Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διαφων μο ooυ . .
ΓΟ αγυνιστ όμς,
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
νο εκφρόζει.
tλεύθερο/
| την όηne
oou."
Μαρτίου
Apie. QÚMOU: 5973
Τιμή φύλ: 0,50 ε
Καθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Αναλυτικά τα μέτρα & αποφάσεις
για τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά
του Δήμου Βοΐου
που τέθηκαν για 14 μέρες σε καραντίνα
AHMAPXETO
Σελίδα 12
Νέα μέτρα του Δήμου Κοζάνης
για προσέλευση στις υπηρεσίες
και εξυπηρέτηση
των ευπαθν ομάδων
KAEÍVOUV
Σελίδα 11
τα εμπορικά καταστήματα
Σε εφαρμογή
νέα δραστικά μέτρα
MENOYME
Ιερά Σύνοδος:
Κλείνουν οι εκκλησίες
σε ό, Τι αφορά μαζικές λειτουργίες
- 0 εροt Νοoί eα nαραμείνουν ανοκτοί
χα α' δον προσευχή των πιστν
Σελίδα 13
Συντάξεις
Πότε θα καταΚορονοϊός: Τα σενάρια
της επόμενης μέρας
το ποδόσφαιρο
Σελίδα 7
βληθούν
τα χρήμαα
upoomiae
ATTOUEID
Σελίδα 24
Αναλυτικά
όλα τα ταμεία
Απ' τον Θουκυδίδη
στον κορωνοϊό
Ο λοιμός nου εριγράφει ο Θουκυδίδης στο Β' βιβλίο
| της Ιστορίας του έ
τηρά από την Αίγuπο. Κατά τα λεγόμενα του συγγρα.
|φέα, ξεκίνησε από την Αιθιοπία και μετά πέρασε στη
Λιβύη , στην Αίγυπτο κι από κει ταξίδεψε ς τον Πειραιά.
| Διαδόθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα και ευκολία στην
| πόλη εξαιτίας του συνωστισμού . Ο πόλεμος με τη
|Σπάρτη μόλις είχε ξεκινήσει και πoλλοί πολίτες είχαν
| συγκεντρωθεί στο άστυ για να τους προστατεύουν τα !
| τείχη. Ακόμη και στο Πελασγικό άβατο- , στις νότιες
| υπρειες του Ιερού Βράχου , είχαν εγκατασταθεί , nαρα .
1 βλέποντας τον αρχαίο χρησμό που rροέβλεπε δεινά για
'συνέχεια στη σελίδα 4
Η αργία της 25ης!
Μαρτίου , θα φέρει νω .
ρίτερα τις πληρωμές
για τις συντάξεις Απρι
λίου σε αρκετές κατη.
γορίες συνταξιούχων.
Ειδικότερα, από την
Τρίτη 24 Μαρτίου θα
ξεκινήσει η καταβολή |
των συντάξεων του
| Απριλίου 2020.
στην Αθήνα με ένα φορτίο σι .
Σελίδα 5