Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα ns Hπείρου-Ιδρυτήs Εu0. Τzάλλas-Έos 930-Αρ. Φυλλου 24768-Πeμmm 19 Μαρτiοu 2020-0,60 e
Λ. ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(0 Ολυμπιακός ήταν για
μένα μεγάλο σχολείου
Η ίδρυση του
ΑΓΣΙ το 1959
Με νέα δουλειά οι Οne
step from the Edge»
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 9
Απαγόρευση
συναθροίσεων
Περιορισμένος είναι και στην Ήπειρο ο αριθμός των ελέγχων ύποπων κρουσμάτων , εν Παρατηρείται
καθυστέρηση στην εξέταση των δειγμάτων λόγω γενικευμένης έλλειψης αντιδραστηρίων
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Tmν anaγopeυση από oήμερα των δn
μόσκυν υnaρκoν συναθροίοεων
με τη ουμμετοχή δέκα ή nερoooτtρων ατόμων , με κύρωση διοικτικού
npooτίμου 1000 εupo ανό ηρόσωno,
ανακοίκωσε ουφυnoupγoς Πολτικής
Προστοοίας Ν. Χαρδαλής
EEAIAA 5
Εστησαν καβγά
για τη σύσκεψη
Σpοδρή αντιrράeεση μεταξύ του
επικεφαλής της napoτοξης oρo ντας Ηπpoυ. Σnupou P φηουλου
και της nepριφερειακής σρκής nupoδάτησε η pοκθεσνή ούσκεψη για
τον καρωνοίό στο διοικπτήρο της ne piφέpειας Ηncipou, όιως Προς το
nepεxόμενο των όοων συζτήθrκαν,
αλλά ως Προς τον τρόno rpoyμatοnoinonς της
Τη δυνατότητα
μιας Πιο Πιστής
απεικόνισης θα
δσει η λειτουργία
εργαστηρίου στο
Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, καθς
έχει εξασφαλιστεί ένας
σημαντικός αριθμός
αντιδραστηρίων εν
θα συντομευτούν
κατά πολύ οι χρόνοι
πων αποτελεσμάτων.
ZEAIAA 5
Παράγουν .
αλλά δεν Πουλάνε
Ένα από τα σβαρότερα ηλήγματα
λόγω της noνδημίας του κορωνοίού
έχει δεχθεί οιλόδος της θυοκαλλ .
έpγειος καθς οι εnχερήσες είναι
ανογκοομένες να ουνεκζουν την no pαγωγική δραστηριότητυ, εν έει
διακοηή ηλήρως η eμnopκή
ZEAJAA 6
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Δε θέλουν
να μείνουν ανοικτά
Να κλείοουν τα συνεργεία eησκευής
και συντήρnonς ακnμάτων στο ηλαίοιο αντιμετιnoης της εξάηλωσης
του κορωνοίού ζmmούν α διοτή τες τους καeς, Πέρα απότη μεγάλη
μείωση της ζήηoης των υnnpeoιν
τους θέτουν και ζητήματα ασφάλεος
της δημόσιας υγείας
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΝΤΑΧΟΗ ΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Με ρήτρα τη διατήρησn
των θέσεων εργασίας
Παράκαμψη
Νικόπολης
σε τρία χρόνια
EEAIAA 6
Νεκρά ψάρια
στο κανάλι
της Καστρίτσας
Ανοοτολή φοραλογικν και αοφολστικν uroxpεuoεων , nληρωμή ληξηρόθεομων οφελν του Δημοoίοu, ενίσχυση pευστότητος επκεpiσεων και ίδκστν εnδομα 800 ευρ γα όοους μένουν nροοωρνά
χωρίς δουλειά , μοωμένο ενoίκo για εnaγγελματκή στέγη και α κατονίο είναι μερικά μόνο απότα μέτρα.
nou aνακοίνωσε n κυβέρνnon για την αντιμετησn των ουνεπεκν από τον κορωνοό ίδια τερα onμaντική κφίνεται η πρέβλεψηρήτρας για τη διατήρηση των θέσεων εργοσίος γο τουλάκιστον ένα δμηνο,
rρoκειμένουw υπaρξει ένα ελάχιστο δύτυ ηροστουίας και να στοματήoει το κύμααπολύοεwν και μετα βολν επί τω δυσμενέστερω των εργοσακν σέσεων, nou ήδn καταγράφεται τι τλευτα ες ημέρες
EEAIAA 8
Πραγμαυκότηα θo είνoι σε τρία χρόνια η nοράκαμψη του φ
χαιολογικού χρου της Νικόnολης ένα στημα δεκαετιν κοTοίκων και φορέων της Πρέβ-ος, καθς ηnόλη θα anoτήoει
είνοδο αντόξα της ιστορίος και της μελλοντικής της Προοπτκής , e ο αρκαολογικός χρος της Νικόηολης Βα ενοnone
δίνοντας νέα nολrτιστική και τουριστική διάστοση στην πεpoκή
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΕΛΙΔΑ 3
Καθαρίζεται εκνέου
το Καπλάνειο
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙNAWBC
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΠοχρησαν
οι Αμερικανίδες
Αμφισβητείται η επάρκεια των μέτρων
ΣΕΛΙΔΑ 4
EEÁIAA 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα