Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7015
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Eurogroup:
Ο κορονοϊόs
σκότωσε τοus
στόχουs για τα
πλεονάσματα
Κορωνοϊός και τράπεζες:
νέos άθλos ή έναυσμα
για αλλαγέs;
οι πρόσφατες εξελίξεις θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στο συμπέ .
ρασμα ότι οι ελληνικές
όπως και ευρωπαϊκές φορές,
Απαλλάχθηκε η Ελλάδα από το μεταμνη.
μονικό
πρωτογενή πλεονά.
σματα 3,5% του ΑΕΠ
Χωρίς τον δημοσιονομικό ακορσέ του
3,5% του ΑΕΠ για τα προκλήσεις, νέα πίεση
πρωτογενή πλεονάσματα το οικονομικό
επτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται να
ανακοινσει ενδεχο
συνέχεια στην 11
έχουν πληγεί οι εφο διαστικές αλυσίδες
από την Ασία ) , στη ή.
τηση (πχ. αερομετα
ναυτιλία,
τράπεζες οδηγούνται τουρισμός) , αλλά και
στην εμπιστοσύνη των
του Σισύφου: κόκκινα αγορν, όπως φαίνε.
ται από τους δείκτες
μεταβλητότητας
δυστυχς
αυτές τις μέρες κι
νούνται στα επίπεδα
του Δεκεμβρίου του
κλάδου . Φευ! Η προσή- 2008. Η πιο άμεσα συγκρίσιμη επδημία , αυτή
TOU SARS To 2002εστιασμένες επενδύ- 2004 , που ξεκίνησε από
την Κίνα , είχε περιορ σε έναν αέναο άθλο
όρο .
δάνεια, χαμηλά επιτό.
κια, COVVID-19, χρηματιστηριακό κραχ , νέες
μακροοικονομικές
οποίοι
της κερδοφορίας του
τράπεζες ,
Λαϊκή Τράπε ζα, της στρατηγική βραχυπρόΚίνας , η κεντρική τράπεζα της Αγγλίας και η πρόθεσμα.
Federal Reserve oTis
όπως η
χρειάζονται ξεκάθαρη
λωση στον συνεχή με τασχηματισμό και στις
θεσμα, αλλά και μεσοσεις στην ψηφιακή τεχνολογία είναι όχι
απλς μονόδρομος ,
αλλά και ευκαιρία.
Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει ήδη η σημασία της κίνας μειωνοντας τα επιτό.
Βραχυπρό θεσμα , τα
χρηματοπιστωτικά
σμένες μακροπρόθε - ΗΠΑ, έχουν ήδη λάβει
συνέπειες
οικονομικές
naykoσμίως . Παρ' όλα αυτά,
μέτρα για να αναχαιτί - ιδρύματα οφείλουν να
oποιαδήποτε
ύφεση , οιήσιμες δράσεις .
αναλάβουν άμεσα υλοΣτα 23,5 δισ.
ευρ ανήλθαν μία κρίση σε τρία με
τα "κόκκινα
δάνεια στις
επερχόμενη
στε να θωρακιστούν
στο μέγιστο δυνατό
βαθμό από τις επιπτγια την παγκόσμια οικονομία έχει τετρα
(ειδικά στους κλάδους πλασιαστεί έκτοτε , με
αποτέλεσμα οι όποιες
αναλογίες να είναι επ.
Κεντρικές
κια . Ωστόσο , τέτοιες
κινήσεις ετηρεάζουν
άμεσα και αρνητικά σεις της εξάπλωσης
την κερδοφορία τραπεζν . Τα χρηματοπιστωτικά
τωπα: στην προσφορά
των ηλεκτρονικν και
της αυτοκινητοβιομη.
χανίας , των οποίων
του COVID-19
Αμεση ποτεραι
συνέχεια στην 10
εταιρείες
διαχείρισns
σφαλείς .
ιδρύματα
Κορονοϊόs
Πωs λειτουργούν
τράπεζεs,
εφορίεs και ΚΕΠ
Στα 23,5 δισ. ευρ
ανήλθε η αξία των
ακόκκινων δάνείων.
που διαχειρίζονταν οι
εταιρίες διαχείρισης
δανείων και πιστ
σεων στο τέλος του
2019.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9