το Πανπστήμο lωανV νων έχει
aποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας
Θpησκευματων και στο Υπουρ γεlo Εζωτερικν , αναλυτικη κατάσταση με όλους τους φοτητές του
Navemornplou lwavwivwv, oi onot
α βρίσκονται σε χωρες της Ευρ Μετρα 2 δις ευρω ανακονωθrκαν αno την κυβερνηση για την στήρξη εργαζομένων και επερήσεων. Μεινεται
στο 6% ο ΦΠΑ σε μασκες , γάντα, αντισηπτικά μαντηλάκια και αλλα Παρασκευάσματα για την ατομικη υγιενn . Ο
EΝΦΙΑ του 2020 στο nαλαό καθεστς
EEA. 5
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
Κόντρα για m δα
|σης σύσκεψη
στην Περιφέρα
EA. 8
Προληπτικές απολυμάνοεις
στς σχολικές μονάδες
του Δήμου
Τηv ωρα Που ο Eurogroup συνεδριαzei pe tnhediaoKeyn, tnv apa nou o
|Πρωθυnοφγός της Ελλάδας συναντα
| τους αρπγούς των καμματων τηg
αντπολίτυσης, αSonοντας τις συγχρονες τχνολογιες της 5 aποστάσεΙως κεnaφής , , στην Hειρo φαίνετα
Πως δεν txει φτάσει ακόμα η Ψηφιακη
enoxn.
H Hneipog ent K. Kaxppavn Bplaxera
| ακομα στην εποxή του Χαλκού η του
Eôn pou..
EN. APTAI
Προληπτικές αnολυμάνσεις Πραγματοποιούντα καθημερινα σε όλες τις
σχολικές μοναδες του Δημου Ιωανvirtiv, pe anộ xo tn «BupaKian
τους απέναντι στον κορονο ο, Παρα
το γγονος οτι παραμένουν κλεστές .
Τρίτο κρούσμα κορωνοίού στην Ήπειο
ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
ZEA 4
EA. 9
EA 4ve