Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
5 ΡΩΙΝΗ
Μαρτίου
Αριθ.φύλλου 7469
Τιμή Φύλλου 0.50
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
Σε καραντίνα
Δαμασκηνιά και
Δραγασιά
Αναστολή
Φι συμβαίνει σε Καστοριά
και Κοζάνη
των θείων λειτουργιν
Συνέχεια στην 11
Με απόφαση της κυβέρνησης
αναστέλλονται λόγω κορωναϊού οι
λειτουργίες σε όλους τους χρους
θρησκευτικής λατρείας κάθε
δόγματος και θρησκείας
Περιφερειακή Ενωση Δήμων
Δυτικής Μακεδονίας ( ΠΕΔ ΔΜ)
Ανακοίνωση
του Προέδρου
Συνέχεια στην 10
Σε εφαρμογή τα νέα μέτρα
της ΠΕΔ Δυτικής |Λουκετο στα εμπορικά καταστήματα
Μακεδονίας
οπό σήμερα
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 8
Εμπορικός Σύλλογos Γρεβενν
Ενίσχυση
tns αστυνόμευσηs
στα καταστήματα
των Γρεβενν
SUMBD
Επίσημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
POLICE
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 12
Κορονοϊόs: Εκστρατεία
ευαισθητοποίησns
TPEBENA
13ns OKTWBpiou 151
ΠΟΥ-FIFΑ με έξι
Παγκόσμιαs εμβέλειαs
προπονητές
Συνέχεια στην 20