Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Κίνδυνος χρεοκοπίας για μεγάλους ομίλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KCNTRA
TETAPTH
18.03.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1883
TIMH 1e
kontranews.gr
ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
KINAYNOE XPEOKONIAE
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο ΕΟΙΑΛΤΗΣ του κορωνοίού τσοκζει ό1 απέμενε από τη poματκή οκονομία.
Μεγάλοι επχειρημαικοί όμλοι κνδυνεύουν να βρεθούν σε κατόστοση χρεοκοπios στην
περίπτωση κατά mν αnoia ο εφάλns ns noδημίs συνεστεί για δύο οκόμο μήνεs .
' PEΠΟΣΤΑΖ ΣΤΙΣ ΣΕΛ 0-9
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Επιστροφή στην κόλαση
ΜΕΣΑ σε δύο εβδομάδεs το επτόκιο
του δεκαετούs ομολόγου δεκαπλασιά .
στηκε φτάνονταs το 3,002% εν το Πεναετέs aπό 0,3% άγγιξε το 2,75% .
ΟΠΩΣ ανιλαμβάνεστε ο δανεισμό Του
ελληνικού δημοσίου απόTs αγορέs κα
θίσταται και Πάλι αnαγoρευτικός με ό Τ
συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη .
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ από όλα είναι οι εκτιμή
σεις διαφόρων οίκων αξολόγησηs noυ
ηροβλέπουν όπι στην περίπτωση κατά την
onoίa ο εφιάλτns του κορωνοίού έχει δ
άρκεια δύο ακόμα μήνεs τότε τα εnτόκια
των ομολόγων θα φτάσουν σε επίπεδα
χρεοκοπίas .
Η ΟΛΙΚΗ επιστροφή στην κόλαση των
αnaγορευτικν επιτοκίων θα έχει κατα στροφικέs συνέπειεs σε όλουs TOUS νευ .
ραλγικούs τομείs Tms οικονομίαs και κυ
ρίωs στο εύθραυστο τραπε4κό σύστημα .
Η ΕΛΛΑΔΑ μετά το τέλοs του εφιάλτη
του κορωνοού θα βρεθεί αντιμέτωπη με
ένα νέο εφιάλτη.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Eχουμε Πόλεμο
με τον κορωνοϊό
ΣΕΛ 3
COVID-19
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
TIA TO EMBOAIO
DΣΕΛ. 10
H UEFA avéBade
TO Euro 2020
DΣΕΛ. 15
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ -ΣΟΚ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΥ
ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΘΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟ 40% ΕΩΣ
70% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ! ΕΑΡ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
KOPANOÏO ANO TO
coronavirus.kontranews.gr
ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1001H89
εδ πρωαγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου
100EURO
100EURO
Μέτρο στήριξns για Ts συvenεs εnxειpήσεs nou nλήποντοι
onό τον κορωνοίό λομβόνουν οι Τρόπεζ s , όnωs ονοκο,
νωσε η Εληνική Ένωση Τροηεζν , όnωs n αvοστολή κοτα
Βολήs των δόσεων κεφαλοίου τουλάχιστον ωs 30 Σεπτεμ
βρίου . Το μέτρο οφορά nόγωμα κεφολοίου και όχι τόκων.
ANAITATIA
MAMAAH
DΣΕΛ. 9
a-ow ΤΡΙΤΗΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KONTRΑ